Podstawy Techniki Cyfrowej - PowerPoint PPT Presentation

podstawy techniki cyfrowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy Techniki Cyfrowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy Techniki Cyfrowej

play fullscreen
1 / 31
Podstawy Techniki Cyfrowej
142 Views
Download Presentation
julius
Download Presentation

Podstawy Techniki Cyfrowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PodstawyTechniki Cyfrowej Wykład 3: Arytmetyka dwójkowa Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie

 2. Plan • Działania na liczbach bez znaku • Działania na liczbach ze znakiem • Działania na liczbach w kodzie BCD • Działania na liczbach zmiennoprzecinkowych

 3. Działania na liczbach bez znaku • Dodawanie • Odejmowanie • Sumowanie modulo 2 • Mnożenie • Sprzętowa realizacja mnożenia • Dzielenie • Dzielenie metodą restytucyjną

 4. Dodawanie liczb dwójkowych

 5. Reguły jednopozycyjnego dodawania liczb dwójkowych

 6. Przykład

 7. Sumowanie akumulacyjne

 8. Sumowanie modulo 2 • Sumowanie, które nie uwzględnia przeniesień (z pozycji niższej i na pozycję wyższą) • Symbol: ⊕ • Reguły

 9. Odejmowanie

 10. Odejmowanie przez dodanie liczby w kodzie uzupełnieniowym • U1 • występuje tzw. przeniesienie zwrotne, które należy dodać do wyniku • U2 • występujące przeniesienie oznacza liczbę dodatnią, należy je pominąć

 11. Mnożenie

 12. Mnożenie – przykład

 13. Mnożenie – właściwości

 14. Mnożenie – metoda praktyczna

 15. Dzielenie – metoda porównawcza

 16. Przykład – dzielenie bez reszty

 17. Przykład – dzielenie z resztą

 18. Dzielenie – metoda restytucyjna • W każdym kroku odejmowany jest dzielnik (w kodzie U2) i badany jest znak różnicy, jeśli jest ujemny, to oznacza, że trzeba restytuować poprzednią postać reszty częściowej (dodać dzielnik w kodzie naturalnym) • W szybszej metodzie nierestytucyjnej unika się odtwarzania sumy częściowej

 19. Działania na dużych liczbach stałoprzecinkowych • W realizacjach sprzętowych układy przeznaczone do wykonywania operacji mają często pojemność jednego bajta • Działania na liczbach wielobajtowych wymagają sekwencyjnego przetwarzania kolejnych bajtów • No przykład przy dodawaniu dodaje się parami bajty począwszy od najmniej znaczących i uwzględniając przeniesienia z poprzednich sum • Przeniesienie powstałe przy sumowaniu najstarszych bajtów nosi nazwę nadmiaru lub przepełnienia

 20. Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych ze znakiem

 21. Mnożenie i dzielenie liczb ze znakiem • Najprościej w kodzie ZM (mnożenie modułów, znak wyznaczany operacją sumowania modulo 2) • W kodzie ZU2 można zastosować metodę Bootha

 22. Metoda Bootha • Bada się pary sąsiednich bitów począwszy od najmniej znaczącego bitu • Zależnie od wartości bitowej danej pary wykonuje się dodawanie, odejmowanie lub nic się nie robi • Następnie wykonuje się przesuniecie arytmetyczne w prawo i przechodzi się do następnej pary bitów • Reguły:

 23. Metoda Bootha – przykład

 24. Działania arytmetyczne w kodach BCD

 25. Korekta dodawania w BCD 8421

 26. Algorytm korekty dodawania dwóch bajtów w BCD 8421

 27. Odejmowanie w kodzie BCD 8421 • Zastępuje się dodawaniem uzupełnienia odjemnika (do 9 lub do 10)

 28. Działania na liczbach zmiennoprzecinkowych (1)

 29. Działania na liczbach zmiennoprzecinkowych (2) • Właściwości dodawania i odejmowania: • jeżeli w wyniku dodawania w mantysie sumy wystąpi przeniesienie na pozycję znaku, to należy go skorygować, przesuwając mantysę o jedną pozycję w prawo i zwiększenie wykładnika o 1 • jeżeli w wyniku odejmowania w mantysie różnicy wystąpi zero na najbardziej znaczącej pozycji to należy znormalizować mantysę przesuwając ją w lewo tak długo, aż na tej pozycji pojawi się 1 (nie dotyczy mantysy zerowej), a wykładnik należy zmniejszyć o liczbę odpowiadającą liczbie pozycji, o które została przesunięta mantysa

 30. Działania na liczbach zmiennoprzecinkowych (3)

 31. DziękujĘ ZA UWAGĘ