syst my zen z sob n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systémy řízení zásob PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systémy řízení zásob

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Systémy řízení zásob - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Systémy řízení zásob. Tým 3 Vypracovaly: Čenská Pavla Čermáková Lucie Hamplová Petra Hlavatá Michaela Holečková Vladimíra Kománková Lucie Strynková Kateřina. Co si představit pod pojmem zásoby?. Definice:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systémy řízení zásob' - kalei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syst my zen z sob

Systémy řízení zásob

Tým 3

Vypracovaly:Čenská Pavla

Čermáková Lucie

Hamplová Petra

Hlavatá Michaela

Holečková Vladimíra

Kománková Lucie

Strynková Kateřina

co si p edstavit pod pojmem z soby
Co si představit pod pojmem zásoby?

Definice:

„Zásobami můžeme chápat základní prvky, které vstupují do výrobního procesu. Jedná se o tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány.“ (Horáková,1998)

z soby
Zásoby

Do zásob se počítají:

 • všechny suroviny
 • součástky
 • polotovary
 • hotové výrobky
 • náhradní díly, které procházejí podnikem (resp. provozem podniku)
zen z sob
Řízení zásob

Definice:

„Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení zásob.“

(Pernica, 2001)

strategie zen z sob
Strategie řízení zásob
 • Řízení poptávkou – tzv. strategie PULL
 • Řízení plánem- tzv. strategie PUSH
 • Pružná metoda řízení– kombinace PULL a PUSH
syst my zen z sob1
Systémy řízení zásob

= mechanismus, který se snaží nalézt optimální vztah mezi tím, jak zásoba plní své funkce, a tím, jak vysoké náklady podnik vynakládá na jejich pořizování a skladování. (Horáková,1998)

umožňuje podniku získat přehled o stavu zásob v jednotlivých částech logistického řetězce (Daněk, 2005)

syst my zen z sob2
Systémy řízení zásob

nástroj, který přispívá k dosahování dobrých hospodářských výsledků podniku

je ovlivněn:

 • skladbou a délkou výrobního procesu
 • výší a strukturou zásob

závisí:

 • na ekonomických a legislativních podmínkách dané země
podstata syst m zen z sob
Podstata systémů řízení zásob

poskytovat přesnou evidenci stavu zásob z hlediska jejich sortimentu, umístění a času

zajišťovat komplexní podporu pro provádění inventarizace zásob

umožňovat provádění nejrůznějších analýz zásob

umožňovat řídícím pracovníkům jejich rozhodování

metody zen z sob
Metody řízení zásob

1. Metoda ABC

myšlenka:20% zákazníků zajistí

80% odbytu podniku

A – velmi důležité položky

B – středně důležité položky

C – málo důležité položky

2. Metoda JUST-IN-TIME

čtyři základní principy:

 • zjednodušování
 • zviditelnění
 • synchronizace
 • neustálé zlepšování
logistick technologie ve v rob
Logistické technologie ve výrobě

Požadavky:

 • rychlá dostupnost řídících informací
 • udržování nízkých zásob ve výrobním systému
 • vysoká pružnost a produktivita
 • krátké průběžné doby

KANBAN

KAIZEN

Lean Production

OPT

JIT

Vytěžovací systém

1 kanban
1. KANBAN

Princip KANBAN:

= systém řízení založen na tvorbě tzv. samořídících regulačních okruhů

= okruh mezi odběratelským a dodavatelským stupněm ve výrobním procesu

implementace syst mu kanban
Implementace systému KANBAN
 • Podmínky:
  • rovnoměrný a jednosměrný materiálový tok a synchronizace jednotlivých operací
  • vyvážení výrobních kapacit

Výhody:

  • zkrácený oběh zboží
  • rychlá odezva na požadavky
  • redukce chybovosti
  • snížené náklady na dopravu
  • žádné skladové náklady aj.
2 kaizen
2.KAIZEN

Myšlenka:

„Dělejme věci lépe, vyrábějme v lepší kvalitě, zdokonalujme i to, co na první pohled zdokonalení nepotřebuje, protože pokud to neuděláme, předstihnou nás ti, kdo to udělali.“

3. Lean Production

„Způsob řízení založený na poznání ceny času, ceny tempa a ceny rychlosti s cílem dosažení vysoké ekonomie času a vysokého zhodnocení kapitálu a práce.“

aktualita
Aktualita

COMBITRADING:

Implementacebezdrátového systému pro evidenci zásob a sledování výroby pomocí čárových kódů

Výhody:

usměrnění procesu inventarizace

vyšší spolehlivost

společnost ušetřila peníze(40%)

pou it literatura
Použitá literatura:

[1] DANĚK, J. PLEVNÝ, M.Výrobní a logistické systémy. 1. vydání. Plzeň: ZČU, 2005. ISBN 80-7043-416-3

[2] HORÁKOVÁ, H. KUBÁT, J. Řízení zásob. Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 3. upravené vydání,Praha: Profess Consulting s.r.o., 1998. ISBN 80-85235-55-2

[3] PERNICA, P. Logistika pro 21. Století. 1. vydání. Praha: RADIX s r.o., 2005. ISBN 80-86031-59-4

[4]PERNICA, P. Logistický management. Praha: RADIX, 1998. ISBN 80-86031-13-6

slide17
[5] Optimalizace zásob. [online]. c2009 [cit. 2008-03-01]. Dostupné z:http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2004/BK_ME/ME_Zasoby_optimalizace_zasob.doc?fakulta=6410;obdobi=9;kod=BK_ME

[6]Ekonomika.Metoda ABC. [online]. c2009 [cit. 2008-03-03]. Dostupné z: http://ekonomika-otazky.blogspot.com/2009/02/metoda-abc.html

[7]Logistika.Metoda ABC. [online]. c2009 [cit. 2008-03-03]. Dostupné z: http://logistika-cz.blogspot.com/2008/11/metoda-abc.html

[8]Dynamic Future.KANBAN. [online]. c2009 [cit. 2008-05-03]. Dostupné z: http://www.dynamicfuture.cz/kanban/

[9]System online. IBEROFON CZ zlepšuje evidenci zásob. [online]. c2009 [cit. 2008-06-03]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/zpravy/iberofon-cz-zlepsuje-evidenci-zasob-z.htm