PŘEDLOŽKY - PowerPoint PPT Presentation

p edlo ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘEDLOŽKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘEDLOŽKY

play fullscreen
1 / 6
PŘEDLOŽKY
424 Views
Download Presentation
graham-pittman
Download Presentation

PŘEDLOŽKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PŘEDLOŽKY Mgr. Michal Oblouk

  2. PŘEDLOŽKY • neohebný slovní druh • vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce (místo, čas, způsob, míru, příčinu), ale teprve ve spojení se jmény (podstatnými, přídavnými, zájmeny a číslovkami) • řídí pád jména a tvoří s ním předložkový pád (předložková vazba) – např. na zahradě, v poledne – ve větě je jediným větným členem (příslovečné určení, předmět, neshodný přívlastek)

  3. DRUHY PŘEDLOŽEK 1) VLASTNÍ • původní • slova, která se vyskytují jen jako předložky • s, z, v, k, od, u, na, bez, pod, nad, při, před 2) NEVLASTNÍ • nepůvodní • mohou být v jiné větě jiným slovním druhem • blízko, místo (blízko lesa x je to blízko, místo tebe x drž mi místo), kolem, okolo, vedle, pomocí, kromě, mimo

  4. PŘEDLOŽKY • každá předložka se pojí s určitým pádem, některá jen s jedním, některá se dvěma, ojediněle se třemi 2. pád – bez, od, do, u, z, vedle, kolem, místo, kromě, pomocí, během 3. pád – k, proti, díky, vůči, kvůli 4. pád – pro, přes, skrz, ob, mimo 6. pád – při 7. pád – s 4. a 6. pád – na, po, v, o 4. a 7. pád – nad, pod, před 2., 4. a 7. pád - za

  5. UŽÍVÁNÍ PŘEDLOŽEK • neslabičné předložky s, z, v, k mívají v některých případech pro snazší výslovnost slabičnou podobu se, ze, ve, ke • v několika ustálených spojeních má předložka k slabičnou podobu ku – ku pomoci, ku prospěchu, ku Praze, pět ku čtyřem, ku podivu, ku příkladu • kromě Jirky (2. pád) x mimo Jirku (4. pád)

  6. PRAVOPIS PŘEDLOŽEK • se 7. pádem se pojí předložka S s otcem, s bratrem, s ní • s 2 pádem se pojí předložka Z z lesa, z masa, z domova Ve dvou knižních spojeních se předložka S pojí také se 4. pádem – BÝT S TO, KDO S KOHO (On není s to tuhle věc pochopit. Já se nevzdávám, ještě se uvidí kdo s koho.)