SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ

play fullscreen
1 / 102
SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ
221 Views
Download Presentation
rob
Download Presentation

SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SERTIFIKĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS EKSPORTA UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ Didzis Liepiņš BM TRADA Latvija Vadošais auditors

 2. BM TRADA Latvija • BM TRADA Certification pārstāvniecība/BM TRADA grupas meitas uzņēmums Pakalpojumi: • FSC & PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija • ISO 9001 & 14001 & OHSAS 18001 – vadības sistēmu sertifikācija • Q-mark sertifikācija / Produktusertifikācija – galvenokārt celtniecības un kokapstrādes nozarei • CE marķēšana (EN 14081& EN 14080 u.c.) • Stiprības šķirošana koksnei: vizuālā un ar iekārtām (VSG/MSG)

 3. BM TRADA pārstāvniecības pasaulē KEY Galvenais Birojs Pārstāvniecības

 4. Citi BM TRADA grupas uzņēmumi • TRADA Technology • Produktu izstrādes pakalpojumi • Materiālu un produktu testēšana • Informatīvie pakalpojumi (publickācijas, grāmatas) • Inspekciju pakalpojumi • Projektēšanas pakalpojumi • Chiltern International Fire/Dynamics • Produktu testēšana, izmēģinājumi un novērtējums • Uguns riska novērtējumi • Ugunsdrošības sistēmas • FIRA • Izpēte un projektēšana • Produktu testēšana, novērtēšana

 5. Produktu eksporta tirgus pašreizējos apstākļos

 6. Sertifikācija • Kas ir sertifikācija? • Kāpēc tā ir nepieciešama? Priekšrocības? • Ko tas dod uzņēmumiem? Vai tā veicina konkurētspēju? • Kas pieprasa sertifikāciju? Kuras valstis? • Kā zināt, kāda sertifikācija nepieciešama? • Izplatītākie sertifikācijas (standarti) veidi Latvijā • Kur var iegūt standartus?

 7. FSC un PEFC sertifikācija Koksnes piegādes ķēdes standarti

 8. Pan-eiropas Mežu sertifikācijas padome

 9. PEFC Atrodas Ženēvā Nav populāra zīmola statusa Trūkst vides organizāciju atbalsta Balstīta uz savstarpēji atzītām nacionālām sertifikācijas shēmām- Eiropā, ASV, Kanādā un Austrālijā sertificētas 200 milj. hameža platību

 10. Because forests matter

 11. Forest Stewardship Council (FSC) FSC Forest Stewardship Council (MEŽU UZRAUDZĪBAS PADOME) FSC – ir starptautiski atzīta nevalstiska organizācija, “Mežu uzraudzības padome”, kura ir izstrādājusi principus un kritērijus, kuru izpilde un ievērošana nodrošina atbilstošu meža apsaimniekošanu un sertificēto materiālu izmantošanu.

 12. Forest Stewardship Council (FSC) Kas ir veicinājis FSC rašanos? • Tropisko lietus mežu straujā izzagšana un izciršana • Vides aizstāvju mēģinājumi to ierobežot

 13. FSC veidošanas vēsture: Forest Stewardship Council (FSC) 1990.gadā kokmateriālu lietotāji, tirgotāji, vides un cilvēktiesību organizāciju pārstāvji tikās Kalifornijā (ASV), lai pārrunātu, kā viņi varētu apvienot savas intereses, lai uzlabotu mežu saglabāšanu un samazinātu atmežošanu. 1993.gada oktobrī tika panākta vienošanās par FSC dibināšanu. 1994.gada augustā tika noteikti mežu apsaimniekošanas principi un kritēriji un apstiprināti Padomes statūti. 1993.gada septembrī 130 pārstāvji no visas pasaules sanāca kopā, Toronto (Kanādā), uz Mežu Uzraudzības Padomes Dibināšanas Asambleju. Šī shēma garantē patērētājam, ka izstrādājums nāk no mežiem, kas tiek apsaimniekoti saskaņā ar stingriem sociāliem, ekonomiskiem un vides standartiem. FSC ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras misija ir nodrošināt neatkarīgu, starptautisku un uzticamu koksnes marķēšanas shēmu koksnes un kokmateriālu izstrādājumiem.

 14. Problēmas Nelikumīga mežizstrāde Bioloģiskās daudzveidības noplicināšana Augsnes erozija Valdības korupcija Cilvēktiesību pārkāpumi

 15. FSCtirgus virzītājspēki • Lielbritānija (t.sk.Londonas Olimpiskās spēles 2012) • Ekoloģiskās mājas • Valsts struktūras • Arhitekti • Celtniecības nozare • Lielie veikalu tīkli: Tesco; M&S un citi • Izdevniecības (piem. Roulinga – Harija Potera grāmatas) • Bankas un citas finanšu iestādes(papīra produkti)

 16. Meža uzraudzības padome (The Forest Stewardship Council – FSC)

 17. FSC šodien... • Atrodas Bonnā, Vācijā • FM un COC standartu izstrāde • Akreditē sertifikācijas iestādes • FSC – pazīstams zīmols pasaulē • 12 000 sertifikāti visā pasaulē • Spēcīgs atbalsts no vides aizsardzības grupām • 100 milj. ha sertificētu meža platību

 18. FSC logo arī uz nekoksnes meža produktiemPiemēram: Džins ar FSC logo no Beļģijas 2008. gada decembrī Beļģijas tirgū pirmo reizi tika izlaists džins ar FSC logo. Tas izgatavots no Flandrijas reģionā izplatīto priežu (Pinus sylvestris) zaļajiem čiekuriem. Džina nonākšana tirgū, kļuvusi vēsturiska ar to, ka tas ir pirmais FSC sertificētais nekoksnes meža produkts no Beļģijas.

 19. Negodīga sertifikācijas prakse un standartu prasību neievērošana var izraisīt šo...

 20. MEŽU APSAIMNIEKOŠANAS SERTIFIKĀCIJA (FM) • KOKSNES PIEGĀDES ĶĒDES SERTIFIKĀCIJA (COC) FSC sertifikācija Ir divu veidu sertifikācija:

 21. FSC sertifikācija Mežu apsaimniekošanas sertifikācija (Forest management – FM) FSC akreditēta mežu apsaimniekošanas sertifikācija nozīmē, ka meži ir apsaimniekoti ievērojot: • vides aspektus un standartus, • sociālos aspektus un standartus, • ekonomiskos aspektus un standartus, • likumdošanu

 22. Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija (COC) Jebkurai organizācijai, pārdodot FSC sertificētus koksnes izstrādājumus, ir jāatbilst koksnes piegādes ķēdes kritērijiem un jābūt to apliecinošam sertifikātam

 23. Koksnes piegādes ķēde TIRGOTĀJS IZDEVNIECĪBA/ POLIGRĀFIJA PAPĪRFABRIKA Sertificēti baļķi Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts PATĒRĒTAJS Zāģētava Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts Sertificēts mežs Meža ap- saimniekošanas sertifikāts Produkta rūpnīca Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts Kokmateriālu importētājs Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts Kokapstrāde – Mēbeles, galdniecība u.c. Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts

 24. Nesertificēti piegādātāji - problēmas Nav neatkarīga apliecinājuma par izcelsmi Sertificētā materiāla piegādes ķēde tiek pārrauta Nevar tālāk pārdot sertificētu materiālu/produktu

 25. Piegādes ķēdes sertifikācijas galvenie elementi Vadības sistēma (var būt ISO 9001) Dokumentētas procedūras Kritisko kontroles punktu noteikšana Iepirkšana Izejmateriālu uzglabāšana/novietošana Ražošanas procesu kontrole Materiāla uzskaite Gala produkti Tirdzniecība un izplatīšana Apmācīts un kompetents personāls Sertificēti piegādātāji

 26. FSC Akreditācijas-sertifikācijas shēma Akreditē Sertificē

 27. FSC produktu marķējumu veidi • FSC pure - 100% FSC materiāls • FSC mixed - FSC sertificēts + kontrolēts materiāls • FSC Recycled - otrreizēji pārstrādāts

 28. Sertifikācija Pieteikšanās sertifikācijai. Sertifikācijas audits Audita ziņojums, sertifikāta izsniegšana Ikagadējie uzraudzības auditi – kopā 4 Pārsertifikācija pēc 5 gadiem

 29. FSC koksnes piegādes ķēdes standarti • FSC-STD-40-004 (v2)- “Piegādes ķēdes sertifikācija” • FSC-STD-40-004a – “FSC produktu klasifikācija” • FSC-STD-40-004b – “FSC sugu terminoloģija” • FSC-STD-40-005 (v2) - “Kontrolēta koksne” • STD-STD-40-201 – Produkcijas marķējumi • FSC-STD-40-003 (v1) – “Multi-site” COC standarts • Atrodami: www.fsc.org (Document Centre)

 30. FSC-STD-40-004 - galvenās iezīmes • Produktu kategorijas - FSC Pure; Mixed; Recycled • Produktu grupas • FSC kredīts • Kontrolētā/ Nekontrolētā koksne • Patēriņā bijušas pārstrādātas koksnes atzīšana • Attiecas arī uz nekoksnes meža produktiem (Piemēram, Brazīlijas rieksti)

 31. Attiecas uz visu koksni, kas tiek piegādāta kā “kontrolētā koksne” Uzņēmuma politika Uzņēmums nosaka un pieraksta koksnes izcelsmes valstis un apgabalus Uzņēmums pārbauda transportēšanas dokumentāciju, balstoties uz izlases metodi Riska novērtējums (teritorijai) Izcelsmes avota izvērtēšana augsta riska teritorijās Nekontrolētās koksnes izslēgšana STD-40-005 galvenās iezīmes

 32. STD 40-005 galvenās iezīmes Kontrolētās koksnes kategorijas: Uzņēmums nedrīkst izmantot: • Koksni, kas izstrādāta mežā, kur tiek pārkāptas tradicionālās vai pilsoniskās tiesības • Koksni, kas izstrādāta mežā, kas nav FSC sertificēts un kurā ir apdraudētas aizsargājamās vērtības • Koksni, kas izstrādāta no ģenētiski modificētiem kokiem • Nelikumīgi izstrādātu koksni • Koksni no dabīgā meža, kas ticis pārvērsts par plantāciju vai par nemeža teritoriju.

 33. Tirgus ieguvumi no FSC sertifikācijas Esošo tirgus pozīciju noturēšana Noieta tirgus paplašināšana Obligāts priekšnosacījums, lai strādātu koksnes eksporta tirgū Demonstrē uzņēmuma atbildību pret vidi Atbalsta atbildīgu meža apsaimniekošanas praksi

 34. FSC tirgus nākotnes perspektīvas Projektu sertifikācija – Londonas Olimpiskās spēles Citi “atjaunojamie” materiāli – biodegviela, palmu eļļa, soja,cukurs. Atjaunojamā “biomasas” enerģija

 35. Noderīgas saites: • www.fsc.org • www.fsc.lv • www.fsc.ru • www.pefc.org • www.bmtrada.lv • www.bmtrada.com • www.panda.org • www.cites.org E-pasts: bmtradalatvia@bmtrada.com

 36. Jautājumi?

 37. PRODUKTU SERTIFIKĀCIJAQ-Mark & CE marķējums

 38. Kas ir trešās puses sertifikācija? Sertifikāciju var iedalīt vairākos veidos, izejot no tā, kas veic produkta novērtējumu: • Pirmās puses sertifikācija – ražotāja deklarācija par produktu • Otrās puses sertifikācija – pircējs veic pārbaudes/auditus, lai pārliecinātos par produkta sniegumu (piem., piegādātāju novērtēšana pēc saviem kritērijiem) • Trešās puses sertifikācija – apliecinājums produktam, ko izsniedz akreditēta un neatkarīga (no ražotāja un patērētāja) iestāde (Piemēram, BM TRADA)

 39. Kā produkta sertifikācija atšķiras no testēšanas? • Testēšana pierāda, ka noteikta produkta paraugs atbilst standartam konkrētajā dienā, tas nepierāda un nenodrošina, ka visi ražotāja produkti ir tādā pašā kvalitātē. • Trešās puses sertifikācijapierāda, ka katrs produkts, kas tiek piegādāts, atbilst vienotai augstai kvalitātei, jo tiek ražots pēc vienas sistēmas un atbilstoši vienai specifikācijai, kas tikusi pārbaudīta un ieguvusi neatkarīgu apstiprinājumu par produkta snieguma un ražošanas sistēmas atbilstību noteiktam standartam.

 40. Kas ir sertifikācija? Sertifikācija parasti ietver sekojošus komponentus: • Produkta novērtējumu saskaņā ar produkta standartu (piem.,BS476 Pt 22), un papildus prasībām • Produkta prototipa testēšana pēc viena vai vairākiem testēšanas standartiem (kā to nosaka produkta standarts) • Sertifikācijas sfēras noteikšana, balstoties uz testa rezultātiem un novērtējuma • Regulāri kvalitātes vadības sistēmas auditi • Regulāri ražošanas līnijas produktu auditu testi

 41. Ražošanas kontroles sistēma Apstiprināta kvalitātes vadība - Produktiem no ražošanas līnijas tiek veikti regulāri audita testi Audita testi • sākotnējā produkta novērtēšana pēc standarta un papildus prasībām • sākotnējā produkta tipa testēšana UKAS akreditētā laboratorijā Atbilstoši testu pierādījumi • regulāri ražošanas procesu kontroles sistēmas auditi Ražotnes inspekcijas 4 Sertifikācijas elementi

 42. Kāpēc nepieciešama produktu sertifikācija? • Tirgū ļoti daudz dažāda veida un kvalitātes produktu – produkta atbilstība, noteiktam standartam, ko apliecina sertifikācija, atvieglo patērētāja izvēli, izvēloties drošāko un atbilstošāko produktu (sevišķi svarīgi celtniecības nozarē) • Negodīgi ražotāji • Testa rezultāti apliecina noteikta produkta atbilstību, taču neapliecina pārējo, no ražošanas līnijas nākošo,produktu atbilstību! • Sertifikācija, izmantojot neatkarīgu ekspertīzi, pierāda produkta sniegumu un vērtību uzticamā veidā • Aizsardzība pret tiesāšanos • Novērš vēlākas problēmas celtniecības objektā

 43. Piemērs problēmām celtniecības objektā

 44. Pieprasītākie produktu sertifikācijas veidi Eiropas koksnes tirgū • CE Zīme celtniecības produktiem • Produktu sertifikācija atbilstoši noteiktiem Britu standartiem, eksportējot uz Lielbritāniju, Īriju vai Skandināvu standartiem, eksportējot uz Norvēģiju, Zviedriju utt. • ???

 45. Jautājumi?

 46. CE ZĪMES SERTIFIKĀCIJA PRODUKTU SERTIFIKĀCIJA

 47. CE Zīme • Kas ir Celtniecības produktu direktīva (CPD) un kā tā radusies? • CPD Eiropā un uz ko tā attiecas? • CE zīmes iegūšanas veidi • Ko nozīmē CE zīme? • Kas nepieciešams, lai iegūtu CE zīmi? • Koksnes produkti, kurus aptver CPD • Tehnisko specifikāciju piemēri • Kāpēc ražotājiem nepieciešama CE zīme?

 48. Kas ir Celtniecības produktu direktīva (CPD) un kā tā radusies? 1985.gadā Eiropas Padome konstatēja nepieciešamībupārvarēt pastāvošās tehniskās barjeras brīvajai tirdzniecībai Eiropas Kopienā. Tika aizsākta standartu harmonizācija, lai nodrošinātu, ka Eiropas tirgū nonākošie produkti tiktu novērtēti pēc vienotiem kritērijiem, tādējādi likvidējot tirgus barjeras starp dažādām valstīm. Tehnisko kritēriju harmonizācija noteikta “Jaunās pieejas Direktīvās”, kas aptver plašu produkta grupu klāstu.