Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

play fullscreen
1 / 14
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
105 Views
Download Presentation
anthea
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. PŘÍSLOVCE

 3. TVOŘENÍ • V angličtině máme vedle příslovcí neodvozených (late pozdě, often často) příslovce, která se tvoří od přídavných jmen příponou –ly. • slow – slowly • simple - simply • happy – happily • beautiful - beautifully

 4. basic – basically • Pozor! • Některá příslovce mají stejný tvar jako přídavná jména. • -early, fast, near, hard, long, low, high, far • fast=rychlý, rychle

 5. STUPŇOVÁNÍ-NEODVOZENÝCH PŘÍSLOVCÍ • soon – sooner – soonest • (brzy, dříve, nejdříve) • often – moreoften – mostoften • (často, častěji, nejčastěji)

 6. STUPŇOVÁNÍ-ODVOZENÝCH PŘÍSLOVCÍ • easily – moreeasily – mosteasily • (jednoduše, jednodušeji, nejjednodušeji) • beautifully – morebeautifully – mostbeautifully • (krásně, krásněji, nejkrásněji)

 7. STUPŇOVÁNÍ NEPRAVIDELNÉ • well – better – best • (dobře, lépe, nejlépe) • badly –worse –worst • (špatně, hůře, nejhůře) • much/many – more – most • (hodně, více, nejvíce) • little – less – least • (málo, méně, nejméně)

 8. PŘÍSLOVCE ČASTOSTI A ZPŮSOBU • Tyto příslovce stojí ve větě tam, kde by stála záporka not. • V záporných větách stojí většinou za not. • Tom isusually very funny. • Tom is not usually very funny. • Mary oftencomesatthreeo´clock. • Mary does not oftencomesatthreeo´clock.

 9. PŘÍSLOVCE ČASTOSTI • -usually(obvykle) • -never(nikdy)- pozor na jeden zápor v anglické větě! • -often(často) • -always(vždy)

 10. PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU • -still(dosud) • -nearly(skoro) • -hardly(stěží) • -quite(zcela)

 11. PŘÍSLOVCE TÁZACÍ • -why(proč) • -when(kdy) • -where(kde) • -how(jak) • -how many/how much (kolik)

 12. Procvičení

 13. Vytvořte příslovce. • romantic • romantically • easy • easily • hard • hard • critical • critically

 14. Použité zdroje • GNARLY, Craig. en.wikipedia.org [online]. [cit. 18.1.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Studying.jpg • ZÁBOJOVÁ, Eva; PEPRNÍK, Jaroslav; NANGONOVÁ, Stella. Angličtina pro jazykové školy I.. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-159-8 • PETERS, Sarah; GRÁF, Tomáš. Time to talk II.. Praha: Polyglot, 2002, ISBN 80-86195-22-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.