Download
sanat e t m nde y ntem ve tekn kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SANAT EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
SANAT EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

SANAT EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

503 Views Download Presentation
Download Presentation

SANAT EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SANAT EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER 4 Nisan2014

 2. DİSİPLİNE DAYALI SANAT EĞİTİMİ • Sanat tarihi • Sanat eleştirisi • Estetik • Uygulama çalışmaları

 3. Sanat eğitiminde ne sadece uygulamalı çalışmalar ne de sadece sanat eserlerini inceleme (eleştiri) gibi bilmeye dayalı zihinsel faaliyetler başarı için yeterlidir. Çocukların ve gençlerin etkili bir sanat eğitimi için içeriğini, uygulamalı çalışmalar, eleştiri, estetik ve sanat tarihinin oluşturduğu dört disiplin birleştirilerek bütünlük içinde verilmesi önerilmiştir.

 4. SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR Öğretimde toplulaştırma anlamına gelen disiplinlerarası öğrenme, “çocuğun kavrayış kapasitesini göz önünde tutarak, derslerin konu veya üniteler çerçevesinde toplulaştırılması” olarak algılanabilir. Bu toplulaştırılma (bütünleştirme), ayrı ayrı disiplinlerin gerekli bağlantılarla birleştirmesidir.

 5. Disiplinlerarası öğrenme; iki veya daha fazla alanın, her bir alandaki öğrenmenin gelişimini sağlamak amacı ile bütünleştiği bir eğitim işlemidir. Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar öğretmenlere, öğrencileriçin motive edici öğrenme deneyimleri oluşturma konusunda yeni seçenekler sunar (Jacobs, 1989).

 6. SANAT EĞİTİMİNDEDİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ Disiplinler arası kavramı, ayrı ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek doğru cevabı olmadığını kabul eder.

 7. Sanat Eğitiminde DisiplinlerarasıÇalışmaların Öğrencilere Katkıları • Genel kavramların uygulanmasını artırmaktadır, • Konulara daha geniş bakış açısı sağlamaktadır, • Değer yargılarının ve küresel bağlantıların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır • Karar vermeye yardımcı olmaktadır, • Yaratıcı ve eleştirel düşüncede artış sağlamaktır,

 8. İlköğretimde Sanat Eğitiminde Disiplinlerarasısanat eğitimi yönteminin uygulanmasının öğrenmeye etkisi nedir?

 9. Sanat Eğitiminde DisiplinlerarasıÇalışmaların Öğretim Sürecine Katkıları Disiplinlerarası eğitim “anlam ve anlamakla” ilgilidir. Farklı alanlardaki bilgilerin öğrenci tarafından kullanılması, ilgili bilgi geçişlerinin sağlanarak belirli bir konunun anlaşılmasının tamamlanması, öğrencinin merak ettiği konuyu sorgulayarak edindiği farklı bilgileri bütünleyebilmesi, anlayarak öğrenmenin temelini oluşturmaktadır

 10. Disiplinlerarası yaklaşıma uygun ders içerik tasarlanma aşamaları • Temanın belirlenmesi: Bu ilk basamaktır. Konunun öğrenciler ve illişkili disiplinlerin öğretmenleri ile belirlenmesinden sonra “tema” adlandırılır. • Gözden geçirilmesi: Seçilen konunun kazanımlarının belirlenmesidir. • Eğitim kaynaklarının belirlenmesi: Seçilen temanın işlenmesine uygun eğitim kaynaklarının, ders materyallerinin, teknolojik araç ve gereçlerin belirlendiğiaşamadır. • Temanın organize edilmesi: Yapılacak etkinliklerin ve gerekli olan soruların hazırlanmasıdır. • Sınıf ortamının düzenlenmesi: Sınıfın yapılacak etkinliklere ve kazanımlara göre düzenlenmesidir.

 11. Ünite finali, kapanış etkinliğinin belirlenmesi: Öğrenilenlerin görsel destekli sunumlarla sözlü, yazılı, ürün oluşturma, proje tasarımları veya gösteri (dans, drama...) olarak, grup dışında veya grup içinde paylaşılmasıdır. • Değerlendirmenin belirlenmesi: Tanımlayıcı, biçimlendirici ve sonuç değerlendirmesi yapılabilir. Sürecin başında yapılan tanımlayıcı değerlendirmede öğrencilerin ne bildiği; biçimlendirici değerlendirmede süreçte ne yaptıkları; sonuç değerlendirmede ise ne öğrendikleri hakkında bilgi edinilmektedir.

 12. SANAT EĞİTİMİNİNFARKLI DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ Disiplinlerarası yaklaşım; var olan şeylerin geçmişini araştıran tarihçi; Neden ve nasılı araştıran bilim insanı ve yeni şeyler üreten sanatçının zihinsel fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir.

 13. Sanat Eğitimi ve Bilim Alanı Çocuklar dünyadaki hayatın zenginliğini anlayarak büyürlerse, onların yaratıcı ve özgün düşünce birikimlerini de artacaktır.

 14. örnekler • Atıklarımızı nasıl azaltırız? • Sınıfımızdaki çöp sepeti içinde neler var? • Çöpe attığımız şeylerden tekrar kullanmaya uygun olanı var mı? Bunlar nelerdir? • Elimizi kurularken daha az kağıt havlu parçası kullansaydık ne kadar kağıt ve enerji kazanılaabilirdi? • Kalemlerinize sahip çıkıyor musunuz, yoksa onları kaybedip tekrar tekrar kalem mi alıyorsunuz? • Her gün etrafımızda görmeye alıştığımız çöp kutuları içindeki çöpler nereye gidiyor, hiç düşündünüz mü?

 15. Sanat Eğitimi ve Sosyal Alanlar Eleştirel düşünmeyi geliştirmek, olay veya olgular arasında bağlantı kurabilmek, sadece bir sanat eseri üzerinde çalışmakla değil, günlük hayattaki faaliyet ve edinilen tecrübelerle de olabilir.

 16. Sanat Eğitimi ve Sanat Alanı Görsel sanatlar denildiği zaman müzelerde, sanat galerilerinde duvarlara asılan resimlerin dışında da sanatsal uygulamaların olduğunu öğrencilerin algılaması gerekmektedir

 17. Müzeler Müzeler çocukların sanat tarihini ve pek çok disiplini belki de en iyi anlayabilecekleri, kendi açılarından sorularına cevap bulabilecekleri bir yerdir. Rahmi Koç Müzesi eğitim Seti

 18. Sanat geniş anlamda, insanların hayatın anlamını kavramak için kullandıkları bir yoldur ve insanları bir arada tutar.

 19. Sanat Eğitimi ve Teknoloji Alanı Sinema, bilgisayar destekli grafik sanatı, video sanatı, enstalasyon (mekan yerleştirmeleri), dijital sanat ve fotoğraf sanatı görselliğin teknoloji ile kaynaştığını bize gösteren sanat alanlarından bazılarıdır.

 20. ÖRNEK UYGULAMA • 1. adım: Örnek öykü kesiti okutulur • 2. adım : aşağıdaki sorulara cevap aranır. • Bu öyküde yer alan kahramanımızın mesleği nedir? • Size göre gerçekten böyle biri yaşamış mıdır? • Bu sanatçıyı tanıdın mı? Kim?Nerelidir? • Bu sanatçının eserlerini daha önce gördünüz mü?(Sanat tarihi)

 21. 3. Adım: Eleştiri ve Estetik • Resimde ne var? Ne görüyorsun? • Eserde an tema nedir? • Hangi çizgiler etkin (sert, eğik, kırık vb) • Hangi biçimler etkin?(organik, geometrik, soyut vb.) • Mekan nasıl? • Hangi renkler baskın? Işık ve renk nasıl? • Renkler sizi nasıl etkiliyor (mutlu üzüntülü nasıl hissettiriyor?) • Renkler neyi simgeliyor? • Bu eser bu gün insanlara ne ifade ediyor? O zaman ne ifade etmiş olabilir? • Bu eserin adı ne olabilir? Bir isim koyun. • Niçin güzel? • Bu eser niçin değerli ve ünlüdür?

 22. 4. adım: Uygulama • Sanatçının yatak odası konusundan hareketle kendi yatak odanızı çizin.

 23. Van Gogh Sanatçının Yatak odası Van Gogh yatak odasını resmeden neredeyse birbiriyle aynı üç farklı resim yaptı. Şu anda Amsterdam Müzesi'nde bulunan ilk resim 1888 Ekiminde yapıldı ve ressam Arles'teki hastanedeyken meydana gelen bir sel sırasında hasar gördü. Neredeyse bir yıl kadar sonra Van Gogh bu resmin iki kopyasını daha yaptı. Bunlardan biri ilkiyle aynı boyda ve şu anda Chicago'daki Art Institute'de bulunuyor. Hollanda'daki ailesi için yaptığı resim ise daha küçük boyda ve şu anda Muséed'Orsay'da bulunuyor. 

 24. Kardeşi Theo'ya yazdığı bir mektubunda Vincent kendisini bu resmi yapmaya neyin yönlendirdiğini açıklıyor: Renklerin sembolizmini kullanarak dinginliği ifade etmeyi ve odasının yalınlığını ortaya çıkarmayı istiyordu. Bu şekilde şu betimlemede bulunuyor: "soluk, leylak rengi duvarlar, zeminin çaprık çurpuk, solmuş kırmızısı, krom sarısı sandalyeler ve yatak, çok solgun limon yeşili yastıklar ve çarşaf, kan kırmızısı battaniye, turuncu renkli el-yüz yıkama masası, mavi el-yüz yıkama leğeni ve yeşil pencere..." Ve şöyle ekliyor: "Bu farklı renklerle mutlak sükûneti ifade etmeyi istedim."

 25. Bu farklı çeşitteki renklerle Van Gogh Japonya'ya ve Japonya'nın krepon kağıdına ve baskılarına gönderme yapıyor. Şöyle açıklıyor: "Japonlar çok yalın iç mekânlarda yaşadılar ve o ülkede ne büyük sanatçılar yaşadı." Ve her ne kadar Japonların gözünde resimlerle ve mobilyalarla döşenmiş bir yatak odası pek yalın sayılmasa da Vincent için burası "tahta bir yatak ve iki sandalyeyle boş bir yatak odası" idi. Bununla birlikte Van Gogh, neredeyse tümüyle düz hatlardan oluşan kompozisyonuyla ve perspektifin dengesizliğini telafi eder bir şekilde renkli yüzeylerin titiz kombinasyonuyla oda içerisinde belli bir boşluk duygusu yaratmayı başarmıştır. 

 26. Ay çiçekleri-Van Gogh

 27. Gece Kahvesi-Van Gogh-1888

 28. Arles Köprüsü- Van Gogh-1888

 29. Portrait_of_Dr._Gachet-Van Gogh-1888

 30. Yıldızlı Gece- Van Gogh-1889

 31. Patates Yiyenler-1885

 32. Sigara içen kafatası-1885

 33. Mutsuzluğum sonsuza kadar sürerVincent van Gogh, (ölmeden önce yatağında yatarken söylemiştir)