matkailutuotteen markkinoinnin perusteet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Konsultointi P & R Komppula Ky. Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002. Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet . Raija Komppula YTT. MATKAILUTUOTE (1): .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matkailutuotteen markkinoinnin perusteet

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

Matkailutuotteenmarkkinoinninperusteet

Raija Komppula

YTT

matkailutuote 1
MATKAILUTUOTE (1):
 • matka on matkailijalle yksi kokemus, kokonaismatkailutuote, joka alkaa silloin, kun matkailija ryhtyy suunnittelemaan matkaa ja päättyy silloin, kun matkailija palaa takaisin kotiin.
matkailutuote 2
MATKAILUTUOTE (2)
 • on palvelupaketti, johon kuuluu aineettomia ja aineellisia osia, ja joka perustuu johonkin toimintaan kohteessa.
 • Matkailija kokee tämän paketin yhtenä kokonaisuutena
matkailutuote 3
MATKAILUTUOTE (3)
 • hinta muodostuu niistä kustannuksista ja uhrauksista, joita hän matkan tekemiseen on sijoittanut.
 • Kokemuksen laatu määräytyy kaikkien osien yhteisestä summasta.
matkailutuote el mysk
MATKAILUTUOTE, ELÄMYSKÖ?
 • Elämys = ”voimakkaasti vaikuttava kokemus, tapahtuma tai muu sellainen, joka tekee voimakkaan vaikutuksen”
 • ”moniaistinen, muistijäljen jättävä, myönteinen ja yksilöllinen kokemus
el mys vs kokemus jarkko saarinen 2001
ELÄMYS VS. KOKEMUS(Jarkko Saarinen, 2001)
 • elämys on emotionaalisesti rakentunut, kokemus on sisällöltään tiedollinen
 • Elämys on yksilöllisempi kuin kokemus
 • ei ole samalla tavalla yksilöiden välillä vertailtavissa oleva, kuten kokemus on.
 • Elämys on aina subjektiivinen, eikä sen oikeellisuudesta tai vääryydestä voida neuvotella.
el myksen tuottaminen
Elämyksen tuottaminen?
 • Elämystuote syntyy asiakkaan subjektiivisena kokemuksena ==>
 • matkailuyritys ei varsinaisesti pysty tuottamaan elämyksiä, vaan pikemminkin se luo elämyksen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset.
matkailutuotteen tuotekehitys
MATKAILUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS
 • = elämystuotteen välttämättömien edellytysten kehittämistä
 • palvelukonseptin kehittäminen
 • palveluprosessien kehittäminen
 • palvelujärjestelmän kehittäminen
 • yksittäisen tuotteen kehittäminen on prosessi, joka sisältää kaikkien edellytysten kehittämistä
kuka on asiakas
KUKA ON ASIAKAS?
 • loppukäyttäjä
 • ostaja/maksaja
 • markkinointikanavan edustaja
 • jakelutien edustaja
 • sidosryhmän edustaja
yhteisty ll uusia tuotekokonaisuuksia

YHTEISTYÖLLÄ UUSIA TUOTEKOKONAISUUKSIA

Verkostot paikallisuuden tuotteistamisessa

mit on yritysyhteisty
MITÄ ON YRITYSYHTEISTYÖ???
 • Summa summarum: yritysten käsitys siitä, mitä on yhteistyö, vaihtelee paljon tavalliset liikesuhteet----------- -------- yhteiseen päämäärään tähtäävä pitkäkestoinen resurssien yhteiskäyttö
 • organisaatioiden välinen vaihdanta on yhteistyötä
miksi yhteisty t tarvitaan
MIKSI YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN?
 • Kokonaismatkailutuote
 • asiakaslähtöisen tuotteen edellytykset ==> vieraanvaraisuus, palvelut, asiakkaan osallistuminen
 • paketointi
yhteisty n edellytykset
YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET
 • Jokaisella on oltava jotain annettavaa (osaamista, valmiita tuotteita, aikaa, rahaa ..)
 • yritysten oltava taloudellisesti kannattavia (yhteistyö vaatii panoksia)
 • jokaisella oltava selkeä liikeidea
yhteisty n edellytykset 2
YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET 2.
 • Selvät suunnitelmat siitä, mihin, koska ja kuinka paljon panostetaan
 • selkeä työnjako
 • suurinpiirtein samankokoiset yritykset
yhteisty n edellytykset 3
YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET 3.
 • Osattava luopua osasta itsenäisyyttä
 • osattava sopeutua
 • hyväksyttävä, että joku on johtaja
 • hyväksyttävä, että joku hyötyy enemmän kuin toiset
 • henkilökemiat kunnossa
 • LUOTTAMUS
mihin yhteisty kaatuu
MIHIN YHTEISTYÖ KAATUU?
 • Yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet epäselvät
 • Kärsivällisyyttä puuttuu
 • Resurssitarpeita ei osattu arvioida
 • Väsyminen
 • Henkilösuhteet
 • Luottamuspula
miten rakennan verkoston
MITEN RAKENNAN VERKOSTON
 • Avoin, myönteinen asenne
 • strateginen suunnittelu
 • ei kateutta vaan kannusteita
 • pelisäännöt
 • realismia
 • luottamus
 • sitoutuminen
muista kuitenkin
MUISTA kuitenkin….
 • Että matkailijalle on vaikeaa ja kallista opettaa maantietoa..
 • Kuntarajat ja maakuntarajat eivät turistia kiinnosta
slide22

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

TUOTTEISTAMINEN

 • Tuotteesta voidaan puhua silloin, kun asiakas tietää, mitä palveluja hintaan kuuluu ja mistä palveluista on maksettava lisää.
 • Tuotteistamisella tarkoitetaan sitä, että erilaisten kohteiden tarjoamat mahdollisuudet muokataan tuotteiksi, joilla on selkeä arvoa tuottava ydin sekä hinta.
slide23

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

TUOTTEISTAMINEN

-perustuu tavallisesti jossakin kohteessa olemassa oleviin resursseihin, paikkaan tai kulttuuriin liittyviin vetovoimatekijöihin.

-kohteena ovat ESIM. järvet, kylät, metsät, teollisuusmiljööt ja muut fyysiset paikat, paikkaan liittyvät tarinat, historia, sääolot JNE., jotka luovan perustan uusille matkailutuotteille.

asiakaskeskeisesti resurssien mukaan
ASIAKASKESKEISESTI, RESURSSIEN MUKAAN...

MITÄ MEILLÄ ON, MITÄ OSAAMME

MILLAISIA TARPEITA VOIMME TYYDYTTÄÄ

ARVO-ODOTUS

KENELLÄ NÄITÄ TARPEITA ON

SEGMENTTI

mit meill voisi olla
MITÄ MEILLÄ VOISI OLLA...
 • Paikan historiaa, paikan nimiä => tarinat
 • ruokaa…
 • henkilöitä, ihmisiä..
 • Kirjallisuus, elokuvat
 • työperinnettä, teollista perinnettä…
 • elämää…tapoja, kieltä...
slide26

KYLÄN VÄKI

JÄRVI

VENE

POLKUPYÖRÄRETKI

MÖKKI

YHDESSÄ PERHEEN

KANSSA

RAUHALLISESSA

MAALAIS-

YMPÄRISTÖSSÄ

LAPSILLE UUSIA

LUONTOKOKEMUKSIA

TARJOTEN

KYLÄ

RATSASTUS

KALASTUSRETKI

PIIRAKAN PAISTO

LYPSY

LUONTO

POLKU

MOTIIVIT:

- YHDESSÄ

- LEPO

- OPPIMINEN

YMPÄRISTÖN

KÄYNTIKOHTEET

slide27

IMAGO

JÄRVI

KOKOUSTILA

MÖKKI

MAJOITUS

VIRKISTÄVÄ

KOKOUS JA

YHDESSÄOLO

YHTEISIHENKEÄ

LUODEN

KYLÄ

KULJETUKSET

RUOKAILUT

HIIHTO

RETKI

OPPAAT

VERKKO

KALASTUS

MOTIIVIT:

-TYÖ

- MOTIVOINTI

LADUT

slide28

YMPÄRISTÖN KOHTEET

IMAGO

KUPPAUS

MÖKKI

MAJOITUS

JÄRVI

TAKAISIN

JUURILLE,

LEPOA

JA

NAUTINTOA

KYLÄ

KULJETUKSET

RUOKAILUT

HIERONTA

SAUNA

SAUNA

KOTISEUTU

RETKI

MOTIIVIT:

- SOSIAALINEN/

ETNINEN

YHTEISTYÖKUMPPANIT

slide29

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

 • PALVELUN LAATU-ULOTTUVUUDET
 • FYYSINEN YMPÄRISTÖ
 • LUOTETTAVUUS
 • REAGOINTIALTTIUS
 • PÄTEVYYS
 • KOHTELIAISUUS
 • USKOTTAVUUS
 • TURVALLISUUS
 • SAAVUTETTAVUUS
 • VIESTINTÄ
 • ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN JA TUNTEMINEN
 • ASIAKKAAN LAATUODOTUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
 • PALVELUN LUONNE
 • SUUSANALLINEN VIESTINTÄ
 • TARPEET
 • AIKAISEMMAT KOKEMUKSET
 • IMAGO
 • MARKKINAVIESTINTÄ

ODOTETTU PALVELU

KOETTU PALVELUNLAATU

KOETTU PALVELU

slide30

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

1.Luotettavuus:

= suoritus on johdonmukainen ja luotettava (esim. palvelu tapahtuu oikein ensimmäisellä kerralla)

slide31

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

 2. Reagointialttius:

= työntekijät haluavat palvella ja ovat palveluvalmiita

(esim. palvelu tapahtuu ajallaan ja se on nopeaa)

slide32

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

 3.Pätevyys:

= tarvittavien tietojen hallinta ja taito (esim. tukihenkilöstön ja kontaktihenkilöiden asiantuntemus)

slide33

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

4. Saavutettavuus:

= yhteydenoton helppous ja mahdollisuus (esim. sopivat aukioloajat, sopiva sijainti, lyhyt odotusaika)

slide34

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

5.Kohteliaisuus:

= kontaktihenkilöiden käytöstavat (esim. hienotunteisuus asiakkaan omaisuutta kohtaan)

6.Viestintä:

= puhutaan asiakkaan kanssa samaa kieltä (esim. palvelun selostaminen)

slide35

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

  7.Uskottavuus:

= rehellisyys, luotettavuus ja asiakkaan etujen ajaminen (esim. yrityksen maine, myyjän persoonallisuus

8.Turvallisuus:

= vaarojen, riskien, epäilysten poistaminen (esim. yrityksen maine

slide36

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

 9.Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen:

= aito pyrkimys asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen (esim. asiakkaan yksilöllinen palvelu)

- turvallisuustekijä, viestintää, kuuntelemista

slide37

Konsultointi P & R

Komppula Ky

Maaponteva

Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002

10.Fyysinen ympäristö:

= palvelun fyysiset tekijät (esim. fyysiset tilat, henkilöstön ulkoinen olemus, palvelussa käytettävät apuvälineet ja koneet, palvelun fyysiset merkit, muut palvelutiloissa olevat asiakkaat)

- turvallisuus, kestävä kehitys, lait ja asetukset