Download
inneh ll n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation

Innehåll

547 Views Download Presentation
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll Första hjälpen 2-36 Vattenvett 37-43 Isvett 44-52 Vattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterial 54

 2. Målet med Första hjälpen Kontrollera • medvetande • andning Kunna ge Första hjälpen • Skapa fri luftväg • Stabilt sidoläge • Mun-till-mun-andning • Stopp i luftvägen • Blödning • Förebygga cirkulationssvikt • Förflytta skadad Malin & Jonas visar er hur

 3. L-ABC Innan du börjar hjälpa en annan människa ska du förvissa dig om att platsen är säker. Andning Blödning Cirkulationssvikt

 4. Kontrollera medvetandet - 1 • Se om den skadade reagerar • Lyssna efter svar • Känn om den skadade reagerar om du skakar henne/honom försiktigt

 5. Kontrollera medvetandet - 2 • Den skadade är vid medvetande om hon/han reagerar på tilltal eller beröring. • Stanna hos personen. Tillståndet kan bli sämre. • Ring vid behov 112 och larma.

 6. Kontrollera andningen Handgrepp • Lägg din ena hand på den skadades panna. Placera två av andra handens fingrar under underkäken på den skadade.

 7. Skapa fri luftväg • Böj försiktigt den skadades huvud bakåt och lyft underkäken.

 8. Kontrollera andningen • Lägg din kind nära den ska-dades näsa och mun och titta samtidigt på bröstkorgen. Se om bröstkorgen höjer sig. Lyssna efter andningsljud. Känn efter andning mot din kind.

 9. Larma 112 Tala om • Vad som hänt. • Vilket telefonnummer du ringer från. • Var olycksplatsen ligger.

 10. Stabilt sidoläge - 1 • Placera dig vid sidan av personen. • Lägg den närmaste armen ut från kroppen. • Lägg den andra över bröstet.

 11. Stabilt sidoläge - 2 • Ta tag i den skadade personens skuldra och i knävecket med den andra handen. • Dra personen försiktigt mot dig.

 12. Stabilt sidoläge - 3 • Dra det översta benet så att det hamnar cirka 90 grader ut från kroppen.

 13. Stabilt sidoläge - 4 • Lägg en hand under kinden som bilden visar. • Böj försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg.

 14. Stabilt sidoläge - 5 • Stanna kvar hos den skadade om det är möjligt. • Tänk på att försöka förhindra nedkylning genom att lägga något under och över den skadade.

 15. Stabilt sidoläge från magläge - 1 • När en medvetslös person ligger på mage är risken för kvävning inte så stor. Genom att försiktigt pressa huvudet bakåt skapas fri luftväg. • Kontrollera om personen andas.

 16. Stabilt sidoläge från magläge - 2 • Skjut upp höften och dra det övre benet uppåt.

 17. Stabilt sidoläge från magläge - 3 • Pressa försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg. • Se till att personen ligger bekvämt.

 18. Mun-till-mun-andning - 1 • Håll huvudet bakåtsträckt. • Täpp till näs- borrarna med tumme och pekfinger med hjälp av handen på pannan.

 19. Mun-till-mun-andning - 2 • Ta ett djupt andetag och täck med din mun den skadades mun och blås långsamt in luft.

 20. Mun-till-mun-andning - 3 • Kontrollera att bröstkorgen höjer sig.

 21. Mun-till-mun-andning - 4 • Om bröstkorgen inte höjer sig försök då sträcka huvudet mer bakåt och försök igen.

 22. När bröstkorgen höjt kan du ta bort din mun. Ta ett nytt andetag och fortsätt inblås-ningen i samma takt som du själv andas. Mun-till-mun-andning - 5

 23. Placera den medvetslöse i stabilt sidoläge om personen börjar andas själv. Mun-till-mun-andning - 6

 24. Stopp i luftvägen - 1 • Ställ dig tätt bakom personen. • Knyt ena handen och sätt tumsidan mot magen mellan bröstbenspetsen och naveln.

 25. Stopp i luftvägen - 2 • Ta tag med andra handen kring handleden. • Luta personen framåt. • Gör 4-5 kraftiga bukstötar inåt-uppåt.

 26. Stopp i luftvägen - 3 • Ställ dig vid sidan eller snett bakom personen. • Luta personen framåt. • Stöd bröstkorgen med andra handen.

 27. Stopp i luftvägen - 4 • Ge 4-5 kraftiga slag mellan skulderbladen med öppen hand. • Upprepa bukstötar och ryggslag växelvis. • Larma om personen blir medvetslös.

 28. Blödning - 1 • Håll den skadade kroppsdelen högt. • Tryck på såret för att minska blödningen. • Låt den skadade ligga plant med benen högt. • Lägg ett tryckförband på såret.

 29. Blödning - 2 • Lägg ett förband med tryckkudden direkt på såret. • Fäst tryckkudden genom att linda flera varv med bindan. • Avsluta med en knut direkt på tryckkudden.

 30. Blödning - 3 • Har du inte tillgång till förbandsmaterial får du improvisera som här med en halsduk.

 31. Blödning - 4 • Om det blöder igenom får du förstärka ovanpå det första förbandet. • Lätta på förbandet om personen känner domningar, stick- ningar eller vit och kall kroppsdel under förbandet.

 32. Förebygg cirkulationssvikt • Låt den skadade liga med benen högt. • Förhindra avkylning genom att lägga kläder över och under den skadade. • Larma 112. • Ge aldrig att dricka. • Stanna kvar till hjälp kommer.

 33. Att förflytta en skadad - 1 • Ställ dig på knä vid personen huvud.

 34. Att förflytta en skadad - 2 • Lyft den skadades huvud och överkropp som bilden visar.

 35. Att förflytta en skadad - 3 • Ta ett grepp runt den skadades armar. • Ställ dig på huk. • Lyft den skadade försiktigt med din rygg rak.

 36. Att förflytta en skadad - 4 • Håll den skadade personen mot ditt lår och släpa personen till säker plats.

 37. Vattenvett www.sls.a.se

 38. Hur reagerar man om man hamnar i kallt vatten? Blir rädd, risk att man får panik. Blir nedkyld  trött och sömnig, tänker sämre. Kan bli medvetslös  drunkning. Alkohol och droger påskyndar förloppet. Är man påverkad drunknar man snabbare. Vattenvett - 1

 39. När räknas du som simkunnig? Om du, efter att ha fått huvudet under vatten, kan simma 200 m, varav 50 m på rygg. Vattenvett - 2

 40. Vad menas med ”den förlängda armen”? Att du alltid skall ha något mellan dig själv och en nödställd. En livboj är det bästa, men allt som flyter kan användas. Vattenvett - 3

 41. Hur gör du för att kontrollera om en nödställd person andas? Se: om bröstkorgen höjer och sänker sig. Lyssna: med örat nära munnen, om du kan höra andningen. Känn: personens andning mot din kind. Vattenvett - 4

 42. Hur gör du för att skapa fria luftvägar? Tippa huvudet ordentligt bakåt, med två fingrar under hakan och den andra handen på pannan. Vattenvett - 5

 43. Hur gör du mun-till-mun andning? Skapa fria luftvägar. Täpp för näsan. Blås in med normala andetag. Titta så att bröst-korgen höjer och sänker sig. Håll på tills du får hjälp. Vattenvett - 6

 44. Isvett www.sls.a.se

 45. Hur tjock skall isen vara för att vara säker? Minst 10 cm vid strandkanten om det är kärn-is. Minst 20 cm vid strandkanten om det är snö på isen. Isvett - 1

 46. På vilka platser finns det risk för att isen är svag? Nära: vass, bryggor, broar, åar, bäckar, avlopp, uddar, sund, grund och överallt där vattnet är mera strömt. Isvett - 2

 47. Vilken utrustning skall du ha med dig ut på isen? Isdubbar, ispik, livlina och ryggsäck med torra kläder. Isvett - 3

 48. Om du ramlat i – vad skall du då göra? Försöka ta dig upp åt samma håll som du kom från - där isen höll sist. Ropa på hjälp!!! Byt snabbt till torra kläder. Försök att komma in i värme. Isvett - 4

 49. Vad är det första du gör om du upptäcker att någon gått igenom isen? Larmar räddnings-tjänsten. Ring 112! Isvett - 5

 50. Hur skall du agera för att på ett säkert sätt hjälpa en nödställd som ligger i vattnet? Lägg dig på mage på isen, åla fram mot iskanten. Kom inte för nära den nödställde. Ha alltid något mellan dig och den nödställde – den förlängda armen. Snabbt få på den nödställde torra och varma kläder. Isvett - 6