Download
oefentherapie bij reumatische aandoeningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen

Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen Informatie therapeuten reumanetwerk Hans Bloo i.s.m. RPV 15 oktober 2008

 2. Inleiding • Landelijke ontwikkelingen • Plannen 2009

 3. RA

 4. Normaal gewricht / periarticulaire structuren HUID OPPERVLAKKIGE SLIJMBEURS PEES SYNOVIUM PEES- SCHEDE GEWRICHTS HOLTE KRAAKBEEN BOT GEWRICHTS - KAPSEL - LIGAMENTEN SPIER DIEPE SLIJMBEURS Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 5. RA HUID BURSITIS TENDINITIS SYNOVITIS TENDO- VAGINITIS GEWRICHTS HOLTE (ONTSTEKINGS- CELLEN) KRAAKBEEN BOT GEWRICHTS - KAPSEL - LIGAMENTEN SPIER BURSITIS Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 6. RA - kenmerken Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 7. RA - kenmerken Reumatoïde artritis (RA) is een ziekte die gekenmerkt wordt door chronische ontstekingen van de gewrichten. RA is een inflammatoire systeemziekte! - 10 % van de bevolking heeft ‘reuma’ - ‘Reuma’ is “volksziekte” nummer 1 - 1-2 % van de bevolking heeft RA - Komt 2 tot 3 keer meer voor bij vrouwen dan bij mannen - Op alle leeftijden maar piek tussen 45-65 jaar - In Nederland ongeveer 160 000 patiënten met RA Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 8. RA - kenmerken Bij de gewrichten: • Pijn • Zwelling • Soms warm • Soms rode kleur • Algemene klachten: • Ochtendstijfheid • Bewegingsbeperking • Griepachtige klachten • Intense vermoeidheid • Systemische verschijnselen: • • Gewichtsverlies • • Koorts • • Anemie • • Ontstekingen buiten de gewrichten: pleura, peritoneum, pericard, sclerae, • vasculitis, reuma-noduli, bursitis, tenosynovitis • Verstoord lipidenprofiel en verhoogd CV risico Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 9. RA – aangedane gewrichten Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 10. RA – Classificatie criteria Criteriumdefinitie 1 ochtendstijfheid gewrichtsstijfheid die niet binnen één uur maximaal is verbeterd 2 artritis in drie of meer gewrichten door een arts waargenomen zwelling of hydrops gelijktijdig aanwezig 3 artritis van de handgewrichten zwelling of hydrops van pols, metacarpofalangeale of proximale interfalangeale gewrichten 4 symmetrische artritis ontsteking van dezelfde gewrichten aan beide zijden van het lichaam gelijktijdig 5 noduli door een arts waargenomen subcutane of periostale knobbels 6 reumafactoren aanwezigheid in serum van antilichamen tegen IgG 7 radiologische afwijkingen aanwezigheid van erosies op röntgenfoto’s Voor de classificatie moet worden voldaan aan ten minste vier van de zeven criteria. De criteria 1 t/m 4 moeten ten minste zes weken bestaan Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

 11. Reumanetwerk Zuidveluwe 2008 Veenendaal Adl oef gr Sport extra / Intensive Care, Fysiq Vision ZwemgroepRPV,groepen MOVB zwembad Eigen sportactiviteit Sportiefwandelen

 12. Veenendaal • 6 oefengroepen in het zwembad • 1x fibro vr av 1 samen 1930-2015 met Ra groep • 1x polyatrhose wo 1+2 • 3x reuma ma 1+2+ vr av 2 • 9 oefengroepen RA ma ocht 1+2 zwembad ma ocht 1+2 IC av1 vr ocht 1+2 Wo ochtend 1+2 • 2 Bechterew en 1x Polyarthrose • Ma av 1 en vr ocht 1 en ma ocht 1 • 1 Fibromyalgie • Vrijdag middag

 13. Acties 2008 Veenendaal • Inzetten van studenten fysiotherapiewetenschappen om delen te onderbouwen en uit te werken : • Gebruik van 6 minuten wandeltest in verschillende groepen • Onderbouwing in- en uitstroom criteria • Zoeken naar te gebruiken meetinstrumenten (RA richltijn 2008)

 14. Acties 2008 • Verder publiciteit zoeken samen met MENZIS en Reumabond • Verdere organisatie opbouw voor coöperatie Samenwerkende Fysiotherapeuten Veenendaal in samenwerking met RPV en Menzis

 15. Acties 2008 • Opleiding harmoniseren cursussen gegeven aan Liemers , Winterswijk, zutphen en Arnhem • Register Ra therapeuten opbouwen • Zorgprogramma’s inbouwen

 16. Zorgstelsel 2008 Zorgprogramma’s uitbreiden en rapporteren Opbouw tarieven stand van zaken 15 oktober 2008 1uur groep 60,- euro 1uur ontwikkelen 54,- euro 1 meting 28,40 euro

 17. Zorgstelsel 2008 • Huurprijzen ruimtes in begroting verwerken • Materiaal en Opleiding in begroting • Projecten 2009 inventariseren • Lopened projecten MPF en herziening meetinstrumenten afronden

 18. Vragen Voor MENZIS • Graag aanleveren via e-mail hbloo@fysiorembrandtlaan.nl info@csfv.nl • 5 november overleg met Eric Juffermans over lopende zaken netwerk • Aandachtspunten • Afhandeling MPF • A-status • Ondersteuning zorgprogramma’s • Opbouw netwerken elders

 19. EULAR 2006 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2006

 20. Artikel Nadine van Westreenen Onderzoeksvoorstel van Ivo Daanen Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2006 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2008

 21. Oefentherapeuten Mensendieck • AOT gekoppeld aan netwerk • Werken aan ADL protocol • 1e groep gestart

 22. Voorbeeld gebruik meting • Nieuwe protocollen worden in de najaarsscholingbijeenkomst overgedragen • Gebruik in verslag naar zorgverzekeraars

 23. Samenvatting • Netwerk om trots op te zijn met zijn allen; • Deelnemers en Reumapatiëntenvereniging • Fysiotherapeuten, Mensendieck en Cesar samenwerking • Ziekenhuis Gelderse Vallei • Menzis • Gemeente Veenendaal en Intensive Care

 24. Samenvatting Veenendaal • Groot, dus communicatie belangrijk • Contactpersonen; • RPV- Claudia Merkies • SFV- Hans Bloo • Menzis- Eric Juffermans • Gemeente Veenendaal- Mart Bras / Ate Brouwer • Intensive Care – Geert van Dijk • Sportief Wandelen – Hanneke van Heest / G. Rutten

 25. Samenvatting • Dynamisch dus bereid om te veranderen, MAAR wel in overleg met elkaar. • In de context van de huidige samenleving dus; • Zorgwet 2006 • WMO • Eigen bijdrages RPV en Deelnemers

 26. Vragen • Waarom zijn de vrijdagavondgroepen, voor het overgrote deel, ingedeeld naar reumavorm ? Zij zijn ingedeeld naar reumavorm om 2 redenen. 1. RA groep zit voor alle verzekerden in de basisverzekering en daar mogen van de verzekeraars geen andere aandoeningen bij trainen. 2. Inhoudelijk zitten er verschillen in belasting van de groepen en in coördinatie mogelijkheden

 27. Vragen • Kan er een enquete gehouden worden gehouden onder de groepsoefentherapie leden in het zwembad over de organisatie, groepsindeling en sociale contacten ? Op dit moment is er nog geen sprake van een officiële enquête. Er is tot nu toe gekozen voor een benadering van informatie avonden in combinatie met de tussenmetingen waarbinnen aandacht is voor bijzonderheden. Daarnaast is geprobeerd om met contactpersonen in elke groep ( nu 16 te inventariseren wat er aan deze aspecten kan veranderen of wat er voor wensen zijn.

 28. Vragen • Welke afspraken zijn er gemaakt door H.Bloo en bestuur met de therapeuten ? Allereerst zijn H.Bloo en bestuur voor jullie kennelijk het gezicht van alle partijen die betrokken zijn bij het reumanetwerk maar zoals in de presentatie al aangegeven zijn er van alle partijen vertegenwoordigers. Op Dit moment zijn er voor de verschillende groepen tussen de 2-6 therapeuten die elke groep begeleiden. 2x per jaar is er scholing voor de therapeuten voor het netwerk 2-4 per jaar is er overleg in en met het Ziekenhuis over de ontwikkelingen van het netwerk 2-3 per jaar is er overleg met Menzis over het Reumanetwerk Bijzonderheden worden genoteerd op de lijst in het zwembad of worden doorgegeven aan de contact persoon. Sinds 16 april 2007 worden daarnaast bijzonderheden doorgegeven of gemailed aan Monique Schreuders ( de praktijkassistente van de coöperatie)

 29. opmerkingen • Vragen ????