Download
fonaments i evoluci de la multim dia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAC1 - Que son els nous mitjans? PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAC1 - Que son els nous mitjans?

PAC1 - Que son els nous mitjans?

165 Views Download Presentation
Download Presentation

PAC1 - Que son els nous mitjans?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fonaments i Evolució de la Multimèdia PAC1: Què són els Nous Mitjans? MªAlba Parella Viladrich

 2. Què són els Nous Mitjans? Són aquells objectes que requereixen de l’ordinador per ser representats i distribuïts Mitjans Tradicionals Ordinador MªAlba Parella Viladrich

 3. Objecte Cultural Al llarg del llibre Lev Manovichfa servir la paraula Objecte per referir-se als productes dels nous mitjans, aquesta terminologia obeeix als següents objectius: MªAlba Parella Viladrich

 4. Tendències dels Nous Mitjans Manovichengloba les tendències que presenten els nous mitjans en cinc blocs: Representació Numèrica Modularitat Automatització Variabilitat Transcodificació MªAlba Parella Viladrich

 5. Tendències dels Nous Mitjans 1. Representació Numèrica Tots els objectes dels nous mitjans estan composats per codi digital. MªAlba Parella Viladrich

 6. Tendències dels Nous Mitjans 1. Representació Numèrica - exemples Aquí podem diferenciar entre aquell que ja ha estat creat per mitjans digitals on se sol veure més clarament aquest principi, d’aquells que han estat creats amb mitjans tradicionals i posteriorment digitalitzats. MªAlba Parella Viladrich

 7. Tendències dels Nous Mitjans 2. Modularitat L’Objecte dels nous mitjans conté la mateixa estructura modular a diferents escales, per això Lev Manovichtambé l’anomena estructura fractal dels nous mitjans. On diversos tipus d’objectes (i/o de naturalesa diversa) s’agrupen per formar objectes més grans però mantenint les seves identitats per separat. commons.wikimedia.org MªAlba Parella Viladrich

 8. Tendències dels Nous Mitjans 2. Modularitat - exemples En aquest cas l’exemple més directe és la programació orientada a objectes on cada mòdul de programa (objecte, classe, script) té la seva pròpia funcionalitat, cada objecte té la seva identitat i combinant objectes es poden obtenir moltes més funcionalitats. Un nou mitjà que exemplifica la modularitat podria ser la una consola, que a més dels propis jocs que ja són objectes dels nous mitjans (imatge, so, interactivitat,...), proporcionen connectivitat Internet, càmera de fotos , vídeo, possibilitat d’emmagatzematge d’objectes i la seva reproducció. http://es.playstation.com http://es.playstation.com MªAlba Parella Viladrich

 9. Tendències dels Nous Mitjans 3. Automatització La codificació numèrica i la naturalesa modular dels nous mitjans permeten automatitzar moltes tasques, tant en l’àmbit de la creació dels objectes com en els de la manipulació , representació i distribució. Aquesta automatització pot ser a baix nivell on l’autor aplica algoritmes per crear o modificar objectes o a alt nivell on ens trobem amb un sistema intel·ligent que reconeix la naturalesa dels objectes i respon, crea o organitza mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial omicrono.com MªAlba Parella Viladrich

 10. Tendències dels Nous Mitjans 3. Automatització - exemples Un exemple d’automatització d’alt nivell: Aplicació Siri o sistemes de reconeixement de veu que responen a les comandes verbals que els fa l’usuari. Però en aquest camp també trobem apostes més ambicioses com els robots que simulen als humans. Pel que fa a exemples d’automatització de baix nivell els podem trobar en la majoria (per no dir tots) dels programes d’edició de so, imatge, vídeo, text,... És a dir en totes les aplicacions multimèdia http://tic1bg-cervantes.wikispaces.com/2.2+Inteligencia+artificial MªAlba Parella Viladrich

 11. Tendències dels Nous Mitjans 4. Variabilitat Un objecte dels nous mitjans dóna lloc a moltes versions diferents, a diferencia dels mitjans tradicionals on cada còpia és idèntica (si no tenim en compte la pèrdua de qualitat en les successives còpies), en els nous mitjans cada còpia pot i sol incorporar nous atributs donant lloc a un nombre gairebé infinit de versions. Les característiques de representació numèrica, modularitat i automatització fan que cada usuari modifiqui l’objecte i el distribueixi gairebé sense adonar-se’n. Realitzant una producció a petició de l’usuari en el moment que aquest ho vol fer. jctopicos.wikispaces.com MªAlba Parella Viladrich

 12. Tendències dels Nous Mitjans 4. Variabilitat MªAlba Parella Viladrich

 13. Tendències dels Nous Mitjans 4. Variabilitat - Exemples Un dels efectes que té aquest fenomen és la globalització, la gran majoria de les grans ciutats del món segueixen el mateix patró però al mateix temps totes són diferents . “Where in theWorld?” Kuala Lumpur Seattle Shanghai Toronto http://www.minimalisti.com/architecture/12/top-10-city-skylines-in-the-world.html MªAlba Parella Viladrich

 14. Tendències dels Nous Mitjans 5. Transcodificació Per transcodificació dels nous mitjans entendrem el procés que es du a terme per transformar els conceptes culturals a llenguatge màquina. • Objdrawing; • IntiPixels; • DoubledMatrix; • IntiLoop; • For (iLoop = 0; iLoop < iPixels; iLoop++) • { • Do something in drawing • } 001110101000101 001110101000101 001110101000101 001110101000101 001110101000101 MªAlba Parella Viladrich

 15. Tendències dels Nous Mitjans 5. Transcodificació - exemples Software Art: aquest procés de transcodificació dels nous mitjans ha arribat a tal punt en què el procés de codificació en sí ja es pot convertir en un objecte dels nous mitjans , combinant així els dos extrems de la balança. ascii-art-mac-osx.software.filedudes.com MªAlba Parella Viladrich

 16. Mitjans Tradicionals versus Nous Mitjans (1) actualment es pot codificar amb una resolució molt alta, obtenint fins i tot més presició que amb un format analògic MªAlba Parella Viladrich

 17. Què són doncs els nous mitjans? Al 2001 quan es va publicar el llibre de Manovich “El llenguatge de comunicació dels nous mitjans de comunicació”, possiblement l'única tecnologia programable d’ús social era l’ordinador, però la tecnologia ha fet un salt molt important en aquests anys i a dia d’avui, any 2013, ens trobem amb la necessitat de fer una redefinició dels nous mitjans. Una possible definició seria: Els nous mitjans són aquells que requereixen d’una tecnologia intel·ligent per la seva representació i distribució. Entenent com a tecnologia intel·ligent aquella que disposa d’un dispositiu programable amb la que l’usuari pot interactuar, ja sigui un ordinador, un telèfon intel·ligent, una tauleta, una consola, unes ulleres intel·ligents , un rellotge,... http://www.apple.com www.elperiodico.cat http://www.apple.com http://www.google.com/glass/start/ MªAlba Parella Viladrich