Zaawansowane techniki obiektowe - PowerPoint PPT Presentation

zaawansowane techniki obiektowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaawansowane techniki obiektowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaawansowane techniki obiektowe

play fullscreen
1 / 10
Zaawansowane techniki obiektowe
119 Views
Download Presentation
jabari
Download Presentation

Zaawansowane techniki obiektowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zaawansowane techniki obiektowe

  2. Tematyka • OOA, OOD, OOP • Paradygmaty obiektowe • UML

  3. Tematyka • Paradygmaty obiektowe • OOA, OOD, OOP • UML • O tym nie będziemy mowić

  4. Tematyka • Ewolucja obiektów • Małe kroki • Czy (i jak) to działa • Na wzór i podobieństwo • Solidny kod • Niuanse w C++

  5. Ewolucja obiektów czyli Programowanie Sterowane …Driven • TDD • BDD • RDD • ATDD • DDD • EVOlucja

  6. Małe kroki czyli Refaktoryzacja • Co to jest? • Do czego to służy? • Ile to kosztuje? • Komu to potrzebne?

  7. Czy (i jak) to działa czyliTesty • Jednostkowe • Integracyjne • Akceptacyjne • Narzędzia: • xUnit, MSTest, Mspec • Cucomber, SpecFlow • Selenium, FIT

  8. Solidny kod czyliSOLID • Single Responsibility • Open/Close • Liskov Substitiotion • Interface Seggregation • Dependency Inversion

  9. Na wzór i podobieństwo czyliWzorce Projektowe • Co to jest? • Do czego to służy? • Ile to kosztuje? • Komu to potrzebne?

  10. Inne • Czy ktoś jeszcze używa C++