Hrátky s češtinou - PowerPoint PPT Presentation

hr tky s e tinou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrátky s češtinou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrátky s češtinou

play fullscreen
1 / 15
Hrátky s češtinou
143 Views
Download Presentation
dot
Download Presentation

Hrátky s češtinou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hrátky s češtinou

 2. Jazyková rozcvička

 3. Tvořte věty obsahující tyto slovní druhy, dodržujte pořadí. Dále u vět můžeš určit mluvnické kategorie a větné členy. Z čísel věty

 4. Podstatné jméno – sloveso – příslovce. Petr plaval rychle. Z čísel věty – příklad – možné řešení

 5. Podstatné jméno – sloveso – podstatné jméno. Z čísel věty

 6. Podstatné jméno – sloveso – podstatné jméno. Maminka pekla koláč. Z čísel věty – možné řešení

 7. Přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce. Z čísel věty

 8. Přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce. Usměvavá Jana utíkala rychle. Z čísel věty – možné řešení

 9. Podstatné jméno – sloveso – předložka – podstatné jméno. Z čísel věty

 10. Podstatné jméno – sloveso – předložka – podstatné jméno. Jirka utíkal do školy. Z čísel věty – možné řešení

 11. Zájmeno – přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce – přídavné jméno – podstatné jméno. Z čísel věty

 12. Zájmeno – přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce – přídavné jméno – podstatné jméno. Můj mladší bratr dostal včera nové autíčko. Z čísel věty – možné řešení

 13. Částice – sloveso – příslovce – příslovce – příslovce. Z čísel věty

 14. Částice – sloveso – příslovce – příslovce – příslovce. Ať je zítra venku pěkně. Z čísel věty – možné řešení

 15. Vymýšlej si další kombinace slovních druhů a vytvářej na ně věty. Z čísel věty