Kommunens kvalitet i korthet utveckling syfte och inneh ll
Download
1 / 23

Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet. Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll' - kory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunens kvalitet i korthet utveckling syfte och inneh ll

Kommunens Kvalitet i Korthet -utveckling, syfte ochinnehåll


Syftet med kommunens kvalitet i korthet
Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

 • Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller

 • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

 • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen


Utveckling av kommunens kvalitet i korthet
Utveckling av Kommunens Kvalitet i Korthet

KKiK utvecklas tillsammans med en KSO-grupp


Kkik r framtaget ur ett kf perspektiv
KKiK är framtaget ur ett KF-perspektiv

Antal mått

Verksamhet

Nämnd

KF


M ter i flera dimensioner
Mäter i flera dimensioner……

(aktiviteter, prestationer)


Varifr n tar vi fram m tten
Varifrån tar vi fram måtten?

 • SKL:

 • Öppna jämförelser

 • Kommunens egna uppgifter

 • Externa undersökningar

 • SCB

 • Skolverket

 • m.m.

Kommunledning

Kommunens förvaltning - Verksamhet


Vilka omr den ing r i kommunens kvalitet i korthet
Vilka områden ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet?

 • Din kommuns tillgänglighet

 • Trygghetsaspekter i din kommun

 • Din delaktighet och kommunens information

 • Din kommuns effektivitet

 • Din kommun som samhällsutvecklare

Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdenaExempel p m tt tillg nglighet
Exempel på mått - tillgänglighet

 • Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

 • Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

 • Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

 • Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteketi kommunen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

 • Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar?


Exempel p m tt tillg nglighet forts
Exempel på mått – tillgänglighet (forts)

 • Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum (kö)?

 • Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

 • Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (kö)?

 • Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?


Resultaten presenteras i resultatrapport
Resultaten presenteras i resultatrapportNyckeln till framg ng r kunskap om m ttet och analys
Nyckeln till framgång är kunskap om måttet och analys

 • Vad mäter måttet?

 • Vad betyder måttet?

 • Vilks processer påverkar måttet?

 • Vad gör de som når högst/bäst resultat?


M tt 18a
Mått 18A

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

Hämtas från Skolverket

KKiK mäter de som är godkända på hela Eng-, MA- och SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde.

(Både nämnaren och täljaren är olika)

Alla skolor i kommunen.


M tt 18b
Mått 18B

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

Hämtas från Skolverket

KKiK mäter de som är godkända på hela MA- eller SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde.

(Både nämnaren och täljaren är olika)

Alla skolor i kommunen.


Analys m tt 18
Analys mått 18

 • Ett av få resultatmått som är jämförbara nationellt och som mäter i början av utbildningsprocessen

 • Vad gör kommuner som når goda resultat?

 • Finns skillnader mellan enheter i egna kommunen? Egna – externa utförare?

 • Hur arbetar de som når bäst resultat?

 • Hitta mätmoder som på individ-/klass-/skolnivå kan mäta kunskaps-/färdighetsnivå vid flertal tillfällen under läsåret

 • Följ elever från förskola – åk 9

 • Anpassa åtgärder – elevfokus

 • Öppna upp klassummenHandbok och n tverk som st d
Handbok och nätverk som stöd

 • Handbok med teori och övningar

 • Åtta kommunnätverk, 60 kommuner i ”Nätverk för Resultat”Kommunens kvalitet i korthet tre tr ffar per r
Kommunens Kvalitet i Korthet – tre träffar per år

Presentation av resultat - Alla

Januari

Uppstart för insamling av resultat – Alla

Inspirerande träffar där goda exempel redovisas

September

Maj

Utvecklingsfrågor - Projektledare

De flesta resultaten tas fram av SKL.

Kommunen tar fram 16 av 38 (39) resultat.


Viktiga datum
Viktiga datum

 • 2012-09-27: Uppstartsmöte för insamling av resultat

 • 2012-10-XX: Sista dag för att ge besked om deltagande i telefon- och e-postundersökningen

 • (Datum meddelas i samband med uppstartsmötet.)

 • 2012-11-23Sista dag för inlämning av resultat

 • (Datum meddelas i samband med uppstartsmötet.)

 • 2013-01-17: Redovisning av resultat för 2012


Vilka p skl jobbar med kommunens kvalitet i korthet
Vilka på SKL jobbar med Kommunens Kvalitet i Korthet?

 • Lena Langlet, Medborgardialog

 • Kjell-Åke Eriksson, Medborgardialog

 • Gunnar Gidenstam, Styrning och ledning

 • Christine Feuk, Styrning och ledning

 • Leif Eldås, Övergripande

 • Lars Strid, Övergripande

 • Eva Höög, Övergripande


Veta mer

Veta mer?

www.skl.se/kkik


ad