Zabytki naszej gminy - PowerPoint PPT Presentation

zabytki naszej gminy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki naszej gminy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki naszej gminy

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Zabytki naszej gminy
210 Views
joie
Download Presentation

Zabytki naszej gminy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki naszej gminy Projekt wykonali: Anna Czechowska, Justyna Rybicka, Michał Kaczmarek, Piotr Szereda

 2. Spis slajdów • Herb gminy • Szczytniki • Iwanowice • Staw • Marchwacz • Radliczyce • Slajd końcowy

 3. Herb gminy Herb Gminy Szczytniki jest trójelementowy. Na jego tarczy u góry przedstawiony jest herb rodu Łubieńskich, którzy pieczętowali się herbem Pomian, przedstawiającym czarną głowę żubra przebitą mieczem. W prawym dolnym rogu znajduje się herb Poraj przedstawia kwiat białej róży na czerwonym tle. Trzecim elementem gminnego herbu jest historyczny symbol miejscowości Staw, przedstawiający wieżę na czerwonym tle.

 4. Pałac Łubieńskich Barokowy dwór rodziny Łubieńskich zbudowany po połowie XVIII wieku z przybudówką od wschodu i ozdobnym portalem z 1910 roku. Obecnie znajduje się tutaj urząd gminy. Dwór jest w stanie bardzo dobrym, przeszedł remont w ostatnich latach.

 5. Kamień w Szczytnikach Kamień z okresu pańszczyźnianego. Dokonywano na nim egzekucji (chłosta) na miejscowych chłopach. Data widoczna na kamieniu – 186, to data zniesienia pańszczyzny.

 6. Pomnik Ojca Kordeckiego Pomnik Ojca Augustyna Kordeckiego przeora Jasnej Góry i jej obrońcy w okresie „potopu” szwedzkiego. Replika pomnika z okresu międzywojennego.

 7. Kościół św. Katarzyny w Iwanowicach Kościół św. Katarzyny został zbudowany przez Bartłomieja Gruszczyńskiego około 1460 roku.

 8. Informacje o Kościele w Iwanowicach W XVII wieku powiększono go o barokową kaplicę św. Barbary fundacji Marianny Potworowskiej. W 1887 roku od zachodu dobudowano do kościoła pseudogotycką wieżę. W czystym gotyku zachowała się dawna zakrystia z gotyckim żebrowaniem stropu. Wnętrze posiada bogate wyposażenie, takie jak rokokowe ołtarze z cennymi obrazami, gotycką chrzcielnicę z ornamentem z 1360 roku, gotycką kropielnicę z 1464 roku, ambonę w kształcie łodzi z XIX wieku oraz cenne renesansowe nagrobki.

 9. Nagrobki w Kościele św. Katarzyny w Iwanowicach Monumentalny grobowiec z ciosanego kamienia zdobiony jest panopliami. Obie postacie przedstawione są na leżąco: jedna nad drugą. Wyryty napis głosi, że jest to nagrobek Jana Baranowskiego, wojewody sieradzkiego.

 10. Kościół św. Mikołaja w Stawie Gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja. Kościół powstał ok. 1520 roku. W 1753 i 1772 roku niszczony był pożarami; później kilkakrotnie go restaurowano. Jest to świątynia jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium. Do nawy przylega kaplica z ok. 1760 roku oraz kruchta z 1884 roku. Wewnątrz znajdują się trzy neobarokowe ołtarze z lat 1870-1876.

 11. Pałac w Marchwaczu Zbudowany w latach 1820 – 1821 dla Bonawentury Niemojowskiego. Jest to obiekt w stylu klasycystycznym. Obiekt jest wzorowany na pałacu łazienkowskim w Warszawie.

 12. Kilka słów o pałacu w Marchwaczu Środkowa część pałacu piętrowa, zwieńczona rzeźbami o tematyce mitologicznej przedstawiającymi cztery pory roku autorstwa Pawła Krzyżanowskiego. Na parterze znajdowały się takie pomieszczenia jak hol, biblioteka, gabinet pana, garderoba, sypialnia pana, sypialnia pani, buduar, salonik pani, bilard, salon, jadalnia, kredens oraz spiżarnia. Według Majątków Wielkopolskich Powiat kaliski w reprezentacyjnych wnętrzach parteru zachowała się dekoracja sztukatorska, stolarka okienna i drzwiowa, a w holu posadzka terakotowa. W ostatnich latach pałac został wyremontowany, a obecnie jest wystawiony na sprzedaż. Obiekt niedostępny, stanowi własność prywatną.

 13. Pałac w Marchwaczu

 14. Mogiła w Marchwaczu Mogiła jest miejscem pamięci narodowej. 22 stycznia 1945 roku Niemcy wyprowadzili z domów i rozstrzelali na skraju wsi niemal wszystkich mężczyzn. Razem z 57 mieszkańcami Marchwacza Niemcy zabili jeszcze sześciu Polaków wracających z robót oraz 12 żołnierzy sowieckich. Wszyscy zostali pochowani we wspólnej mogile

 15. Miejsce pamięci w Marchwaczu

 16. Zdjęcia obiektów znajdujących się w Marchwaczu

 17. Wieża ciśnień w Radliczycach Wieża ciśnień była źródłem, z którego wieś czerpała wodę. Dostarczała ona wodę dla parowozów, które poruszały się po torach od początku powstania trasy kolejowej – początek XX wieku. Wieża nadal jest czynna.

 18. Wieża ciśnień w Radliczycach

 19. Dawna szkoła w Radliczycach - dwór Dwór wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta na przełomie XIX i XX wieku. Około roku 1963 dwór został przekształcony w miejscową szkołę.

 20. Dawna szkoła w Radliczycach

 21. Slajd końcowy • Praca wykonana samodzielnie przez uczniów. • Pomysły własne, zdjęcia – własne. • Źródła opisów książka „Majątki Wielkopolskie” Małyszko Stanisław