Download
liderlik yolculu u n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liderlik Yolculuğu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liderlik Yolculuğu

Liderlik Yolculuğu

290 Views Download Presentation
Download Presentation

Liderlik Yolculuğu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liderlik Yolculuğu Fatih KENARLI Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

 2. LİDERLİK YOLCULUĞU

 3. LİDERLİK YOLCULUĞU «Hakikat aramakla bulunmaz, bulanlar ancak arayanlardır.» Bayezid-i Bistami «Harekete geçirme gücüne sahip bulunanlar, bunu başkalarına da aktaracaklardır.» Eflatun

 4. LİDERLİĞİ TANIYALIM

 5. Niteliksel Yaklaşım «Liderlik hem roldür hem özniteliktir.»

 6. Grup Yaklaşımı Belirli bir süreliğine bir arada bulunduğunun bilincinde olan kişilerden oluşan bütün çalışma grupları, «grup kişiliği» adı verilen bir ruh hali oluştururlar. «Bir toplumun efendisi, ona hizmet edendir.» Hz. Muhammed

 7. Grup Yaklaşımı Arzu edilen biçim:

 8. Grup Yaklaşımı Arzu edilmeyen biçimler: • GÖREV • GÖREV • GÖREV • GRUP • BİREY • BİREY • GRUP • BİREY • GRUP

 9. Grup Yaklaşımı

 10. Grup Yaklaşımı

 11. Grup Yaklaşımı

 12. Lider mi, Yönetici mi?

 13. Durumsal Yaklaşım «Eğer bir lider, maiyetindekilere çektiği nutuklarda yer alan davranışları, kendinde en yüksek oranda sergilemiyorsa, o zaman emrindekiler tarafından küçük görülmeyi göze almak zorundadır.» Xenophon

 14. Durumsal Yaklaşım • Ne yapılması gerektiğini, gerektiği gibi bilen bir kişi, diğerlerinin itaatini kazanmakta hiç zorluk çekmez. • İnsanlar belirli bir durumda, kendilerinden daha üstün nitelikli ve daha bilgili olduğunu sezinledikleri kişilere seve seve itaat ederler.

 15. Durumsal Yaklaşım • Liderin , o takımdaki her bir elemanın işini, o kişilerden daha üstün düzeyde yapabilecek yeterlikte olması beklenir. Her ayrıntıyı bilmesi gerekmez; ancak • bütün bu işlemlerin ne kadar zaman alacağını, • zor yanlarının neler olduğunu, • nelere ihtiyaç duyulacağını, • durumun gerektirdiği donanımı, • adamlarının çektiği duygusal gerginliğin boyutlarını • bilmek zorundadır.

 16. Durumsal Yaklaşım Sahip olduğunuz konum sizi asla başkalarını yönetme hakkını vermez. Size yüklenen görev sadece, o insanların sizin emirlerinizi, kendilerini küçük düşmüş hissetmeksizin kabullenmelerini sağlayacak şekilde davranmanızdır.

 17. Liderliğin Seviyeleri

 18. Liderliğin Seviyeleri

 19. Liderliğin Seviyeleri

 20. Liderliğin Seviyeleri

 21. Liderliğin Seviyeleri

 22. Son sözler

 23. Teşekkür ederim.