PŘÍSLOVCE - PowerPoint PPT Presentation

p slovce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍSLOVCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍSLOVCE

play fullscreen
1 / 12
PŘÍSLOVCE
195 Views
Download Presentation
heidi-sosa
Download Presentation

PŘÍSLOVCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍSLOVCE a jejich stupňování 7. ročník

 2. Příslovce = slova neohebná, označují bližší okolnosti dějů nebo vlastností • ve větě mají nejčastěji funkci • příslovečnéhourčení - jsou to slova plnovýznamová

 3. Podle povahy okolností rozlišujeme : • Místa : kde? kam? kudy? • vlevo, domů, tam, všude 2. Času : kdy? jak často? včera, dlouho, občas, někdy

 4. 3. Způsobu :jak? vesele, hezky, tiše, pomalu 4. Míry :jak moc? jak hodně? mnoho úspěchů, velmi hodný, poměrně slušný, dosti náročný 5. Příčiny :proč? proto, smíchy, vzteky

 5. Příslovce se tvoří : a/ z přídavných jmen příponami –e, -ě, -o, -y náhlý …náhle hodný…hodně daleký…daleko hezký…hezky

 6. b/ ustrnutím tvaru podstatného jména ráz…rázem ráno…ráno(kdy?) celek…celkem úprk…úprkem

 7. c/ spojením předložky s podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem nebo příslovcem = PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY (píšeme je dohromady !!!) hora...nahoru daleký...zdaleka to…přitom dnes…dodnes

 8. Spřežky x předložková vazba Mluv nahlas ! Stěžoval si na hlas. Vyšlinahoru. Jdeme na horu Říp. Bylo nás dohromady pět. Skákal do hromady písku. Buďtezticha! Z ticha se ozvalo soví zahoukání.

 9. Stupňování příslovcí • druhý stupeň se tvoří z prvního příponami –eji, -ěji, -e • třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- krásně – krásněji– nejkrásněji vysoko – výše – nejvýše krátce – kratčeji - nejkratčeji

 10. Nepravidelné stupňování špatně – hůře (hůř) – nejhůře dobře – lépe (líp) – nejlépe brzy – dříve (dřív) – nejdříve málo – méně – nejméně mnoho – více (víc) - nejvíce

 11. význam příslovcí je možné • zeslabovat nebo zesilovat velmi dobře zcela blízko nadmíru hezky neobyčejně šťastně mnohem zdravěji ještě lépe Měli bychom jíst mnohem zdravěji.

 12. Použitá literatura : V. Styblík : Český jazyk pro 7. ročník L. Honsigová : Od pětky do osmičky V.Dobešová, V. Fialová : Průvodce českým jazykem