URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ - PowerPoint PPT Presentation

urz dzenia techniki komputerowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

play fullscreen
1 / 38
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
288 Views
Download Presentation
archie
Download Presentation

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Budowa i obsługa komputera. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 2. LiteraturaWojtusiewicz K. : Jak działa komputer – część 1 Urządzenia peryferyjne i interfejsy – część 2 PWN S.A. 2007Kolan Z.: Urządzenia techniki komputerowej. CWK Screen, Wrocław 2003.Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Helion, Gliwice 2003Krzyżanowski R.: Urządzenia zewnętrzne komputerów. Mikom, Warszawa 2003Scott C: W sercu PC - według Petera Nortona. Helion, Gliwice 2003Weadock G.: Samodzielna rozbudowa komputera. Help, Michałowice 2002Madej H.: Pentium od środka. WCKP, Wrocław 2001Metzger P., Jałowiecki A.: Anatomia PC. Helion, Gliwice 1998Norton P.: W sercu PC. Helion, Gliwice 1995Dokumentacja techniczna podzespołów komputerowychCzasopisma informatyczneINTERNET URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

 3. ZagrożeniaDłuższa praca przy komputerze niesie ze sobą duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Wiele osób zatrudnionych przy komputerach skarży się na bóle głowy, kręgosłupa, łzawienie oczu, napięcie mięsni, ogólne rozdrażnienie. Należy zdawać sobie sprawę, że pracujący monitor komputerowy emituje: - pole elektrostatyczne;- pole elektromagnetyczne;- promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek; - śladowe promieniowanie rentgenowskie. Oprócz promieniowania, negatywne skutki może wywołać: - odbicie oświetlenia zewnętrznego od ekranu monitora, które zmusza do nadmiernego wytężania wzroku, - migotanie obrazu, rozmycie kolorów i brak ostrości, co powoduje szybkie zmęczenie wzroku. URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

 4. Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem: - odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość- monitora od oczu, - odpowiednie oświetlenie,- odpowiedni mikroklimat: temperatura 21 - 22°C, wilgotność powietrza 50 - 65%, lekki ruch powietrza,- używanie bezpiecznych monitorów, - zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu,- wykonywanie ćwiczeń relaksujących wzrok,- stosowanie częstych przerw w pracy z komputerem. URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

 5. Na podstawie „Wytycznych 2005 Resuscytacji” ERC Przygotował dla potrzeb edukacyjnych Automobil Klubu Chełmskiego: piel. Piotr Korkosz Chełm 2006 Pierwsza Pomoc PrzedmedycznaPodstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych Ilustrated by Laerdal – HE 0036 rev C ERC 2001

 6. Algorytm postępowania - BLS NIE REAGUJE! Zawołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU! Zadzwoń na numer 999 30 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze 30 uciśnięć klatki piersiowej

 7. Czy reaguje? Reakcja na dotyk i dźwięk!? Pamiętaj!!! Nieprzytomny nie zareaguje! Podchodząc od przodu (twarzą w twarz) delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: Jak się nazywasz?, Co się stało?.

 8. Udrożnij drogi oddechowei oceń oddech Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Teraz przy pomocy WZROKU, SŁUCHU i DOTYKU sprawdź czy poszkodowany prawidłowo Oddycha! Masz na to 10 sek.

 9. Wzywanie Pomocy! • Wzywając pogotowie należy podać: • - Miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjna); • Dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu); • Dane osoby poszkodowanej (wiek, płeć); • Co się stało? (stan poszkodowanego lub że doszło do NZK). Wzywając pomoc stosuj się do poleceń Twojego rozmówcy i nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki! Zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora to nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej dotarcie na miejsce Zdarzenia!

 10. Gdy poszkodowany – chory nie reaguje i prawidłowo nie oddycha niezwłocznie podejmij zabiegi Resuscytacyjne!

 11. Uciskanie klatki piersiowej Poszkodowanego ułóż na plecach, na twardej i równej powierzchni. Ułóż ręce centralnie na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Pamiętaj o prostych łokciach! Klatkę piersiową uciskaj rytmicznie 30 razy z częstością do 100/min na głębokość 4 – 5 cm. w kierunku kręgosłupa.

 12. Oddechy ratownicze Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Nabierz powietrze a następnie obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i delikatnie wdmuchnij je do płuc Ratowanego. Wykonaj w ten sposób dwa oddechy Ratownicze! Po każdym wdechu pozwól by wtłoczone powietrze mogło opuścić płuca ratowanego. Każdy oddech ratowniczy powinien trwać 1 sekundę i w trakcie wdechu powinno być widać unoszenie się klatki piersiowej!

 13. Resuscytacja Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej! Wykonaj 2 oddechy ratownicze! Odstęp między ostatnim uciskiem a pierwszym wdechem powinien być jak najkrótszy! Uciski i oddechy prowadź naprzemiennie w stosunku 30 : 2 do czasu przybycia pogotowia lub do momentu wyczerpania sił!

 14. PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA Renata Górska Barbara Stojak

 15. Przyczyny: obniżona wartość tlenu w powietrzu negatywne bodźce jak lęk, niepomyślne wiadomości, widok krwi, nieprzyjemne zapachy ból Objawy poprzedzające utratę przytomności: uczucie osłabienia szum w uszach mroczki przed oczami spocona skóra OMDLENIEKrótkotrwała utrata przytomności, spowodowana zmniejszeniem napływu krwi do mózgu i jego niedotlenieniem.

 16. DRGAWKIConvulsiones - kurcz poszczególnych grup mięśni wywołany nieprawidłowym pobudzeniem macierzystych neuronów, a spowodowany różnymi zaburzeniami w organizmie. Wyróżniamy drgawki toniczne i kloniczne. Przyczyny: • padaczka • wzrost temperatury ciała • urazy czaszkowo-mózgowe • zespół abstynencji poalkoholowej • zespół odstawienia narkotyków • zatrucia • brak snu • niedotlenienie organizmu

 17. PRZEBIEG NAPADU DRGAWEK NA PRZYKŁADZIE ATAKU PADACZKI • utrata przytomności i upadek • skurcz toniczny mięśni - ciało wyprężone • krzyk chorego spowodowany skurczem mięśni oddechowych • skurcze kloniczne całego ciała • pojawienie się piany w ustach • czasem bezwiedne oddanie moczu • po wystąpieniu drgawek krótki okres braku przytomności lub dezorientacji • niepamięć wsteczna co do zdarzenia

 18. Rodzaje krwotoków: tętniczy żylny włośniczkowy zewnętrzny wewnętrzny Rodzaje ran: zamknięte otwarte KRWOTOKWynaczynianie się krwi jest efektem uszkodzenia naczyń krwionośnych - drobnych naczyń - krwawienie, dużych naczyń - krwotok.

 19. KRWAWIENIE Z NOSA Przyczyny: • mechaniczne uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych w efekcie kichnięcia, urazu miejscowego śluzówki w przebiegu infekcji, w częstym stosowaniu kropli do nosa • samoistne jako efekt wzrostu ciśnienia tętniczego

 20. TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI UCISKOWEJOpaskę uciskową /Esmarcha/ hemostatyczną stosuje się jedynie w przypadku amputacji, zmiażdżenia, rany z krwotokiem tętniczym z tkwiącym dużym ciałem obcym, złamania otwartego z krwotokiem tętniczym. Technika • 5-10 cm od miejsca amputacji • z materiału o szerokości min. 5 cm • dociskamy aż ustanie krwotok • nie wolno zwalniać ucisku opaski • nie zasłaniać opaski - musi być widoczna

 21. TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI UCISKOWEJcd. • opisać opaskę - „opaska uciskowa”, zaznaczyć godzinę założenia • wykonujemy 2 węzły i pomiędzy nimi wkładamy np.patyk • obracając patykiem zaciskamy opaskę • stabilizujemy patyk w pożądanym ucisku

 22. URAZ JAMY BRZUSZNEJ Objawy: • rana • wytrzewienie • ból brzucha • brzuch twardy • spłycenie oddechu • powiększenie obwodu brzucha • tendencje do przyspieszenia akcji serca, oddechu i spadku ciśnienia tętniczego krwi

 23. Rodzaje złamań: zamknięte otwarte Objawy: nienaturalne ułożenie kończyn ból w miejscu złamania obrzęk i / lub zasinienie w miejscu złamania w otwartym złamaniu - rana z widocznym odłamem kostnym brak funkcji kończyny ZŁAMANIAZłamanie to przerwanie ciągłości kości z możliwością jednoczesnego ich przemieszczenia się.

 24. ZŁAMANIAZASADY UNIERUCHAMIANIA • przy złamaniu kości w stawie - unieruchom staw i kości długie tworzące staw • przy złamaniu kości długich - unieruchom kość długą i stawy jakie ona tworzy • części dystalne pozostaw odsłonięte by obserwować ukrwienie kończyn • nie próbuj zmieniać ułożenia kończyn złamanych • przy wykorzystaniu przeciętych wzdłuż butelek plastikowych i innych przedmiotów, wcześniej modeluj je przez wyłożenie ich np. watą lub miękkim materiałem

 25. Praca z urządzeniami elektronicznymi

 26. Praca z urządzeniami elektronicznymi • Nie dotykaj połyskujących elementów, a szczególnie metalicznych złączy na krawędziach płytek drukowanych. Tłuszcz z Twoich palców pozostawia ślady, które mogą być przyczyną korozji i przeszkadzać w prawidłowym działaniu urządzenia. • Trzymaj urządzenia za ich krawędzie, zwracając uwagę na to, czy nie zawierają metalicznych złączy. • Nie kładź płytek drukowanych na siebie. Mogą się porysować. • Uważaj na statyczne ładunki. Nawet fachowcy mogą mieć problemy z elektrycznością statyczną • Staraj się unikać powierzchni pokrytych dywanami, nie pracuj w wełnianym swetrze, na nadgarstki zakładaj antystatyczne paski, staraj się często uziemiać, dotykając metalowych części obudowy komputera lub pudła zasilacza • Ściągnij biżuterię, zdejmij wszystkie pierścionki, zegarki, bransoletki, łańcuszki itp.

 27. Nie wkładaj niczego na siłę. Niezależnie od tego, czy montujesz płytkę drukowaną, czy podłączasz wtyczkę do gniazdka, najpierw przygotuj obydwa urządzenia, a dopiero potem próbuj je połączyć. Rozłączaj ostrożnie. Jeśli masz problemy z odłączeniem jakiegoś urządzenia, zerknij na wtyczkę, zatrzask lub zamek, które być może należy nacisnąć/przekręcić/zwolnić. Wyjmując płytkę drukowaną ze złącza, poruszaj nią raz w jedną, raz w drugą stronę, jednocześnie wyciągając ją w górę. Nie próbuj zwiększać nacisku na kartę poprzez chwytanie za układy scalone.Utrzymuj czystość. Kurz jest wrogiem sprzętu elektronicznego. Wprowadza zakłócenia w połączeniach i zatrzymuje ciepło. Zanim zaczniesz pracę, wytrzyj lub zdmuchnij kurz, który osadził się na komponentach. Umyj ręce i przygotuj stół.Zawsze wyłączaj zasilanie. Nigdy nie włączaj komputera do prądu jeśli jego obudowa jest zdjęta. Praca z urządzeniami elektronicznymi