jordens och livets utveckling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jordens och livets utveckling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Jordens och livets utveckling - PowerPoint PPT Presentation


 • 583 Views
 • Uploaded on

Jordens och livets utveckling. Jordens födelse. Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan Under bildandet så krockade jorden med annan materia som fanns i dess omloppsbana och inom gravitationsfältet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jordens och livets utveckling' - moesha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jordens f delse
Jordens födelse
 • Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan
 • Under bildandet så krockade jorden med annan materia som fanns i dess omloppsbana och inom gravitationsfältet.

Från början var hela klotet en het, flytande massa där skorpan med tiden svalnade av (drygt 4 miljarder år sedan).

slide3

Det skedde ständiga vulkanutbrott som fyllde atmosfären med vattenånga och andra gaser.

 • När jordytan svalnade av och bildade en jordskorpa, kondenserades vattenångan
 • Atmosfären fylldes med vattenånga och tillslut utbröt stora regn och åskväder.
 • Haven bildades.
det finns olika teorier om hur det f rsta livet uppstod p jorden
Det finns olika teorier om hur det första livet uppstod på jorden

1

 • Man har hittat meteoriter med organiskt material
 • En teori är att jorden krockat med en sådan meteorit och därav har ”ursprungsämnen” för liv förts över till jorden.
slide5

2

 • Blixtnedslagen från de våldsamma åskoväder omvandlade ämnen i atmosfären till ”ursprungsämnen”.
vilka r de olika mnena som r f ruts ttning f r liv p jorden
Vilka är de olika ämnena som är förutsättning för liv på jorden?
 • När blixtarna slog ner omvandlades ämnen i atmosfären till kvävebaser och aminosyror (fettsyror)
 • Dessa ämnen är förutsättning för att protein och DNA ska kunna bildas.
 • Kvävebaserna bildade långa kedjor – DNA
 • Aminosyrorna bildade hinnor - cellmembran
f r kning en f ruts ttning f r liv
Förökning – en förutsättning för liv
 • Innanför cellmembranet fanns nu dessa DNA strängar
 • De utvecklade förmågan att kopiera sig själva för att kunna föröka sig
 • Cellen delar sig till två nya celler som blir exakt lika varandra.
allt liv beh ver energi
Allt liv behöver energi
 • För 3,5 miljarder år sedan uppstod det första livet. De första encelliga organismerna var prokaryoter, dvs de hade inga organeller som cellkärna, mitokondrier osv.
 • De var oberoende av syreochlevde på kolföreningar samtvulkaniska gaser
 • Dessa enkla

organismer levde

under vattnet eller

under markytan

2 5 miljarder r sedan autotroferna s uppkomst
2,5 miljarder år sedan, autotrofernas uppkomst
 • För 2,5 miljarder år sedan utvecklades autotrofaorgansimer. Dvs encelliga varelser som med hjälp av koldioxid och vatten och solljus bildar syre och socker. Detta kallas för fotosyntes.
 • Solljuset kunde då

användas för

uppbyggnad och

energi

 • Det livsviktiga syret

hade nu bildats

1 5 miljarder r sedan eukaryoternas uppkomst
1,5 miljarder år sedan – eukaryoternas uppkomst
 • Eukaryot cell – en cell med cellkärna och andra organeller
 • Bildade cellkolonier – viktigt då utvecklingen ledde till uppkomsten av flercelliga organismer
 • Celler med cellkärna kan samarbeta med varandra och bli specialiserade. Dvs de kan bilda olika vävnader.
 • Amöba – encellig Växter och djur – flercelliga
flercelligt liv
Flercelligt liv
 • 650 – 700 miljoner år sedan – Tidiga former av flecelligt liv - ryggradslösa djur som ringmaskar, maneter och koraller
 • 400 miljoner år sedan – de första växterna på land
 • 360 miljoner år sedan – de första ryggradsdjuren
 • För runt 250 miljoner år sedan har alla stora grenar inom växt och djurliv bildats.
251 65 5 miljoner r sedan dinosaurie eran
251-65,5 miljoner år sedanDinosaurie-eran
 • Reptilernas tid varade i över 150 miljoner år
 • Spår vi kan se från dem idag är fossiler som ben och fotavtryck i berggrund.
 • De storsta djuren som levt på vår jord.
 • Viktig grupp som utvecklades under denna tiden var fåglarna
 • De första blommande växterna dök upp under den här tiden
 • De första däggdjuren uppstod.
 • Massutdöendet för dinosaurierna gjorde att fåglar och däggdjur kunde sprida ut sig och ta över jorden