barn som beg r uts tts f r brott n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barn som begår/utsätts för brott PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barn som begår/utsätts för brott

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
henry-malone

Barn som begår/utsätts för brott - PowerPoint PPT Presentation

147 Views
Download Presentation
Barn som begår/utsätts för brott
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Barn som begår/utsätts för brott

  2. Straffmyndig

  3. Brott före15 års ålder Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)

  4. När inleder man utredning • Grova brott (lägst ett års fängelse) • På begäran av socialtjänsten • Är någon över 15 år inblandad • Godsspårning • Om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse.

  5. Barn under 12 år • Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl.

  6. Vad händer under utredningen? • Rätt till juridiskt biträde • Förhör hålls med inblandade • Socialtjänsten har rätt att närvara • Sedvanliga utredningsåtgärder t ex husrannsakan, tekniska undersökningar • Skyndsam utredning

  7. Barn mellan 15-18 år • Förundersökning • Särskilt skyndsamhets krav • Vårdnadshavaren kallas att närvara vid förhör • Socialtjänsten ska underrättas och har rätt att närvara vid förhör • Yttrande från socialtjänsten inhämtas • Särskilda åtalsunderlåtelse regler

  8. Vad är det för typ av brott? • Skadegörelse • Snatteri • Misshandel och olaga hot • Ofredande • Trafikbrott t ex olovlig körning

  9. Vem drabbas? • Barn och unga själva • Fastighetsägare • Butiksinnehavare

  10. Sexuella övergrepp