Urządzenia techniki komputerowej - PowerPoint PPT Presentation

urz dzenia techniki komputerowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urządzenia techniki komputerowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urządzenia techniki komputerowej

play fullscreen
1 / 12
Urządzenia techniki komputerowej
195 Views
Download Presentation
gella
Download Presentation

Urządzenia techniki komputerowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urządzenia techniki komputerowej Lekcja 1. Lekcja organizacyjna.Zasady BHP w szkolnej pracowni komputerowej. Przygotował: mgr inż. Ryszard Kijanka

 2. podręcznik Technik informatyk niewątpliwie musi posiadać wszelkie umiejętności związane z obsługą i serwisowaniem komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Powinien także potrafić zdiagnozować pojawiające się problemy oraz doskonale rozumieć rolę poszczególnych komponentów składających się na sprawny komputer. Technik informatyk powinien również doskonale znać zasady działania sprzętu komputerowego. Dzięki temu podręcznikowi uczeń posiądzie wiedzę nie tylko dotyczącą powyższych zagadnie ale także dowie się , jak przetwarzane są informacje, jakie elementy zwiera w sobie pecet i jak współdziałają ze sobą różne jego podsystemy. Będzie się również orientował wśród typów pamięci komputerowych, rozróżniał typy transmisji danych i umiał podłączać się do internetu albo innej sieci — przewodowej lub bezprzewodowej. urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 3. http://helion.pl/ksiazki/urzadzenia_techniki_komputerowej_podrecznik_do_nauki_zawodu_technik_informatyk_tomasz_kowalski,urteko.htm#http://helion.pl/ksiazki/urzadzenia_techniki_komputerowej_podrecznik_do_nauki_zawodu_technik_informatyk_tomasz_kowalski,urteko.htm# urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 4. Podręcznik 2 urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 5. Materiał nauczania • klasa I • 1 Arytmetyka cyfrowa • 2 Elementy i układy funkcjonalne • 3 Systemy mikroprocesorowe • 4 Płyty główne • 5 Organizacja stanowiska pracy, przepisy bhp przy pracach związanych z urządzeniami komputerowymi • 6 Konfigurowanie płyt głównych • 7 Pamięci dyskowe • 8 Montaż i konfigurowanie pamięci dyskowych • 9 Karty graficzne • 10 Instalacja kart graficznych • klasa II • 11 Urządzenia zewnętrzne • 12 Instalacja i konfigurowanie urządzeń zewnętrznych • 13 Urządzenia multimedialne • 14 Montaż i uruchamianie urządzeń multimedialnych • 15 Sieci komputerowe • 16 Montaż i konfigurowanie sieci komputerowych • Do dyspozycji nauczyciela, sprawdziany, dyskusje nowości urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 6. Proponowane metody oceniania Sprawdziany wiadomości – testy wyboru Praca pisemna Bieżąca praca na lekcji – aktywność, systematyczność Do ustalenia wspólnego urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 7. urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 8. BHP: Zasady bhp, przepisy bhp, instrukcje bhp. Ergonomia stanowiska komputerowego. 1. Jakie są zagrożenia w pracy z komputerem? 2.Jakie czynniki wpływają na bezpieczną pracę z komputerem? urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 9. Zagrożenia • Dłuższa praca przy komputerze niesie ze sobą duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Wiele osób zatrudnionych przy komputerach skarży się na bóle głowy, kręgosłupa, łzawienie oczu, napięcie mięsni, ogólne rozdrażnienie. Należy zdawać sobie sprawę, że pracujący monitor komputerowy emituje: • pole elektrostatyczne; • pole elektromagnetyczne; • promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek; • śladowe promieniowanie rentgenowskie urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 10. Zagrożenia • Oprócz promieniowania, negatywne skutki może wywołać: • odbicie oświetlenia zewnętrznego od ekranu monitora, które zmusza do nadmiernego wytężania wzroku, • migotanie obrazu, rozmycie kolorów i brak ostrości, co powoduje szybkie zmęczenie wzroku. urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 11. Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem: • odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu, • odpowiednie oświetlenie, • odpowiedni mikroklimat: temperatura 21 - 22°C, wilgotność powietrza 50 - 65%, lekki ruch powietrza, • używanie bezpiecznych monitorów, • stosowanie filtrów ochronnych, • zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu, • wykonywanie ćwiczeń relaksujących wzrok, • stosowanie częstych przerw w pracy z komputerem. urządzenia techniki komputerowej - lekcja1

 12. ZADANIE DOMOWE ZADANIE 1. W Internecie wyszukaj informacji na temat BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY- obowiązujące przepisy . Przeczytaj je i wypisz akty prawne oraz listę 10 według ciebie najważniejszych zasad. / Poniżej umieściłem pomocne linki/ Zadanie 2. Zaprojektuj znak graficzny ostrzegający przed niewłaściwym użytkowaniem komputera np. :niewłaściwa postawa, picie lub spożywanie posiłku,….. Lekcja 2 / 3 BHP Pierwsza pomoc urządzenia techniki komputerowej - lekcja1