Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pohádková PowerPoint Presentation
Download Presentation
pohádková

pohádková

130 Views Download Presentation
Download Presentation

pohádková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. pohádková • podstatné jméno • přídavné jméno • sloveso • příslovce

 2. fotografuješ • sloveso • podstatné jméno • přídavné jméno • příslovce

 3. u • číslovka • spojka • předložka • zájmeno

 4. Prásk! • předložka • číslovka • spojka • citoslovce

 5. Večerníčku! • citoslovce • příslovce • podstatné jméno • přídavné jméno

 6. šest • číslovka • předložka • spojka • zájmeno

 7. čistíme • zájmeno • přídavné jméno • spojka • sloveso

 8. naše • příslovce • předložka • zájmeno • číslovka

 9. zeleně • přídavné jméno • zájmeno • sloveso • příslovce

 10. mostem • podstatné jméno • přídavné jméno • zájmeno • příslovce

 11. Ať… • spojka • částice • předložka • citoslovce

 12. zvítězí • přídavné jméno • zájmeno • sloveso • příslovce

 13. zmrzlinový • podstatné jméno • přídavné jméno • zájmeno • příslovce

 14. oni • zájmeno • číslovka • předložka • spojka

 15. nad • zájmeno • příslovce • spojka • předložka

 16. pouštění • sloveso • podstatné jméno • přídavné jméno • příslovce

 17. pasou se • přídavné jméno • zájmeno • sloveso • příslovce

 18. frrr • zájmeno • příslovce • předložka • citoslovce

 19. propisovací • sloveso • přídavné jméno • příslovce • podstatné jméno

 20. desetinásobná • zájmeno • příslovce • číslovka • přídavné jméno