qu s n els nous mitjans l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els nous mitjans segons Lev Manovich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els nous mitjans segons Lev Manovich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Els nous mitjans segons Lev Manovich - PowerPoint PPT Presentation


 • 790 Views
 • Uploaded on

Què són els nous mitjans segons Lev Manovich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Els nous mitjans segons Lev Manovich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
que s n els nous mitjans
QUE SÓN ELS NOUS MITJANS?
 • Segons Manovich la revolució dels mitjans informàtics afecta totes les fases de la comunicació, i avarca la captació, la manipulació, l'emmagatzematge i la distribució, afectant així als mitjans de tot tipus com ara:
  • Les imatges fixes
  • Les imatges en moviment
  • El so
  • Les construccions espacials
slide3

Quan els medis i l’ordenador es troben, es fonen en un de sol.

 • Tots els mitjans actuals es tradueixen a dades numèriques a les que s’accedeix mitjançant l’ordenador.
  • Resultat:
   • Els gràfics, imatges en moviment, so, formes, espais i textos es tornen computables, es a dir, conjunts simples de dades informàtiques. En definitiva, els mitjans es converteixen en nous mitjans.
   • L’ordenador passa de ser només una calculadora, per a convertir-se en un processador de medis.
principis dels nous mitjans
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS
 • Manovich més que centrar-se en categories conegudes, com la interactivitat o l'hipermèdia, suggereix una llista tot reduint els principis del nous mitjans a cinc:
  • 1. Representació numèrica
  • 2. Modularitat
  • 3. Automatització
  • 4. Variabilitat
  • 5. Transcodificació
1 representaci n merica
1. REPRESENTACIÓ NÚMERICA
 • Tots els objectes dels nous mitjans, tant si es creen a partir de cero en l’ordenador, com si són objectes analògics digitalitzats, es componen de codi digital.
slide6

Són representacions numèriques, el qual té dos conseqüències fonamentals.

  • L’objecte dels nous mitjans pot ser descrit en termes matemàtics.
   • Per exemple: Una imatge
 • Un objecte dos nous mitjans està sotmès a una manipulació algorítmica.
  • Per exemple: Una fotografia, a la qual podem manipular el contrast, l’enfoc, el soroll, ... mitjançant algoritmes.
2 modularitat
2. MODULARITAT
 • Segons Manovich l’objecte dels nous mitjans sempre presenta la mateixa estructura modular.

Els diferents elements mediàtics que podem trobar, composats ja sigui per píxels, polígons, vòxels, caràcters o scripts, són elements que es poden agrupar en objectes més grans.

 • Obstant això, segueixen mantenint les seves identitats per separat. Podent així eliminar, substituir o afegir nous objectes sense que això afecte a la resta.
slide8

Un exemple clar del principi de modularitat, el trobem en l’estructura d’un document HTML. A excepció del text, es composa de tot un seguit d’objectes independents, ja siguin imatges en format GIF o JPEG, pel·lícules amb Shockwave i amb Flash, entre altres.

Document HTML

Imatges

Pel·lícules

So

3 automatizaci
3. AUTOMATIZACIÓ
 • Manovich ens diu que arrel dels dos primers principis, la codificació numèrica dels mitjans i l’estructura modular del objectes; permeten automatitzar moltes de les operacions implicades en la creació, manipulació i accés.
 • Ell anomena automatització “de baix nivell” de la creació mediàtica, en la que l’usuari de l’ordenador modifica o crea des de cero un objecte mediàtic per mitja de plantilles o algoritmes simples.
 • Es tracta de tècniques que venen incloses en la majoria de software comercial d’edició d’imatges, gràfics 3D, processador de textos, maquetació, etcètera.
slide10

Un exemple clar d’automatització, el trobem en programes d’edició d’imatge com photoshop, on podem corregir de forma automàtica les imatges escanejades, millorant coses com ara el contrast o eliminant el soroll. També porten filtres que poden modificar la imatge automàticament senzillament amb un clic.

4 variabilitat
4. VARIABILITAT
 • Lev Manovich ens diu que els nous mitjans es caracteritzen per la seva variabilitat. Enlloc de copies idèntiques, un objecte dels nous mitjans pot tenir diferents versions.
  • Els element mediàtics es guarden en una base de dades mediàtica, a partir de la qual es pot generar tota una varietat d’objectes de usuari final.
  • Es poden crear diferents interfases a partir de les mateixes dades.
  • Una altra manera en la que es generen diferents versions dels mateixos objectes mediàtics es a través de actualitzacions periòdiques , com ara de software.
slide12

Un dels molt exemples de variabilitat seria una altra vegada una fotografia.

  • Podem veure diferents formes de

tractar una mateix fotografia, ja

sigui canviant el tamany, el color

o l’ enquadre, entre moltíssimes

altres coses que es podrien fer.

5 transcodificaci
5. transcodificació
 • Segons Manovich es pot pensar en els nous medis en general com si constessin de dos capes diferenciades: la cultural i la informàtica.
  • Exemples que pertanyen a la capa cultural tindríem l'enciclopèdia i el conte, la historia i la trama, la composició i el punt de vista, etcètera.
  • Exemples que pertanyen a la capa informàtica tindríem el procés i el paquet, la classificació i la concordança, la funció i la variable, el llenguatge informàtic i l’estructura de dades, entre altres.
slide14

Manovich ens diu que com que els nous mitjans es creen, es distribueixen, es guarden i s’arxiven en ordenadors, cal esperar que sigui la lògica de l’ordenador la que influeixi de manera significativa amb la tradicional lògica cultural dels medis.

 • La capa de la informàtica experimenta una continua transformació ja que el hardware i el software segueixen evolucionant cada dia.
 • El principi de transcodificació és una forma de començar a pensar en una teoria del software. En aquest cas els exemples serien interfase i base de dades. I també caldria examinar la interfase entre l’home i l’ordenador.