Komputer Jako Środek Techniki Biurowej - PowerPoint PPT Presentation

komputer jako rodek techniki biurowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komputer Jako Środek Techniki Biurowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komputer Jako Środek Techniki Biurowej

play fullscreen
1 / 9
Komputer Jako Środek Techniki Biurowej
263 Views
Download Presentation
lidia
Download Presentation

Komputer Jako Środek Techniki Biurowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Komputer Jako Środek Techniki Biurowej Wykonała: Sonia Ratka

  2. Komputery stanowią specjalną grupę maszyn elektronicznych. Wykonują one w biurze wielorakie funkcje związane z przyjmowaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem i przesyłaniem informacji.

  3. Zastosowanie komputerów W zależności od stosowanego oprogramowania: • do obliczeń • do księgowości • do opracowania tekstów • do sporządzania kalkulacji i kosztorysów • gromadzenia danych.

  4. Podział komputerów • Komputery duże Są wykorzystywane w dużych ośrodkach informatycznych do prowadzenia baz danych (banków informacji). • Minikomputery To komputery o małej mocy obliczeniowej, wyspecjalizowanymi do spełniania określonych zadań np: wprowadzania danych, sterowania produkcją, organizowaniem komunikacji między systemami komputerowymi. • Mikrokomputery Mają coraz szersze zastosowanie przy redagowaniu tekstów i w tym zakresie wspiera on maszynę do pisania.

  5. Edytory Tekstów Programy do redagowania tekstów tzw. edytor tekstu umożliwiają układanie coraz bardziej skomplikowanych tekstów. Nowoczesne edytory tekstu pracują w trybie graficznym, ukazując na ekranie dokładny obraz redagowanego tekstu. Oferują kilkanaście czcionek o różnej wielkości, pogrubionych i pochyłych oraz szereg dodatkowych znaków graficznych. Jest możliwość używania alfabetu greckiego, hebrajskiego i cyrylicy.Pozwalają na umieszczanie w tekście wzorów matematycznych i chemicznych, tabel, rysunków o bogatej grafice, dzielić teksty na łamy, umieszczanie przypisów i indeksów. Również umożliwiają formatowanie tekstu oraz jego przemieszczanie, uzupełnianie, korygowanie i archiwowanie. Na podstawie bazy danych edytor tekstu sporządza seryjną korespondencje z ustalonym jednolitym tekstem lub wybranych adresatów, uzupełniając tekst o indywidualne dane. Edytor tekstów zawierają słowniki ortograficzne i wyrazów bliskoznacznych umożliwiające sprawdzenie poprawności pisowni i ułatwiające redagowanie tekstu. Edytory mogą współpracować z wieloma rodzajami drukarek.

  6. Drukarki W biurach używane są: - drukarki mozaikowe- drukarki laserowe- drukarki termiczne- drukarki atramentowe

  7. Drukarki mozaikowe Tworzą obraz z punktów zrobionych przez igły głowicy poprzez taśmę barwiącą. Drukują na papierze zwykłym i wielowarstwowym, umożliwiającym otrzymywanie oryginału i kilku kopii. • Drukarki laserowe Tworzą obraz z matrycy naświetlanej promieniem lasera. Umożliwiają otrzymywanie wysokiej jakości druku. • Drukarki termiczne tworzą obraz na specjalnie termoczułym papierze za pomocą mikrogrzałek. • Drukarki atramentowe tworzą obraz poprzez nanoszenie kropek atramentu za pomocą dysz.

  8. Drukarki laserowe Tworzą obraz z matrycy naświetlanej promieniem lasera. Umożliwiają otrzymywanie wysokiej jakości druku.

  9. Drukarki termiczne tworzą obraz na specjalnie termoczułym papierze za pomocą mikrogrzałek.