PAC1 Qu?? son els nous mitjans? - PowerPoint PPT Presentation

aperezv1
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAC1 Qu?? son els nous mitjans? PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAC1 Qu?? son els nous mitjans?

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
PAC1 Qu?? son els nous mitjans?
743 Views
Download Presentation

PAC1 Qu?? son els nous mitjans?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 0 I I 0 I 0 0

 2. Els nous mitjans segons ... Manv ch I 0 PAC 1. Què són els nous Mitjans? Alumne: àngel pérez vico Matèria: Fonaments i evolució de la Multimedia març 2010

 3. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • “Els mitjans interactius ens demanen que ens identifiquem amb l’estructura mental ...del dissenyador dels nous mitjans”

 4. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Representació numèrica • Modularitat • i producte de les dues primeres... • Automatització • Variabilitat • Transcodificació • Representació numèrica • Modularitat • i producte de les dues primeres... • Automatització • Variabilitat • Transcodificació

 5. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Representació numèrica • Els objectes als nous mitjans són representacions discontinues compostes per números. El codi digital. • quines implicacions té? • Un objecte pot ser representat per una funció matemàtica. • La possibilitat de treballar amb algoritmes dona peu a la programació.

 6. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Representació numèrica • Un exemple? • Un color és resultat de la combinació de una sèrie de 6 dígits. • #003366 escrit dins d’un codi HTLM ens donaria un blau fort com resultat. #003366

 7. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Modularitat • Els objectes en els nous mitjans són col·leccions de mostres discretes. • Les unitats (píxels, caràcters,scripts...) es convinent creant un TOT. Encara així mantenen la seva identitat individual. • quines implicacions té? • És senzill accedir a les parts. • És possible alterar una part mantenint el tot

 8. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Modularitat • Un exemple? • Accedim a www.uoc.edu. Veiem una fulla web, però aquest TOT amb nom propi està composat de: • Imatgesa la vegada composades per píxels • Accés a altres webs amb hipervicles • Una pel·lícula muntada amb molts arxius d’imatges i sons. • Notíciesfarcides de caràcters ... • ... I més i més i més ...

 9. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Automatització • En part, podem eliminar la intencionalitat humana en determinats aspectes del procés creatiu. • quines implicacions té? • Simplifica determinades manipulacions, accessos o processos.

 10. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • El corrector del Word, assigna correspondències correctes davant d’un possible herror ortogràfic. • Automatització • Un exemple? • Automatització de baix nivell Valguem Déu! error va sense “H” • Automatització d’Alt nivell Jocs informàtics d’última generació treballen amb diferents nivells de intel·ligència artificial, per aconseguir que el joc mantingui un caràcter el més proper possible a la realitat.

 11. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Variabilitat • Producte de la codificació digital i l’estructura modular, podem obtenir versions infinites. • quines implicacions té? • Les Bases de Dades fan possible productes a la carta (post-industrialisme). • Contingut i interfase estan separats. • S’aprofita la informació de l’usuari per adaptar l’objecte al gust client.

 12. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Variabilitat • Un exemple? • Z.exeés un projecte/software d’Antoni Abad que pots instal·lar al teu disc dur.Quan et connectes a la xarxa es fa visible en forma de mosca i viu a l’escriptori entre les carpetes i les escombraries. • Dins d’una comunitat de Zs, envia informació a una base de dades i interactua amb la comunitat fen modificacions constants.

 13. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Transcodificació • Dins de la cosmologia pròpia de l’ordinador fa referència a la forma d'emmagatzemar, organitzar, mesurar, filtrar i anomenar les dades. • quines implicacions té? • La influència del nous mitjans dona com a resultat una nova cultura. • És la conseqüència més important de la informatització del mitjans. • Antics objectes és poden traduir als nous mitjans.

 14. Els principis dels nous mitjans • segons Manovich • Transcodificació • Un exemple? • Objectes amb composició continua,com una fotografia química,es transformen en un objecte amb composició discontinua al ser escanejats. • La imatge manté la funció cultural de representar, però, la seva composició genètica ha canviat de dimensió.

 15. IIIII0II0I000I0III0I0I0IIIII0I0I0IIIII00000I0000I0IIIII0I0I00I00I0I0I000I00I00II0I0I00I00I0I000I00I00I000I00I0I DEL*.*