els nous mitjans l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
els nous mitjans PowerPoint Presentation
Download Presentation
els nous mitjans

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

els nous mitjans - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Anàl.lisi sobre el text de Lev Manovich sobre els nous mitjans

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'els nous mitjans' - beatbiku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
els nous mitjans

Elsnousmitjans

Anàl.lisi de les idees exposades per Lev Manovich al seu llibre, “El lenguaje de los nuevosmedios de comunicación”.

Víctor Casado Castellà

Grau en Multimedia - UOC

slide2
Índex
 • Què son els nous mitjans?
 • Principis fonamentals dels nous mitjans
  • Representació numèrica
  • Modularitat
  • Automatització
  • Variabilitat
  • Transcodificació
 • Incorreccions habituals sobre els nous mitjans
qu son els nous mitjans
Què son elsnousmitjans?
 • Elsnousmitjans son la transiciódelsmitjans de comunicacióhabituals a unitatsbàsiques de dades que poden ser interpretades i computades per un ordinador.
 • Aquestfetcanviaradicalment la funció de les computadores versaquestsmitjans, doncspassen a convertir-se un centre de processatmultimèdia.

Mitjansanalògics

Conversiódelsvellsmitjans en dades computables

principis fonamentals dels nous mitjans
Principisfonamentalsdelsnousmitjans
 • Per tal d’identificarquins son realmentnousmitjans, enshem de basar en veure si compleixenels cinc principisfonamentals:
  • Representaciónumèrica
  • Modularitat
  • Automatització
  • Variabilitat
  • Transcodificació

A continuacióexplicaremcadascund’ells.

1 representaci num rica
1- Representaciónumèrica
 • Qualsevolobjecte (obra) delsnousmedis es composa per dadesdigitals, jasigui un objectecreatdirectament en digital o una conversióanalogic – digital.

Això té dos conseqüenciesfonamentalssobre l’objecte:

  • Pot ser descrit en termes matemàtics (funcions).
  • Estàsotmés a una manipulaciómitjançantalgoritmes.

La conversió de les dadesanalògiques a digitalss’anomenadigitalització.

2 modularitat
2 - Modularitat
 • Elsobjectesdelsnousmitjans son formats per conjuntsd’unitatsdiscretes (píxels, caracters, sprites…) que s’agrupen en objectesd’escalamés gran, peròcontinuensentindependents i significants per sí sols.
 • Exemples:
  • Película en Macromedia / Adobe Director (pel.lículesdintre de pel.lícules).
  • La WorldWide Web (llocs web modul.lars).
  • Llenguatges de programació (agrupació modular del codi).
3 automatitzaci
3 - Automatització
 • La automatitzacióés el tractament de l’objectemultimèdia per patrons o plantilles pre-establertes, sense que l’usuarihagi de prendrepartdirectament. El tractament digital delsobjectespermet crear aquestspatrons i utilitzar-los per realitzarmodificacionsparametritzades.
 • Exemples:
  • Funcionsdels programes d’ediciógràfica (Photoshop).
  • Mecanització de les cerques del sistema operatiu i de la web.
  • Intel.ligència artificial alsvideojocs.
4 variabilitat 1
4 – Variabilitat – (1)
 • Un objectedelsnousmedis no és inamovible i mai es pot parlar que estiguifinalitzat. Pelprincipi de variabilitat poden existir infinitesversions del mateixobjecte.
 • Casos particulars (1):
  • Base de dadesmediàtica: Contè un banc de dadesamb el qual es poden formar objectesdestinats a l’usuari final.
  • Divisió entre dades i interface: es fa posible aquestaescisió, creant la possibilitat de tenir múltiples interfaces per a les mateixesdades.
  • Utilitat de les dades de l’usuari: es poden fer servir les dades de l’usuari per a modificar la composiciódelsobjectes a mostrar, i adeqüar-los a les preferènciesd’aquest.
4 variabilitat 2
4 – Variabilitat – (2)
 • Interactivitat de tipusarbòrea: l’usuariescull les opcions en funció a les sevesnecessitats, i avançapel sistema de forma escalada, en un sistema basat en menús.
 • Hipermedia: l’ús de la web i l’hipertext per accedir a multitud de versionsdiferents de l’objecte.
 • Actualitzacionsautomàtiques: procès de recollidadelsnouspaquets que formen la nova versió de l’objectemultimèdia.
 • Escalabilitat: es tracta de les diferentsversionsd’unobjecte, adeqüades a les necessitats de l’usuari en funció del tamany, nombre de dades a mostrar, preferències, etc.
5 transcodificaci
5 - Transcodificació
 • Es tracta de la conversiódelsatributsoriginals del vellmitjà (sigui una foto, vídeo, etc..) en atributsadients al processament de l’ordinador.
 • El significati qualitatsformals de l’objecte es converteixen en tamany, tipusd’arxiu, compressió, etc. Aixòés, dades que l’ordinadorpot interpretar.
incorreccions habituals sobre els nous mitjans 1
Incorreccionshabituals sobre elsnousmitjans – (1)
 • Existeixennocionsincorrectes o lleugeramentesviaixades sobre el que son elsnousmitjans, les qualsrefutem a continuació:
 • 1. Elsmitjansanalògics son continus, i elsdigitals son discrets:El cinemaés en esència una representació discreta, doncsprènmostres de temps 24 cops per segon.
 • 2. Elssuportsdigitals es poden representar en un mateixmedidegut a que comparteixen el mateixcodi: En realitat el cinemajainclou des de fa dècadessons, imatgesfixes, etc., per la qual cosa es podria considerar com a un mitjà multimedia.
incorreccions habituals sobre els nous mitjans 2
Incorreccionshabituals sobre elsnousmitjans – (2)
 • 3. Elsnousmitjanspermetenl’accèsaleatori a qualsevolpart de l’obra, en contra del que permet en elsmitjansanalògics: Algunsaparells del segle XIX i principisdels XX japermetien, degut a la sevaconstrucció, modificar i reordenar el temps.
 • 4. Una representació digital conté una quantitatfixad’informació: Alguns programes d’ediciógràficaprescindeixen de l’escalatge per pixels i calculen matemàticament les ampliancions i reduccions de l’objecte.
 • 5.Els objectesdelsnousmitjans es copien ilimitadesvegadessensepèrdua de qualitat: La compressiódeguda a temes econòmics i de mitjans fa que la replicaciód’objectesdigitals es faciambpèrduesd’informació.
 • 6. Noméselsnousmitjans son interactius: La interacciópsicològicajaexistia en elsmitjansvells (cinemaambfinalsoberts, elipsis, etc.)
notes de llic ncia
Notes de llicència

Aquestapresentació ha estatrealitzada per Víctor Casado Castellà, alumne de Grau Multimedia de la UniversitatOberta de Catalunya 2011 - 2012.

Les imatgesutilitzades en aquestdocument han estatextretes de la web stock.xchng (http://www.sxc.hu) i son propietat de l’empresa. Totes elles son lliures de royalties i estànpermeses per al seuús en presentacionsmultimèdia, tal i com especifica la pàginad’informació legal http://www.sxc.hu/help/7_2:

“You may use the ImageIn digital format on websites, multimedia presentations, broadcast film and video, cell phones.

In printed promotional materials, magazines, newspapers, books, brochures, flyers, CD/DVD covers, etc.

Along with your corporate identity on business cards, letterhead, etc.

To decorate your home, your office or any public place.”

Imatgesutilitzades:

Picfileicon: http://www.sxc.hu/photo/1088311 - Propietat de stock.xchng

Monitor: http://www.sxc.hu/photo/1326722 - Propietat de stock.xchng

Polaroid 1: http://www.sxc.hu/photo/1232921 - Propietat de stock.xchng