SIA « Rīgas namu pārvaldnieks» pašapkalpošanās vortāls www.e-parvaldnieks.lv - PowerPoint PPT Presentation

sia r gas namu p rvaldnieks pa apkalpo an s vort ls www e parvaldnieks lv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SIA « Rīgas namu pārvaldnieks» pašapkalpošanās vortāls www.e-parvaldnieks.lv PowerPoint Presentation
Download Presentation
SIA « Rīgas namu pārvaldnieks» pašapkalpošanās vortāls www.e-parvaldnieks.lv

play fullscreen
1 / 11
SIA « Rīgas namu pārvaldnieks» pašapkalpošanās vortāls www.e-parvaldnieks.lv
975 Views
Download Presentation
barny
Download Presentation

SIA « Rīgas namu pārvaldnieks» pašapkalpošanās vortāls www.e-parvaldnieks.lv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»pašapkalpošanās vortālswww.e-parvaldnieks.lv

 2. www.e-parvaldnieks.lv Vēsturiskā situācija: • Pēc RNP izveides uzņēmums turpina piedāvāt klientiem www.raditaji.lv bezmaksas servisu ūdens skaitītāju rādījumu nodošanai • Pretēji līgumā noteiktajam 2012. gada sākumā www.raditaji.lv vienpusēji ievieš RNP klientiem maksu par pakalpojumu • RNP nolemj nodrošināt bezmaksas servisu saviem klientiem arī turpmāk • Tiek pieņemts lēmums par pašapkalpošanās vortālawww.e-parvaldnieks.lvizveidi • www.e-parvaldnieks.lv tiek izveidots mazāk kā 1 mēneša laikā

 3. www.e-parvaldnieks.lv Situācijas apraksts: • Plaši izplatīta ūdens skaitītāju rādījumu nodošana rakstveidā uz lapiņām • Rēķinu saņemšana tikai papīra formātā • Jautājumu risināšana klātienē, rindas klientu apkalpošanas nodaļās • Nepietiekama komunikācija ar klientiem • Ārēji maksas pakalpojumi pēc www.raditaji.lv maksas ieviešanas par pakalpojumiem

 4. www.e-parvaldnieks.lv www.e-parvaldnieks.lv: • Izveidots 2012. gada aprīlī • Pirmajos darbības mēnešos vortālu www.e-parvaldnieks.lv sāk izmantot aptuveni 20000 klientu, kuri iepriekš izmantoja www.raditaji.lv • Pašapkalpošanās vortāls pieejams tikai RNP klientiem • Bezmaksas serviss ne vien ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai, bet arī elektronisku rēķinu saņemšanai, maksājumu veikšanai, Tāmju un Pārskatu saņemšanai, kā arī komunikācijai ar RNP

 5. www.e-parvaldnieks.lv

 6. www.e-parvaldnieks.lv Būtiskākās izmaiņas: • Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana elektroniski • Rēķinu saņemšana elektroniski, atsakoties no drukātiem rēķiniem • Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas Tāmju un Pārskatu pieejamība elektroniskā formā • Aktuālās informācijas par izmaiņām normatīvajos aktos u.c. jaunumiem saņemšana klienta profilā un e-pastā

 7. www.e-parvaldnieks.lv

 8. www.e-parvaldnieks.lv • Viegli pārskatāma saziņas vēsture ar RNP • Pārskatāma maksājumu dinamika • Saņemto rēķinu arhīvs

 9. www.e-parvaldnieks.lv Ieguvumi: • Klientu laika ekonomija • Samazināts datu apstrādes laiks un izmaksas • Elektroniska datu apstrāde, iespēja datu analīzei • Vienota datu struktūra un uzglabāšana • Iespēja paplašināt e-pakalpojumu klāstu

 10. www.e-parvaldnieks.lv Attīstība: • Maksājumu sasaiste ar www.e-parvaldnieks.lv – klienta konta rēķina statusa pieejamība • Autorizācija vortālā ne tikai www.e-parvaldnieks.lv, bet arī ar internetbankas starpniecību • Mājas lietas pilnīgs saturs elektroniskā formā • Lēmumu pieņemšana par mājas pārvaldīšanu elektroniskā vidē

 11. PALDIES