Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A114 PowerPoint Presentation

A114

177 Views Download Presentation
Download Presentation

A114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A115 D107 D106 D105 D104 A110 1 7 IGU UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND REKTOR OCH IGU INFORMATION 19.00 ELEVHÄLSOVÅRD F118 F114 F117 ESTET DRAMA F111 F113 F116 KAFETERIA AULAN F115 F112 8 MATSAL A120 D110 ESTET BILD OCH MUSIK A117 A119 E102 A118 3 F106 D109 F107 E101 A116 ESTET FILM F108 F105 9 D108 A114 F104 4 SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET EN TRAPPA UPP A204 OCH A209 A113 F109 F103 NATURVETENSKAPS PROGRAMMET D103 F102 A112 F101 F110 B112 B113 D102 A111 A109 B109 D101 B111 B110 B107 B102 B101 B108 B105 B103 A102 A105 A108 C106 C107 5 A101 A104 A107 B106 B104 A103 A106 RECEPTION 6 C101 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS PROGRAMMET C105 LAGSPORT EKONOMI PROGRAMMET C104 2 C102 C103 BIBLIOTEK Bottenvåning

  2. REKTOR OCH IGU INFORMERAR I AULAN 19.00 7. 6. EKONOMI PROGRAMMET 8. ESTET BILD, MUSIK OCH DRAMA 3. ESTET FILM 5. HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 1. IGU OCH UPPLANDSIDROTTSFÖRBUND 2. LAGSPORT 4. NATURVETENSKAPS PROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET EN TRAPPA UPP A204 OCH A209 9.