Download
anesthesie bij neurologische aandoeningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anesthesie bij neurologische aandoeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anesthesie bij neurologische aandoeningen

Anesthesie bij neurologische aandoeningen

322 Views Download Presentation
Download Presentation

Anesthesie bij neurologische aandoeningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anesthesie bij neurologische aandoeningen G. Jonker

 2. Aandoeningen • Bloedingen • Ischemische incidenten • Tumoren • Hydrocefalus • Aandoeningen hypofyse • Ontstekingen • Parkinson • Epilepsie • Multipele Sclerose

 3. Ischemische incidenten • TIA • Embolus uit hart, carotis • 30-40% kans op CVA in 5 jaar • 50% al in eerste jaar • CVA • Trombose • Embolus uit hart, carotis • Langdurige hypotensie • Relatieve stenose • Bloedig: HT, AVM, antistolling

 4. Ischemische incidenten • Perioperatief CVA • RR-wisselingen • 0.08-0.4% • 3% : >90 jr of bekende cerebrovasc aandoening • 4%: klep-, thoracale vaatchirurgie (embolus) • Mortaliteit: 26%, re-CVA: 60%

 5. Ischemische incidenten Anesthesiologische aandachtspunten • Na CVA electieve chirurgie 4-26 wkn uitstellen • Preoperatieve neurologische status vastleggen • Gegeneraliseerd vaatlijden • Antistolling • Normotensie • Voorkom RR-wisselingen • Rechtsverschuiving autoregulatie • TOF niet aan paretische arm • Resistentie -> overdosering • SuccCh: hyperK bij spieratrofie

 6. Cerebrale autoregulatie

 7. Cerebrale autoregulatie • Cerebrale bloodflow constant bij MAP 60-160 mmHg • MAP<60: CBF drukafhankelijk • MAP>160: oedeem, bloeding • Bij hypertensie • Curve naar rechts • Hogere MAP veilig • Maar MAP op OK snel te laag • Langdurig antihypertensiva: curve richting normaal

 8. Intracraniële tumoren • Primair: gliomen, meningeomen • Secundair: metastasen

 9. Intracraniële tumorenAnesthesiologische aandachtspunten • Hersenoedeem • > 12 uur dexamethason • Hyperglykemie • Luxe perfusie • Vasodilatatie leidt bloed weg uit beschadigde omgeving naar tumor  ischemie omgeving • ICP • Braken

 10. Intracraniële tumorenAnesthesiologische aandachtspunten • Positionering • Goede veneuze afvloed • Plaatsen Mayfield zeer pijnlijk • Inductie • voorkom RR • superioriteit van bepaalde anesthesietechniek nooit aangetoond

 11. Intracraniële tumorenAnesthesiologische aandachtspunten • Beademing • beperk positieve druk • pCO2 4 kPa • Luchtembolie • SpO2, ET CO2 , bronchospasme, RR • Uitleiden • diep houden tijdens sluiten, verwijderen Mayfield • extubatie in bed

 12. Aandoeningen hypofyse • Voorkwab • aansturing bijnierschors, schildklier, groei, geslachtsorganen • Achterkwab • ADH, oxytocine • Tumoren • Functionele: maken overdadig hormoon • Afunctionele: compressie: hormonen

 13. Aandoeningen hypofyseAnesthesiologische aandachtspunten • Meestal geen ICP • Transsfenoïdale hypofysectomie • Antibiotische profylaxe • Hydrocortison • Geen N2O ivm holte • Pompje spierrelaxantium

 14. Hydrocefalus • Teveel aan CSF in ventrikels • Obstructie flow, absorptie, productie • Normaal: 150 ml, aanmaak 500 ml/dag • Circulatie met absorptie door villi sinus sagitalis • ICP • Drainage • Tunnelen pijnlijk!

 15. Ontstekingen CZS • Meningitis: bacterieel • Encefalitis: vaak viraal • IC-patiënten • Sepsis, pneumonie

 16. Parkinson • Degeneratie nigrostriatum: dopamine  basale ganglia GABA  inhibitie thalamus en dus cortex: psychomotore symptomen • Therapie: anticholinergicum (amantadine), levodopa ± decarboxylaseremmer (Madopar), dopamine-agonist (pergolide)

 17. ParkinsonAnesthesiologische aandachtspunten • Medicatie continueren • Onttrekking levodopa  rigiditeit  ventilatieproblematiek • Inductie: RR • Hypovolemie, catecholaminedepletie • Efedrine minder werkzaam • Antidopaminergica gecontraïndiceerd • Geen metoclopramide, droperidol

 18. Multipele Sclerose • Progressieve aanvalsgewijze postvirale auto-immuun ziekte • At random demyelinisatie • Motorische, sensibele, visus- en mictie- stoornissen, moeheid • Stress (ziekte, OK) en hoge temperatuur kunnen Schub uitlokken

 19. Multipele ScleroseAnesthesiologische aandachtspunten • Geen electieve chirurgie tijdens Schub • Wisselende berichten over neuraxisblokkade • Niet tijdens Schub • Epiduraal voor partus kan • Autonome dysfunctie • Hemodynamische instabiliteit • Onvoorspelbare respons relaxantia • Geen SuccCh tijdens Schub • Normothermie

 20. Epilepsie • Dysbalans excitatie/inhibitie, vaak o.b.v. anatomische afwijking • Focaal tot gegeneraliseerd

 21. EpilepsieAnesthesiologische aandachtspunten • Medicatie continueren • Enzyminductie • Meer propofol en spierverslapper nodig voor onderhoud • Bij aanval: diazepam 10 mg, thiopental 100 mg • Epileptogene middelen vermijden • Ketamine, enfluraan • Hoge dosis atracurium  laudanosine • Hoge dosis pethidine normeperidine

 22. ?