1 kvalitet fr n taylor till toyota
Download
1 / 57

1.Kvalitet: Från Taylor till Toyota - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

1.Kvalitet: Från Taylor till Toyota. Leif O lsson. Introduktion. Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på projekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.Kvalitet: Från Taylor till Toyota' - gerald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Introduktion
Introduktion

 • Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på projekt

 • Denna filosofi kommer från produktionslogistik, därför börjar jag med lite historik om detta

 • Examination sker med någon fråga i den dugga som är gemensam med Ola


F rel sningar
Föreläsningar

 • Nr 1: Historik produktionslogistik: Från Taylor till Toyota

 • Nr 2: Andra relaterade begrepp till the Toyota way


Taylorismen
Taylorismen

 • Taylorism är en lära om arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering

 • Frederick Winslow Taylor, (1856 -1915)


Taylor och ford
Taylor och Ford

 • Taylor lade grunden till löpande bandet

 • Löpande bandet infördes av Ford vid deras tillverkning av T-ford (1908-1927)

En liten video som visar löpande bandet för T-Ford:

http://www.youtube.com/watch?v=S4KrIMZpwCY


L pande bandet
Löpande bandet

 • Banbrytande uppfinningar inom det mättekniska området som gjorde det möjligt

 • Massproduktion

 • En arbetare står på ett ställe och monterar bara en sak

 • Monotont

 • Förfinades av GM: Fler modeller för att passa alla mm.

 • Standardisering mellan modeller

Karrossmontering på T-Ford


L pande bandet1
Löpande bandet

 • Var det effektivt?

 • Japanerna märkte att 10 amerikanska arbetare gjorde samma jobb som 100 japanska 1945!

 • Varför?

 • Slöseri!

 • Så det var effektivt men det går alltid göra bättre


Toyota och taiichi ohno
Toyota och TaiichiOhno

 • Ohno: problemen var ej sämre utrustning utan slöseri

 • Ohno skapade The Toyota Way och Toyota Production System (TPS)

 • Toyota gick från ett konkursmässigt litet bolag till världens största biltillverkare

 • Hur gjorde de?

TaiichiOhno 1912-1990


Tps toyota production system
TPS = Toyota Production System

Rätt vara i rätt tid

Inbyggd kvalitet

Jämna ut produktion

Förbättring

Standardisering

Stabilitet


The toyota way
The Toyota Way

 • De fyra filosofierna kan sammanfattas i 4p (engelska)

  • Problem solving

  • People and partners

  • Process

  • Philosophy

 • Fokus: Minimera slöseri!

Filosofin lägger grunden till allt!


De sju sl serierna muda
De sju slöserierna, Muda

 • Överproduktion

 • Väntetid

 • Transporter - långa avstånd

 • Felaktig process

 • Onödigt stora lager

 • Onödiga rörelser och förflyttningar

 • Produktion av felaktigt material

Lade grunden till en ny syn till att börja med inom produktionslogistik


Exempel sl seri
Exempel: Slöseri

 • Långa transporter:

  • Fisk fångas i Norge

  • Fraktas till Polen för paketering mm

  • Distribueras vidare t.ex. till Norge, Sverige?

  • Detta pågår idag!

Slöseri!


Grundläggande filosofier

 • Toyota Way är byggd på 14 principer och två filosofier

 • För att förstå dem tar vi först lite nödvändig terminologi

 • Till höger länk till en video som visar produktion av Toyota Prius idag

 • Kan jämföras med T-ford tillverkningen

 • http://www.youtube.com/watch?v=dHnY5NjxC5c&feature=related


Push system
Push system

Produktion mot prognos – T-Ford

Hur mycket förväntas vi sälja?

Producera så mycket!


Pull syste m
Pull system

Produktion mot Kundorder - Toyota

KUNDFOKUS!

Hur många är beställda/köpta?

Producera så mycket!

Viktigt!


Push pull
Push-Pull

I verkligheten ofta en blandning:

Exempel: produktion enligt prognos, försäljning mot kundorder

Även hos Toyota enligt LikerThe toyota way 14 principer
The Toyota Way, 14 principer

 • Basera din ledningsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.

 • Skapa ett kontinuerligt processflöde för att få upp problem till ytan.

 • Använd "pull" system för att undvika överproduktion.

 • Jämna ut arbetsbelastningen. 

 • Stanna upp och lös problem, få rätt kvalitet första gången.

 • Standardiserade arbetsuppgifter och processer är grunden för ständiga förbättringar och anställdas delaktighet.

 • Använd visuell kontroll så inga problem döljs.


The toyota way1
The Toyota Way

 • Använd endast pålitlig, noggrant testad teknik.

 • Ledare ska grundligt förstå arbetet, leva efter filosofin, och lära ut det till andra.

 • Utveckla människor och arbetslag så att de följer företagets filosofi.

 • Respektera dina partners och leverantörer genom att utmana och hjälpa dem att förbättra.

 • Gå och se själv för att grundligt förstå situationen

 • Fatta beslut långsamt i samförstånd men genomför de snabbt

 • Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion och ständiga förbättringar.


The toyota way2
The Toyota Way

OBS! Första principen:Basera din ledningsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.

I kontrast till det som ibland kallats kvartalsrapportshysterin, se http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Behall-kvartalsrapporterna/


Toyota och ford
Toyota och Ford

 • Detta var nått helt annat än löpande bandet fyllt av monotont arbete, utan delaktighet hos arbetare med produktion mot prognos mm.

 • Borta var även den hierarkiska organisationen som fanns hos Ford, GM mfl.

 • Många har tagit lärdom av detta (som vi ska se)

 • Idag en trend att detta tänkande ska användas i alla typer av organisationer och situationer


Organisation och chefens roll
Organisation och chefens roll

Från hierarkisk till platt organisation. Idéer från Toyota taget på 80-talet av bl.a Jan Carlzon VD för SAS (på den tiden)

Hierarkisk

RIV PYRAMIDERNA

VD

Arbetare

Process, Flödesorganisation

Inköp Produktion Ekonomi Försäljning


Toyota way och kvalitet en sammanfattning
Toyota way och kvalitet- En sammanfattning

 • Signalera när nått går snett till alla berörda

 • Åtgärda felet så fort som möjligt, stanna maskin på en gång

 • Detta görs om möjligt inom det egna självgående teamet

 • Små lager

 • Begränsa mängden av produkter i arbete

 • Skapa flöde genom fabrik baserad på kundorder


Vad gjorde konkurrenter och andra
Vad gjorde konkurrenter och andra

 • Precis som Ohno upptäckte att Japan var till synes hopplöst efter upptäckte amerikanarna och andra att Japanerna började komma ikapp och till och med förbi

 • Vad skulle de göra åt det?


Sammanfattning
Sammanfattning

 • The Toyota Way har kommit att påverka de flesta producerade företag i världen

 • Som ni ska se nästa gång har det dock influerat många andra typer av företag och organisationer

 • Ofta ungefär samma sak men med andra begrepp/ord

 • Dessa tar vi nästa gångAndra relaterade begrepp
Andra relaterade begrepp

 • Sex Sigma

 • Lean

 • CRM

 • TQM

 • Agile


Sex sigma
Sex Sigma

 • Sex Sigma fokuserar mer på en enskild produkts kvalitet och mindre på logistik och flöden

 • Metoden utvecklades av Motorola på 80 talet för att möta konkurrensen från Japanerna

 • Namnet Sex Sigma är hämtat från matematiken, där den grekiska bokstaven σ används för att beteckna spridningsmåttet standardavvikelse som mäter variationer


Sex sigma1
Sex Sigma

 • Av de begrepp jag tar upp idag är detta kanske det enda som egentligen adderat någon nytta till The Toyota Way

 • Adderad nytta kommer från användandet av formella metoder såsom statistisk analys

 • Dessa har även kombinerats (mer om det).


Sex sigma2
Sex Sigma

Några egenskaper som utmärker Sex sigma är:

 • Strukturerat arbete med projektorganisation

 • En verktygslåda som inkluderar även mer avancerade statistiska metoder

 • Fokus på att mäta, styra och minska variation

 • Fokus på ledarskap och resultat.

  SKF är ett exempel på svenskt

  företag som tidigt

  började använda Sex Sigma

Som sagt detta är mer mätteknik/statistik än en filosofi


Sex sigma3
Sex Sigma

 • För att nå sex sigma kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per miljon producerade felmöjligheter.

 • Man antar att data är normalfördelade.

 • Vad är det?


Normalf rdelning vad r det
Normalfördelning, vad är det?

Mycket vanlig fördelning i statistik

Sällsynta värden

Sällsynta värden

Medelvärde, värden runt det vanligast


Normalf rdelning
Normalfördelning

Exempel på liten och stor standardavvikelse = variation/nogrannhetetc

Streckad funktion indikerar stor standardavvikelse

Den andra har liten standardavvikelse


Normalf rdelning1
Normalfördelning

 • Används överallt

 • Även när den inte borde användas överallt

 • Men mer om detta i en kurs i statistik (åk 2)

 • Vid produktionsprocesser är det ofta ok

 • Vid andra förlopp är det inte ok t.ex. för att prognostisera avkastning på aktiemarknaden

 • Då kan det gå fel, väldigt fel!


Sex sigma4
Sex Sigma

Så sex sigma ställer väldigt stora kvalitetskrav


Lean

 • Lean begreppet myntades av Womack 1990

 • Det är egentligen precis det som Ohno introducerade på 40 talet för produktion och i detta fall kallas det idag leanproduction

 • ”Lean” har dock börjat användas även inom t.ex. produktutveckling, projektledning mm.

 • Samma filosofi anpassade till andra system

 • Lean=Mager


Lean och sex sigma
Lean och Sex Sigma

 • LeanSix Sigma är en kombination mellan The Toyota Way och Sex Sigma för att ytterliggare förbättra kvaliteten

 • Mer om detta se http://lc1.miun.se/nk/sigma_lean/page_28.htm


CRM

 • CustomerRelationsship Management

Kundfokus igen


Avtal om affär & leverans

CRM

 • Affärsrelationer är viktigt

 • Leverantörer är viktiga

 • Lika viktiga är kunderna

 • Idag pratas mycket om kunden

 • CRM= CustomerRelationship Management

 • Forskning inom detta område görs av ekonomerna på SHV

 • Kunder, leverantörer = partners (Toyota way)

 • Ibland kallas The Toyota Way för Lean CRM

 • Så återigen är vi tillbaks till Toyota!


TQM

 • TQM =Total Quality Management

 • De 14 principerna från the Toyota way är grunden här också

 • Fokus på kvalitet och helhetssyn

 • Ni som kommer läsa kvalitetsteknik läser mer om detta då


TQM Modellen

People partners

Process

People partners

Process, Problem solving

Egentligen en del av the Toyota Way som ni ser!

Men inte mycket om ”Philosophy”


Agile och lean
Agile och lean

 • Stora IT projekt är ofta problematiska

 • Förhärskande i denna värld har varit den s.k vattenfallsmodellen baserad på centralism och väldefinierade steg (kort om den snart)

 • Alltså ungefär som Taylors löpande band

 • Kanske därför det är problem?

 • Varför inte testa Lean i denna denna värld?


Agile och lean1
Agile och lean

 • Boken till höger kom 2003

 • Handlar i stort om att använda The Toyota Way vid systemutveckling fast ca 60 ÅR SENARE

 • Termen lean används här

 • Termen Agile dyker upp och används mycket idag inom systemutveckling och projektledning

Men först lite om den gamla vattenfallsmodellen


Kort om vattenfallsmodellen
Kort om vattenfallsmodellen

Kanske ni får lära er den i någon datakurs, i så fall fråga varför?

 • Kravspecifikation görs först

 • Sen sker utveckling enligt den

 • Som om ingenting skulle kunna ändras

 • Förutsätter att vi vet allting på förhand

 • Ingen flexibilitet eller risk hantering


Kort om vattenfallsmodellen1
Kort om vattenfallsmodellen

 • Ett exempel som ofta används på vattenfallsmodellen brukar vara att bygga ett hus.

  • Analysera behoven.

  • Anlita arkitekt för ritning.

  • Ritning används för ta fram specifikationer och söka bygglov.

  • Huset byggs enligt specifikationen.

  • Då byggnationen påbörjats är arkitekten frikopplad och inga ändringar kan göras.

  • Efter byggtiden sker inflyttning osv.

 • För ett datasystemprojekt kan stegen i vattenfallsmodellen variera men oftast finns dessa steg med.

  • Förstudie / behovsprövning

  • Kravspecifikation / funktionell specifikation

  • Designspecifikation

  • Implementation

  • Test

  • Integration / leverans

  • Drift och underhåll

Inte fallet vid Agile/lean utveckling!


Agile
Agile

 • Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig

 • Kravspecifikation utvecklas med projektet

 • Den är alltså ej fastställd som vid vattenfallsmodellen

 • Flexibilitet = Ständiga förbättringar är honnörsord, delaktighet osv.

 • Så återigen allt bygger på The Toyota Way


Agile1
Agile

 • Agilemanifesto

 • http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html


Agile2
Agile

 • Agileutvecklingen är en vanlig term idag och som ni ser liknar det väldigt mycket the Toyota Way

 • Ni kommer jobba agilt i denna kurs

 • Ola kommer prata med specifikt om det gällande projektarbetet

 • Viktigast: Kravspecifikationen är inget statiskt utan den utvecklas med övriga delar av projektetTill slut varf r alla tror de r lean men inte r det
Till slut: Varför alla tror de är lean men inte är det!

Många fastnar i processerna och användning av verktyg

T.ex. Pull istället för Push, leta fel, använda signalsystem mm

Som påpekas av Liker

 • TPS och the Toyota way handlar om att stödja en kultur inbegripande

 • Ständiga förbättringar

 • Utveckla personalen


För att repetera

Därför att det är inte enkelt att införa the Toyota Way i organisationer har det visat sig

Varför då?


De flesta har fastnat här enligt Liker

Filosfin är grunden, glöm inte det!

Det var 4p i samspel inte bara processen

Processutveckling är viktigt men det är inte allt


Kopplingen till riskhantering och beslutsfattande
Kopplingen till riskhantering och beslutsfattande

 • Allt handlar egentligen om att öka flexibiliten

 • Därmed minska risken

 • Dessa hör ihop

Flexibilitet

Risk

Ni som läser industriell ekonomi kommer läsa mycket mer om detta i er utbildning- Beslutsanalys


Kopplingen till riskhantering och beslutsfattande1
Kopplingen till riskhantering och beslutsfattande

 • Varför flexibilitet och risk i fokus?

 • Finns många saker som kan inträffa i t.ex. ett projekt

 • Flexibilitet ger möjligheter att ändra i tid om något går snett

 • Och inte ändra närd det är försent…


Slutsats
Slutsats

 • Alla dessa termer är andra namn för olika delar av The Toyota way eller

 • The Toyota Way applicerat på andra aktiviteter än ren produktion, mer generellt har det fått namnet lean

 • Idag är alla lean, tror de…

 • Kan man Toyota Way samt lite statiska metoder t.ex. Sex Sigma vet man det mesta om kvalitetsutveckling

 • Allt började alltså vid ett lite väveri i Japan på 40 talet


Slutsats1
Slutsats

 • De flesta andra sektor har nu långt senare börjat anamma denna filosofi

 • Ex: Sjukvård, Myndigheter, Kommuner

 • I allt för många fall utan att komma ihåg att det just handlar om en filosofi som berör hela organisationen och inte bara en processutvecklingsmetod


Slutord
Slutord

 • En fråga från denna föreläsning kommer alltså på en dugga bestående av fyra frågor

 • Så mest fokus är på Olas del, detta ska ses som en bakgrund

 • Lycka till med ert Agila projekt


ad