Download
diplo haplof u mai a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diplo- haplofāžu maiņa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diplo- haplofāžu maiņa

Diplo- haplofāžu maiņa

918 Views Download Presentation
Download Presentation

Diplo- haplofāžu maiņa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diplo- haplofāžu maiņa

 2. Mitoze

 3. Mejoze

 4. Mejoze - mitoze

 5. Hiazmas

 6. http://www.studentsguide.in/genetics/images/chromosome-deletion2.jpghttp://www.studentsguide.in/genetics/images/chromosome-deletion2.jpg Delēcija mejozē

 7. Cilvēka hromosomu pārveides mejozē http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=eurekah&part=A35397

 8. Krustmija un rekombinācija

 9. Krustmija un rekombinācija • Krustmija – fiziska divu hromatīdu fragmentu apmaiņa • Rekombinācija – jauna alēļu kombināciju veidošanās • krustmijas rezultātā (šaurākā nozīmē) • nesaistīto alēļu kombinēšanās rezultātā

 10. Krustmijas frekvence

 11. Divkāršā krustmija

 12. Ģenētiskais attālums Ģenētisko attālumu (distanci) mēra ar rekombināciju frekvenci starp diviem lokusiem Vairākkārtējās krustmijas rezultātā attālumi starp lokusiem nav aditīvi Ja lokusu secība ABC, tad rAC < rAB +rBC Divkāršās krustmijas frekvence starp lokusiem A un C – rAB xrBC Maksimāli iespējamā rekombināciju frekvence starp diviem lokusiem ir 50%

 13. Rekombināciju mērvienība Rekombinācijas frekvence – rekombinanto gametu īpatsvars procentos 1cM (centimorganīda) = 1% rekombinanto gametu

 14. Ģenētiskā karte Ģenētiskā karte – shēma, kas parāda gēnu lineāro izvietojumu hromosomā un ģenētiskos attālumus starp tiem Attālumus starp tālākiem gēniem atrod, summējot attālumus starp attiecīgiem tuvākiem gēniem vai aprēķina teorētiski Gēni, kuri ir lokalizēti vienā hromosomā, veido saistības grupu

 15. Pirmā ģenētiskā karte

 16. Rekombināciju izpausme F2 AB ab P1AABB P2aabb AB ab Genotips F1 AB ab Ab aB Gametas F1 AB AB ab AB ABab abAb Ab aB ABababAb aBAb aB Ab aB aB A-B- A-B-aabbA-B- A-B-A-bb aaB- A-bbA-B-aaB- Genotipi F2 Fenotipi F2

 17. Analizējošā krustošana Krustošana ar homozigotu pēc rececīviem gēniem P1AABB, P2aabb F1 AaBb AB ab Ab aB Gametas F1 Krusto ar aabb (visas gametas ab) Fenotipi pēc analizējošās krustošanas AaBb aabb Aabb aaBb

 18. Kartējošās populācijas • F2 īpatņi • matemātika • kodominantās pazīmes jebkura skaldīšanās • bekrosu īpatņi • iegūst atkrustošanas rezultātā B1 = F1 x P1 • dubultoto haploīdu (DH) līnijas • iegūst dubultojot hromosomu skaitu haploīdiem īpatņiem (galvenokārt augi) • faktiski atspoguļo gametas

 19. Marķieru nozīme • funkcionālu pazīmju samērā maz, zems polimorfisms, grūti analizēt • molekulārie marķieri DNS īpatnību polimorfisms noteiktā lokusā • augsts polimorfisms • var būt kodominati • izpaužas visās šūnās (neatkarīgi no audiem, vecuma, gēnu ekspresijas un tml.) • parasti balstās uz polimerāzes ķēdes reakciju (PCR)

 20. Daži molekulāro marķieru tipi

 21. Slimība un molekulārais marķieris: nesaistīta iedzimšana

 22. Slimība un molekulārais marķieris: saistīta iedzimšana

 23. Cistiskās fibrozesCFTR gēna mutācija dF508 • Normālā alēle DNA ATC ATCTTT GGT Aminoskābe IleIlePheGly No. 506 507 508 509 • dF508 alēle DNA ATC AT T GGT Aminoskābe IleIleGly

 24. dF508 mutācijas identifikācija Mutation - DNA Primers ? 98 95 98 95 dF508/dF508 dF508/N N/N dF508/N dF508/dF508

 25. dF508 mutācijas identifikācija

 26. Drozofilas ģenētiskā karte

 27. Cilvēka ģenētiskā karte

 28. Cilvēka ģenētiskā karte

 29. Fiziskā kartēšana Lokusa fiziskā piesaiste hromosomai http://wheat.pw.usda.gov/cgi-bin/graingenes/report.cgi?class=image;name=1B+physical+vs.+genetic+maps

 30. Kartes un shēmas HarryBeck (1902-1974) Londonas metro, 1909 Londonas metro, 1933 Maskavas metro, 2013

 31. Ģenētiskās un fiziskās kartes atbilstība Gēnu secība abās kartēs ir identiska. 2. Relatīvais attālums starp lokusiem var atšķirties. http://www.crpmb.org/mlo/maps.htm

 32. Fiziskā kartēšana Lokusa fiziskā piesaiste hromosomai Citoģenētika • saistīt gēnu ar redzamām struktūrām • in situ hibridizācija

 33. in situ hibridizācijaFISH – fluorescent in situ hybridization Audu transglutaminazes (TG2) gēna lokalizācija uz cilvēka hromosomas 15q15 Proteīnu kināzes (PKC) gēnu lokalizācija cilvēka genomā Grenardet al., J. Biol. Chem., 2001,276 , 33066-33078 Kofler et al., Genome Biology, 2002,3

 34. in situ hibridizācijaGISH – genomicin situ hybridization(chromosome painting)

 35. Citoloģiskā analīze • Kariotips – hromosomu komplekts šūnā • sugas kariotips • norma, diploīdālais kariotips • gametu, haploīdālais kariotips • individuālais kariotips

 36. Hromosomu morfoloģija • centromēra (primārā iežmauga) • iežmauga (sekundārā iežmauga) • pavadonis Kukurūzas kariotips

 37. Hromosomu tipi • metacentriskās • submetacentriskās • akrocentriskas 9. hr., submetacentrikā 2. hr., metacentrikā 14. hr., akrocentrikā Cilvēka hromosomas

 38. Hromosomu tipi • telocentriskās Peles kariotips http://analysis1.lab.nig.ac.jp/img/species/karyotype_Mus_musculus.png

 39. Hromosomu morfoloģiskā struktūra Krāsojums ar bāzisku krāsvielu (karmīns) • eihromatīns • ģenētiski aktīvs rajons • heterohromatīns • ģenētiski neaktīvs, augsta spirālizācijas pakāpe interfāzē, saistīts ar histonu H1

 40. Hromosomu diferenciālā krāsošana • G-krāsojums (Gimzas krāsviela) • R-krāsojums (reverse banding, iekrāsojums pretēji G-krāsojumam, hromosomu priekšapstrāde) • C-krāsojums (heterohromatīna rajoni) • Q-krāsojums (quinacrin, flueriscējošs) Ideogramma – sugai specifisks hromosomu svītrojums (banding)

 41. Hromosomas metafāzē(G-krāsojums)

 42. Cilvēka kariotips

 43. Cilvēka hromosomu ideogramma

 44. Cilvēka hromosomu ideogramma(G-krāsojums)

 45. Cilvēka 4. hromosoma

 46. Cūku kariotips

 47. Cūku hromosomas