Download
les adverbes p slovce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LES ADVERBES PŘÍSLOVCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
LES ADVERBES PŘÍSLOVCE

LES ADVERBES PŘÍSLOVCE

131 Views Download Presentation
Download Presentation

LES ADVERBES PŘÍSLOVCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LES ADVERBESPŘÍSLOVCE VY_32_INOVACE_5B19

 2. ADVERBES DU LIEU • Ailleurs jinde, jinam • Autour okolo • Autre part jinde, jinam • Dedans uvnitř • Dehors venku • Dessous vespod, dolů • Dessus nahoře, nahoru • En arrière vzadu, zpět • En odtamtud

 3. ADVERBES DU LIEU • Ici zde • D‘ici odtud, tudy • Là tam • De là odtamtud, tamtudy • Loin daleko • Nulle part nikde, nikam • Partout všude • Quelque part někde, někam • Y tam

 4. ADVERBES DU TEMPS • Alors tehdy • Auparavant dříve • Autrefois kdysi • Avant předem, dříve • Depuis od té doby • Désormais nadále • Dorénavant napříště • Enfin konečně

 5. ADVERBES DU TEMPS • Ensuite poté • Jadis kdysi • Jamais nikdy • Longtemps dlouho • Maintenant nyní • Parfois někdy • Seulement teprve, až • Soudain náhle • Tard pozdě • Toujours vždy, stále, pořád

 6. ADVRBES INTÉRROGATIFS • Combien kolik • Comment jak • Où kde, kam • Pourquoi proč • Quand kdy • D‘où, par où odkud, kudy

 7. ADVERBES DE LA MANIÈRE • Ainsi tak • Bien dobře • Debout vestoje • Ensemble společně • Mal špatně • Vite rychle • Volontiers rád, ochotně • Exprès naschvál

 8. ADVERBESDE LA QUANTITÉ • Assez dost • Autant tolik • Beaucoup mnoho, hodně • Bien značně • Davantage více • Environ kolem, asi • Peu málo • Presque téměř • Tant tolik • Trop příliš

 9. ADVERBES DU COMPARAISON • Mieux lépe • Moins méně • Pis hůře • Plus více • Plutôt spíše

 10. AUTRES ADVERBES • Certainement jistě • Certes určitě • En effet ovšem • Évidemment ovšem • Heureusement naštěstí • Malheureusement naneštěstí, bohužel • Parfaitement naprosto, zajisté • Peut-être snad, možná • Sans-doute bezpochyby • Sûrement určitě

 11. LES FORMES ADVERBIALES • Příslovce tvoříme připojením přípony –ment • k ženskému rodu přídavného jména • Actifactiveactivement • Douxdoucedoucement • Certaincertainecertainement • Courageuxcourageusecourageusement • Franc franchefranchement • Tel telletellement

 12. ADVERBES -TVOŘENÍ • Absoluabsolument • Poli poliment • Vraivraiment • Constantconstament • Évidentévidemment • Violentviolemment • Énormeénormément • Précisprécisément

 13. JINÉ PROSTŘEDKY VYJADŘOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ • Chanterjustezpívat čistě • Chanterfaux zpívat falešně • Parlerbas mluvit šeptem • Parlerhautmluvit nahlas • Sentirbon vonět • Sentirmauvaispáchnout • Travaillerdur pracovat těžce • Voirrouge vidět rudě, vztekat se

 14. STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ • Beaucoup plus le plus • Peumoinslemoins • Bienmieuxlemieux • Malpislepis • Vite plus vitele plus vite • Vitemoinsvitelemoinsvite

 15. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 16. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_5B19 Jméno autora: Jana Jašíková Název práce: Les adverbes Předmět: Francouzský jazyk Ročník: 3. Ročník, skupina 3.A, 3.L Časová dotace: cca 20 minut Vzdělávací cíl: S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary příslovcí. Zároveň si novou látku i procvičí. Pomůcky: počítač, dataprojektor, (activeboard), Inovace: Studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Vytvořeno dne: 15.06.2013