staro ytna rodzina chrze cija ska n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starożytna rodzina chrześcijańska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starożytna rodzina chrześcijańska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Starożytna rodzina chrześcijańska - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Starożytna rodzina chrześcijańska. Najstarsze zasady wspólnoty. Nauka dwunastu Apostołów ( Didache): I, 1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci – i wielka jest między nimi różnica

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Starożytna rodzina chrześcijańska' - lottie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
najstarsze zasady wsp lnoty
Najstarsze zasady wspólnoty
 • Nauka dwunastu Apostołów ( Didache):
 • I, 1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci – i wielka jest między nimi różnica
 • I, 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył, następnie zaś bliźniego swego jak siebie samego …
 • I, 4. Powstrzymuj się od umysłowych i cielesnych pożądań …
 • II, 1. A oto dalsze zalecenia nauki: (2) Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwodź młodych chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani czarami, nie zabijaj dzieci przez poronienie, ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu …
 • III, 3. Dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom, namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo.
najstarsze zasady wsp lnoty1
Najstarsze zasady wspólnoty
 • Nauka dwunastu Apostołów ( Didache):
 • IV, 9. Nie trzymaj twojej ręki z dala od syna lub od córki twoje, lecz już od dzieciństwa ucz ich bojaźni Bożej.
 • IV, 10. Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj nigdy poleceń ze złością, aby nie przestał bać się Boga, który jest nad nim i nad nami …
 • IV, 11. A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom Boga, z szacunkiem i należną bojaźnią.
 • VI, 3. Co do pożywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się bezwzględnie od ofiar składanych bożkom, jest to bowiem kult bogów martwych.
 • XII, 1. Przyjmujcie każdego, kto przychodzi w imię Pana. Później wypróbujecie go i poznacie, potraficie bowiem odróżnić prawą rękę od lewej.
wolne zwi zki i konkubinat
Wolne związki i konkubinat
 • Chrześcijaństwo nie dopuszczało instytucji „małżeństwa na próbę”, ani związków pozamałżeńskich.
 • W bogatych rodzinach jako rozwiązanie problemu młodzieńczego „wyszumienia się” akceptowano konkubinat.
 • Konkubina – focaria– mogła być towarzyszką życia żołnierza, lub służącą i towarzyszką łoża mężczyzny nieżonatego
 • Nawet św. Monika akceptowała „stabilizację” swojego syna, św. Augustyna u boku konkubiny – ubogiej handlarki fiołkami. Nie zezwoliła jednak na małżeństwo, mimo, że oficjalnie uznano Adeodata, syna Augustyna i konkubiny.
 • Kościół z większym zrozumieniem podchodził do konkubinatu wśród ubogich i niewolników, choć starał się skłaniać ich do zawierania małżeństw. Potępiał natomiast zdecydowanie konkubinat jako rozrywkę bogatych.
 • Św. Augustyn - Jeśli nie jesteście żonaci /…/ nie wolna wam mieć konkubiny, kobiety, która później odeślecie, by zawrzeć związek małżeński.
zar czyny
Zaręczyny
 • Zaręczyny nie były obowiązkowe, ale jeżeli je zawarto traktowano poważnie.
 • Niewierna narzeczona mogła być karana sądownie (Sulpicjusz Sewer), dla św. Hieronima była cudzołożnicą, a ustawy Konstantyna Wielkiego narzeczoną winną zerwania zaręczyn obligowały do zwrócenia wszystkich podarków jakie dostała od narzeczonego.
 • Kościół zmniejszał rolę ojca w decyzji o narzeczeństwie i małżeństwie, stawiając na równi odpowiedzialność obojga rodziców, a Tertulian bardzo jednoznacznie podkreślał konieczność istnienia zgody obojga zainteresowanych.
 • Ponieważ Ojcowie Kościoła jednomyślnie bronili prawa kobiety do zachowania dziewictwa, wzmacniali automatycznie znaczenie zgody dziewczyny na związek małżeński.
 • Jeszcze silniej niż w obyczaju pogańskim podkreśla się zasadę obopólnej zgody.
slide6
Ślub
 • W przeciwieństwie do państwowego prawa rzymskiego, Kościół od początku uważał małżeństwo za związek na całe życie i wykluczał możliwość rozwodu.
 • Kościół nie zmienił ceremonii ślubnej Rzymian, usunął z niej jedynie elementy będące zdecydowanie pogańskimi reliktami, np. ofiary dla bogów.
 • Po oficjalnej zgodzie na małżeństwo państwo młodzi składali przysięgę wierności. Jedna z kobiet (univira !)kładła prawą dłoń dziewczyny w dłoni mężczyzny, lub oboje kładli ręce na Ewangelii. Następnie biskup błogosławił małżonków i odczytywano publicznie kontrakt małżeński (tabulaematrimoniales), który redagowano z udziałem biskupa i on też go podpisywał.
 • Podstawowym celem małżeństwa była prokreacja.
 • Wesele trwało siedem dni i nie było wolne od moralnie podejrzanych elementów (np. epitalamion) dlatego synopsyodradzały duchownym udziału w tej części zaślubin, choć nie zabraniały tego w sposób jednoznaczny.
kwestia po lubiania pogan
Kwestia poślubiania pogan
 • Małżeństwa mieszane zdarzały się często.
 • Tertulian piętnował je jako cudzołóstwo, św. Cyprian łagodził ten osąd mówiąc tylko o ciężkim grzechu.
 • Co paradoksalne, zwycięstwo chrześcijaństwa przyniosło zwiększenie ilości małżeństw mieszanych.
 • Św. Augustyn przyznaje, że w tej kwestii Pismo Święte nie udziela żadnych wskazówek, jednak sam odradzał małżeństw mieszanych, lub zachęcał do nawracania współmałżonków. Nie wyraził zgody na małżeństwo dziewczyny, którą opiekował się jako biskup z poganinem.
 • Konstancjusz II ustawowo karał małżonków mieszanych par chrześcijańsko – żydowskich jako cudzołożników
 • Synody afrykańskie zabraniały poślubiania poganek i heretyczek synom kapłanów i biskupów.
nowe warto ci w ma e stwie chrze cija skim
Nowe wartości w małżeństwie chrześcijańskim
 • Uznanie ważności małżeństwa niewolników. Choć zawarcie małżeństwa niewolników różnych panów zależne jest od zgody właścicieli.
 • Nierozerwalność rodziny dotyczy także dzieci z małżeństw niewolniczych.
 • Nierozerwalność i trwałość związku.
 • Równość małżonków.
 • Wzajemna wierność.
 • Wzmocnienie roli prokreacji
 • Uszanowanie decyzji o stałym zachowaniu dziewictwa
 • Przykładem równego traktowania małżonków jest oburzenie św. Augustyna na prawa karzące tylko cudzołożnice – Bo czy kogoś pociągnięto kiedy do odpowiedzialności sądowej za wejście do domu nierządnicy? Czy kiedy oskarżono kogo przed sądem o rozpustę, popełnioną z pieśniarkami? Czy jest taki żonaty uwodziciel swej służącej, który by uważał to za występek?
patologie w ma e stwie
Patologie w małżeństwie
 • Prostytucja różnego rodzaju. Czasem będąca sposobem zebrania posagu.
 • Wykorzystywanie seksualne żeńskiej służby domowej
 • Przekonanie, że mężczyzna ma prawo do zdrady, a zona nie.
 • Widowiska mimiczne i związana z nimi zorganizowana prostytucja.
 • Handel kobietami wbrew ich woli. Sprzedawanie do mastropeionów.
 • Dopiero Justynian I Wielki za sprawą swojej żony Teodory wydaje prawa karzące konfiskatą domu, jeżeli mastropos przetrzymuje tam kobiety kupione dla prostytucji wbrew ich woli.
 • Pomniejszanie dzietności lub celowe rezygnowanie z prokreacji (czasami z powodów religijnych – manichejczycy, czy pryscyllianie.
znane ma e stwa z udzia em chrze cijan
Znane małżeństwa z udziałem chrześcijan
 • Znane przypadki małżeństw mieszanych:
 • Stilichon – Serena
 • Arkadiusz – AtenaisEudokia
 • Honoriusz – Maria i Thermantia
 • Athaulf – Galla Placydia
 • Bonifacjusz – Pelagia
 • Aecjusz – córka Karpiliona i Pelagia
 • Huneryk - Eudocja
 • Rycymer i Alipia