ELS NOUS MITJANS - PowerPoint PPT Presentation

JOGUIMAN
els nous mitjans l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELS NOUS MITJANS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELS NOUS MITJANS

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
ELS NOUS MITJANS
451 Views
Download Presentation

ELS NOUS MITJANS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELS NOUS MITJANS LEV MANOVICH

 2. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1833 1838 1830 J.M. Jacquard Telar controlat per fitxesperforades CharlesBabage Màquina analítica Louis Daguerre El daguerrotipo

 3. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1893 1895 1890 Herman Hollerith Màquina de tabulacióelèctrica • Thomas Edison • Estudi de cinema • Black Maria • GermansLumiere • Cinematògraf

 4. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1924 1936 1911 • Fundació empresa • Computing-Tabulating-Recording • L’empresacreix i canvía de nom: • IBM • La màquina universal de Alan MathisonTuring

 5. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1943 1944 1941 • Z3 • La màquina de • Konrad Suze • COLOSSUS • Alan Turing • MARK I • Howard Aiken

 6. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1949 1951 1945 • ENIAC • La primera computadora. • John Presper Eckert i • John William Mauchly • Jhon Von Neuman. • Teoria sobre desenvolupamentd’ordinadors • UNIVAC I • Basat en la teoria de Neuman i fabricat per Sperry Rand

 7. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1962 1963 1960 • IBM 7070 • SegonaGeneració. • Úsdelstransistors • UNIVAC 1107 • Sperry Rand • GAMMA 30 • De Bull

 8. Evolucióhistòricacapalsnousmitjans ? 1980 1991 1964 • PDP 11 • Tercera Generació. • Circuitintegrat • PC-XT • Cuarta Generació • Elsmicroprocesadors • Pentium • CinquenaGeneració

 9. SegonsManovic, Quès’enten per nousmitjans?

 10. SegonsManovich, quès’enten per nousmitjans? L’ordinador i les tecnologies digitals han intervingut ja fa temps, com hem vist, en la producció de mitjans, però els anomenats nous mitjans no només es produeixen a l’ordinador, sinó que es distribueixen i consumeixen a través d'ell i representen...

 11. SegonsManovich, quès’enten per nousmitjans? ...la convergència de dos recorreguts històricament separats, com són les tecnologies informàtiques i mediàtiques i que, a la vegada, es defineixen mitjançant la traducció de tots els mitjans actuals a dades numèriques.

 12. SegonsManovich, elsprincipisdelsnousmitjanssón? 1. Representació numèrica. 2. Modularitat. 3. Automatització. 4. Variabilitat. 5. Transcodificació.

 13. Representaciónumèrica Els objectes es composen de codi digital, el que significa que són programables. Per exemple, la manipulació fotogràfica.

 14. Modularitat Els medis estan formats per mostres discretes amb identitat pròpia que s’agrupen amb estructura fractal per formar objectes a major escala. Un document, Una Pàgina web, una fotografia.

 15. Automatització Els dos primers principis fan que sigui possible l’automatització d’algunes tasques que substitueixen, en part, a l’home. Renderitzat Millora d’imatges Videojocs

 16. Variabilitat Íntimament relacionat amb els altres principis, aquest permet, mitjançant canvis a la base de dades, oferir diferents versions.

 17. Transcodificació cultural La transformació dels objectes, amb significat humà (una fotografia, una cançó, ...) a un arxiu informàtic, que pot millorar, canviar, etc, depenent dels avenços del software i del hardware. Es la interactivitat entre la capa cultural i la capa informàtica.

 18. Crèdits • http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ • http://commons.wikimedia.org • http://images.google.es