Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příslovce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příslovce

Příslovce

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Příslovce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Příslovce www.zlinskedumy.cz

 2. PŘÍSLOVCE VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 3. PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) • neohebné slovní druhy (ale mohou se stupňovat) • určují bližší okolnosti dějů jezdí často označují stupeň vlastnosti velmi hlučný míru předmětů málo peněz VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 4. PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) • MÍSTA – kde?, odkud?, kam? dole, venku, vpravo • ČASU– kdy?, jak často?, jak dlouho? včera, zítra, ráno, dlouho • ZPŮSOBU – jak?, jakým způsobem? • vlastní způsob: nahlas, dobře, pěkně • zřetele: povahově, vzhledově, politicky • míry: trochu, velmi, dost • PŘÍČINY – proč? právem, náhodou, záměrně VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 5. Stupňování příslovcí • stupeň: vesele • stupeň: veseleji přípona -e/-eji/-ěji • stupeň: nejveseleji předpona nej- a 2. st. Nepravidelné stupňování příslovcí dobře – lépe – nejlépe špatně – hůře – nejhůře mnoho – více – nejvíce málo – méně – nejméně brzy – dříve – nejdříve dlouze – déle – nejdéle VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 6. Příslovečné spřežky • vznikly ze spojení předložky se jménem nebo příslovcem • některé se píší dohromady jako jedno slovo: doprava, vlevo, včas, najednou, bohudík, bohužel • obojí způsob psaní: na příklad i například, po prvé i poprvé VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 7. Cvičení Podtrhněte v textu příslovce a vytvořte 2. stupeň: • Přijdu pozdě. • Mamince je dnes špatně. • Jeho plán nezní rozumně. • Cíl je blízko. ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 8. Cvičení Podtrhněte v textu příslovce a určete jejich druh: • Diváci smutně přihlíželi. • Stále ji miluji. • Potom ti to řeknu. • Já se vůbec nedivím. Řešení VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 9. Cvičení Doplňte chybějící tvary: Nepravidelné stupňování příslovcí špatně – ………. – …………. .……... – méně – nejméně ………… – dříve – nejdříve dlouze –……….. – ………… Řešení VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 10. Cvičení Uveďte správný tvar spřežek: • například / na příklad • vpravo / v pravo • bohužel / bohu žel • poprvé / po prvé Řešení VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 11. Další cvičení pro zopakování najdete na: http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_obecne_informace.php http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_stupnovani.php VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 12. Konec VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová

 13. Autor prezentace: Mgr. Šárka Adamcová VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.16 Mgr. Šárka Adamcová