politick syst my sv ta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politické systémy světa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politické systémy světa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Politické systémy světa - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Politické systémy světa. Politický systém. Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem. Vývoj politických systémů. Dělení politických systémů. Podle státního zřízení. Podle formy vlády. Podle míry centralismu. Státní zřízení republika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politické systémy světa' - gypsy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick syst m
Politický systém
 • Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem.
d len politick ch syst m
Dělení politických systémů
 • Podle státního zřízení.
 • Podle formy vlády.
 • Podle míry centralismu
st tn z zen republika
Státní zřízení republika
 • Občané volí do čela nejvyšších úřadů představitele.
 • Hlavou republiky je prezident.
 • Moc je v republice většinou rozdělena do tří základních skupin (zákonodárná, výkonná, soudní).
st tn z zen kr lovstv
Státní zřízení království
 • Vládne panovník, nejčastěji dědičný v rámci panovnického rodu.
 • Volený představitel monarchie je v Řádu maltézských rytířů. (Řád má dvě malá exteritoriální území - mimo sídla v Římě ještě pevnost St. Angelo na Maltě, vydává vlastní mince a poštovní známky a má vlastní značku aut, udržuje plné diplomatické styky s 94 státy světa, v dalších šesti je zastoupen, má status pozorovatele v OSN atd., je nejmenším suverénním státem na světě – asi 2 000 m2)
st tn z zen vojensk re im
Státní zřízení vojenský režim
 • Veškerou moc ve státě vykonává vojenská rada (junta…).
 • Někdy vojenská rada jmenuje vládu pro běžnou státní správu (dominují v ní zástupci ozbrojených sil).
 • Dříve marxisticko-leninské režimy (šlo v nich o nastolení diktatury proletariátu - Kuba)
 • Př. Myanmar, Súdán, Niger
forma vl dy parlamentn republika konstitu n monarchie
Forma vlády:Parlamentní republika (konstituční monarchie)
 • Parlament má svrchované postavení mezi ostatními státními orgány, má zákonodárnou a kontrolní funkci vůči vládní a výkonné moci.
 • Politickou linii určuje vláda.
 • Prezident (král) má reprezentativní funkci.
 • Př.: Česko, Německo, Velká Británie …)
forma vl dy parlamentn prezidentsk republika
Forma vlády:Parlamentně prezidentská republika
 • Posílené postavení prezidenta – určuje politickou linii státu.
 • Prezident je volen přímou volbou.
 • Prezident se podílí na tvorbě zahraniční politiky, má aktivní zákonodárnou iniciativu.
 • Př.: Francie, Finsko, Portugalsko, Rakousko, Polsko
forma vl dy prezidentsk republika
Forma vlády:Prezidentská republika
 • Prezident stojí v čele vlády (USA), nebo jmenuje předsedu (Rusko).
 • Má největší pravomoci ve spravování státu, má výkonnou moc.
 • Na celou řadu pozic jmenuje prezident (USA až 3 000 pozic).
 • Př.: USA, Rusko, většina amerických států, Filipíny, Keňa…
forma vl dy absolutistick monarchie
Forma vlády:Absolutistická monarchie
 • Panovník má neomezenou moc.
 • Dnes se i v nich prosazují demokratické prvky vlády.
 • Př.: Bahrajn, Bhútán, SAE, SA, Katar Kuvajt, Maroko, Ómán, Vatikán
forma vl dy komunistick
Forma vlády:komunistická
 • Formálně jsou republikami.
 • Vládne jediná politická strana.
 • Volby jsou pouze formální záležitost.
 • Př.: Čína, Kuba, KLDR, Laos, Vietnam
m ra centralismu unit rn st t
Míra centralismu:unitární stát
 • Veškerá státní moc je soustředěna v rukou centrální vlády, která určuje, jaké pravomoci mohou mít místní orgány (u vysoce centralizovaných států neexistují třeba obecní úřady).
m ra centralismu federativn st t
Míra centralismu:federativní stát
 • Některé pravomoci centrální vlády jsou přeneseny na orgány federovaných jednotek.
 • Centrální vláda má rozhodující pravomoci v oblasti obrany, zahraniční politiky, měny, hospodářské politiky, popř. dopravy.
 • Na světě cca 23 federací.
 • Př.: USA, Kanada, Brazílie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Rusko, Austrálie…
m ra centralismu konfederace
Míra centralismu:konfederace
 • Spojení států pouze za účelem kolektivní obrany.
 • Na světě klasická konfederace neexistuje.
 • Blíží se jí NATO, OSN.