Download
2 t ma vad bas teorijas evol cija un att st ba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.tēma Vadības teorijas evolūcija un attīstība PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.tēma Vadības teorijas evolūcija un attīstība

2.tēma Vadības teorijas evolūcija un attīstība

1902 Views Download Presentation
Download Presentation

2.tēma Vadības teorijas evolūcija un attīstība

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2.tēma Vadības teorijas evolūcija un attīstība

 2. Menedžmenta teorijas attīstību ietekmējošie faktori • Ekonomiskie faktori • Sociālie faktori • Politiskie faktori

 3. Menedžmenta teoriju klasifikācija • Seno laiku organizācijas un menedžments • Klasiskās menedžmenta teorijas • Cilvēku uzvedības teorijas • Kvantitatīvā menedžmenta teorijas • Integrētās menedžmenta teorijas • Modernās menedžmenta teorijas

 4. Seno laiku menedžments Klasiskās menedžmenta teorijas Cilvēku uzvedības teorijas Kvantitatīvās teorijas Zinātniskais menedžments Klasiskā organizāciju teorija Cilvēcisko attiecību skola Motivēšanas teorija Integrētās menedžmenta teorijas Sistēmpieeja Nejaušības (situācijas) pieeja Modernās menedžmenta teorijas Globālā pieeja Saistošā pieeja Menedžmenta teoriju hronoloģiskā klasifikācija

 5. Klasiskās menedžmenta teorijas Cilvēku uzvedības teorijas Kvantitatīvās teorijas Integrētās menedžmenta teorijas Modernās menedžmenta teorijas Menedžmenta teoriju hronoloģiskā klasifikācija

 6. Klasiskās menedžmenta teorijas • Zinātniskais menedžments – teorija par darbu un darbinieku attiecībām. • Klasiskā organizāciju teorija – organizācijas menedžments.

 7. Klasiskās menedžmenta teorijas • Zinātniskais menedžmentsFrederiks Teilors (1856-1915) Frenks Gilberts, Liliāna Gilberte, Henrijs L.Grants, Haringtons Emersons • Klasiskā organizāciju teorijaHenrijs Faijols (1841-1925) Maks Vēbers, Lundals Urviks

 8. Cilvēku uzvedības teorijas • Cilvēcisko attiecību skola – uzmanības centrā ir cilvēku uzvedība grupās. • Motivēšanas teorija – izskaidro cilvēku individuālās uzvedības izmaiņas motivēšanas faktoru iedarbes rezultātā.

 9. Cilvēku uzvedības teorijas • Cilvēcisko attiecību skolaHugo Minsterbergs (1863-1933) Mari Parkers Follets, Vilfredo Pareto, Georgs Eltons Meijo, Česters Bernards • Motivēšanas teorijaAbrahams Maslovs (Maslou) (1880-1970) Duglass Makgregors (1906-1964)

 10. Kvantitatīvā menedžmenta teorijas Kvantitatīvajā menedžmenta teorijā lēmumu pieņemšanas procesā pamatojas uz statistiskās matemātikas, formālās matemātiskās modelēšanas un matemātiskās analīzes metodēm, izmantojot skaitļošanas tehniku.

 11. Integrētās menedžmenta teorijas • Sistēmpieeja Sistēma ir lietu kopums, kuras, veidojot kompleksu vienību, ir savstarpēji saistītas un atkarīgas viena no otras. • Nejaušības (situācijas) pieeja Viss ir atkarīgs no apstākļiem (gadījuma, situācijas)

 12. Organizācija kā atklāta sistēma (sistēmpieeja) Informācija Materiāli Kapitāls Darba resursi Pārveides process (atkarīgs no menedžmenta efektivitātes) Produkcija vai pakalpojumi (arī peļņa, sociālā atbildība, darbinieku apmierinātība) Ievade Pārveide Iznākums

 13. Modernās menedžmenta teorijas • Globālā pieeja (X, Y, Z modeļi) Nozīmē pozitīvas menedžmenta pieredzes pētīšanu, apkopošanu, analīzi un izmantošanu. Z modeļa autors Viljams Ouči 1981.g. • Saistošā pieeja Analīzē un pēta konkrētas kompānijas ar samērā senu vēsturi un sekmīgu darbību. Autori Tomass Peters un Roberts Vatermans 1982.g.

 14. X veida modelis (amerikāņu) Y veida modelis (japāņu) • Īslaicīgs darbs • organizācijā • Individuāla atbildība • Tiešā kontrole • Speciāla virzība pa • karjeras kāpnēm • Cilvēki nejūtas • savstarpēji saistīti • Darbā uz mūžu • Kolektīvi lēmumi un • atbildība • Neformāla kontrole • Ilgs ceļš pa • karjeras kāpnēm • Organizācija kā • ģimene

 15. Z veida modelis • Iespējami ilgstošs darbs organizācijā • Kolektīva lēmuma pieņemšana • Individuāla atbildība • Noteikta kvalitātes kontroles sistēma • Mērens ceļš pa karjeras kāpnēm • Cilvēki strādā organizācijā kā viena ģimene

 16. Seno laiku menedžments Klasiskās menedžmenta teorijas Cilvēku uzvedības teorijas Kvantitatīvās teorijas Zinātniskais menedžments Klasiskā organizāciju teorija Cilvēcisko attiecību skola Motivēšanas teorija Integrētās menedžmenta teorijas Sistēmpieeja Nejaušības (situācijas) pieeja Modernās menedžmenta teorijas Globālā pieeja Saistošā pieeja Menedžmenta teoriju hronoloģiskā klasifikācija