Download
slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 2. 1. Inleiding: slaagcijfers • Algemene slaagcijfers voor eerstejaarstudenten liggen rond • - 45% voor Hogescholen • - 50% voor Universiteiten • Studenten met een leerstoornis zijn extra belast • - belang lees- en schrijfvaardigheden in HO • - geassocieerde problemen (zie vorige) • => zelf-rapportage van studenten met dyslexie • - meer tijd nodig voor lezen en structureren van cursussen • - problemen met materiaal in andere talen • - problemen bij notities maken tijdens de les (vooral lawaaierige omgeving) • - moeite met schrijven van papers (ideeën formuleren en fouten identificeren) • - moeite met memoriseren van namen en data • - slecht tijdsmanagement Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 3. 1. Inleiding: slaagcijfers • gedeeltelijk opgevangen door faciliteiten • - theoretisch kader/ reglementering door Valerie • - studentgericht - examengericht • digitale cursussen, meer tijd, apart lokaal, • text-to-speech software spreiding examens • steeds meer studenten met dyslexie in het HO • Hoe presteren studenten met dyslexie in het huidige onderwijssysteem? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 4. 1. Inleiding: slaagcijfers • Slaagcijfers voor studenten met dyslexie vanuit master-apprentice model (UK/US) • geen verschillen in dropout en studieduur (Wessel, Jones, Markle, & Westfall, 2009) • identieke slaagcijfers (Adelman & Vogel, 1990) • zelfs betere studiecijfers bij LD (Vogel & Adelman, 1992) • MAAR deze data niet generaliseerbaar om volgende redenen • strikte ingangscriteria: selecte, gemotiveerde groep • verschillen in cut-off scores en in definiëring • hoger onderwijs niet gesubsidieerd (hoge inschrijvingsgelden) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 5. 1. Inleiding: predictoren • Beïnvloedende factoren (= predictoren) op academische performantie (AP) bij studeren in hoger onderwijs • -> 5% van de factoren zijn vak/cursus gerelateerd • -> 95% van de factoren zijn student gerelateerd • familiale en achtergrondfactoren • SES • geslacht • leeftijd • vooropleiding • persoonlijkheid • intelligentie • studeervaardigheden • motivationele factoren Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 6. 1. Inleiding: predictoren • Familiale en achtergrondfactoren • SES: financiële situatie, opleidingsniveau ouders, beroep ouders • Bourdieu (1986) opleidingsniveau van ouders • => hoger opgeleide ouders meer kans op slagen (gemedieerd door invloed op persoonlijkheid en intelligentie) • geslacht: • vrouwen meer kans op slagen, minder dropout, hogere cijfers, kortere studieduur • leeftijd • vooropleiding • ASO als vooropleiding meer kans op succes dan TSO, BSO en KSO Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 7. 1. Inleiding: predictoren • Intelligentie • rechtstreeks en onrechtstreeks via studievaardigheden • wisselende resultaten • -> IQ beste predictor voor AP, correlatie dalend met leeftijd • -> IQ geen goede predictor voor AP • -> in HO wanneer gecontroleerd voor IQ persoonlijkheid hogere predictieve waarde • Persoonlijkheid • Big-Five model (neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme, conscientieusheid) • -> Conscientieusheid een goede predictor doorheen studies • (zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en prestatiegerichtheid) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 8. 1. Inleiding: predictoren • Studeervaardigheden • “Gedragingen en activiteiten nodig voor het organiseren en vervolledigen van schoolwerk en voor het voorbereiden op en maken van testen en examens” • bv. notities nemen, time management, ... • -> academische motivatie • -> academische zelfvertrouwen beste predictoren • LASSI wordt vaak gebruikt als instrument voor evalueren van studeervaardigheden en leerstrategieën in HO. • -> Motivatie (Marrs, Sigler, and Hayes, 2009) • -> Attitude en Motivatie (Yip, 2007) • => Waardevol instrument voor de voorspelling van academische performantie in HO Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 9. 1. Inleiding: predictoren • Predictoren voor studenten met dyslexie vanuit master-apprentice model (UK/US): • weinig onderzoek voorhanden • Patrikakou (1996) • ouderlijke verwachtingen cruciaal voor verhogen van AP bij studenten HO met LD • Voorschoolse ervaring en academische verwachtingen correleren hoog met AP • Murray & Wren (2003) • FIQ en uitstelgedrag verklaren klein deel van de variantie in GPA • enkel IQ en studeervaardigheden geïncludeerd Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 10. 2. Onderzoeksvragen Heeft het hebben van dyslexie een invloed op academische prestatie van studenten binnen de huidige onderwijscontext? Welk individuele factoren dragen bij tot succes in het hoger onderwijs bij studenten met dyslexie? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 11. 3. Methode • Participanten • enkel generatiestudenten: dyslexiegroep (N=99) en controlegroep (N= 89) • data verzameld na drie jaar HO (studie gestart in september 2009 dus in oktober 2012) • dropout (stop voor behalen van diploma; geen kwantitatieve data meer na dropout) • aantal credits ingeschreven en behaald per academiejaar • behalen van diploma na drie jaar • => % aantal credits behaald helemaal • niet normaal verdeeld (teveel data • op extremen) • => Statistisch gezien beter om data in • te delen in categorieën dus werken • met dropout (0 of 1) en diploma • behaald (0 of 1) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 12. 3. Methode • Statistische technieken • Dropout Diploma behaald • studenten die stoppen studenten die initiële studie • met initiële studie afwerken (-dropout) • => Vergelijken van de aantallen tussen groepen • => Opstellen van logistische modellen • -> voorspellen van het uitvallen en behalen van diploma aan de hand van een groot aantal variabelen zoals het hebben van dyslexie (0-1) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 13. 4. Onderzoeksvraag 1: Dropout • Vergelijken van aantallen • Gedurende bachelor programma stoppen meer studenten met dyslexie met eerste studies (34% dyslexie tov 17% controle ; p =0.005) • Verschil zit hoofdzakelijk in het aantal dat stopt gedurende het eerste jaar • In tweede jaar stopt nog 4% van de overgebleven controles en 12% van de overgebleven studenten met dyslexie p= 0.039 Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 14. 4. Onderzoeksvraag 1: Dropout Kwalitatieve bevraging na stoppen met studies Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 15. 4. Onderzoeksvraag 1: Dropout • Logistische modellen voor dropout (0-1) • Variabelen in model • Dyslexie (0 of 1) • Familiale en achtergrondfactoren • hoogste opleidingsniveau ouders (lager SO, hoger SO, Hogeschool, Universiteit) • diploma secundair (ASO, KSO, TSO, BSO) • professionele of academische bachelor opleiding • onderwijsinstelling (4) • studiegebied (8 ) • geslacht (M of V) • Intelligentie (CIQ en FIQ) • Persoonlijkheid (5) • Studeervaardigheden (LASSI 3 componenten) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 16. 4. Onderzoeksvraag 1: Dropout • Logistische modellen voor dropout (0-1) • LASSI => 10 subschalen • Reductie van aantal variabelen: Principale componenten analyse of PCA • 3 componenten (zie ook Cano, 2006) • Affectieve strategieën: attitude, motivatie, tijdsbeheer en concentratie • Doelstrategieën: faalangst, hoofdideeën selecteren en teststrategieën • Begripsmonitoring: informatieverwerking, studietechnieken en zelftesting Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 17. 4. Onderzoeksvraag 1: Dropout • Logistische modellen voor dropout (0-1) • Bij het bivariaat model is het hebben van dyslexie een significant belangrijke • predictor voor uitval • Zelfs in aanwezigheid van alle andere variabelen blijft het hebben van dyslexie een belangrijke predictor voor dropout in alle modellen Het hebben van dyslexie heeft een negatieve invloed (bovenop andere variabelen die academische prestatie beïnvloeden) op het stoppen met de initiële studies, vooral tijdens het eerste jaar. MAAR: het grootste deel van deze groep stopt niet met studeren, maar kiest voor een ander programma. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 18. 4. Onderzoeksvraag 1: Diploma behaald • Vergelijken van aantallen • Na drie jaar bachelor opleiding zijn er statistisch gezien niet minder studenten met dyslexie die hun diploma behalen p= 0.072, trend is merkbaar Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 19. 4. Onderzoeksvraag 1: Diploma behaald • Logistische modellen voor diploma behaald (0-1) • Variabelen in model • Dyslexie (0 of 1) • Familiale en achtergrondfactoren • hoogste opleidingsniveau ouders (lager SO, hoger SO, Hogeschool, Universiteit) • diploma secundair (ASO, KSO, TSO, BSO) • professionele of academische bachelor opleiding • onderwijsinstelling (4) • studiegebied (8 ) • geslacht (M of V) • Intelligentie (CIQ en FIQ) • Persoonlijkheid (5) • Studeervaardigheden (LASSI 3 componenten) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 20. 4. Onderzoeksvraag 1: Diploma behaald • Logistische modellen voor diploma behaald (0-1) • Bij het bivariaat model is het hebben van dyslexie geen significant belangrijke • predictor voor het behalen van het diploma (in drie jaar) • In aanwezigheid van alle andere variabelen wordt hebben van dyslexie in alle modellen opgenomen als belangrijke predictor voor behalen van het diploma Het hebben van dyslexie heeft een negatieve invloed (bovenop andere variabelen die academische prestatie beïnvloeden) op het behalen van een diploma na een modelduur van drie jaar. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 21. 4. Onderzoeksvraag 2: Predictoren voor dropout • Logistische modellen in groep dyslexie • Variabelen in model • Familiale en achtergrondfactoren • comorbide stoornis (0 of 1) • gebruik faciliteiten (0 of 1; zelfrapportage) • hoogste opleidingsniveau ouders (lager SO, hoger SO, Hogeschool, Universiteit) • diploma secundair (ASO, KSO, TSO, BSO) • professionele of academische bachelor opleiding • onderwijsinstelling (4) • studiegebied (8 ) • geslacht (M of V) • Intelligentie (CIQ en FIQ) • Persoonlijkheid (5) • Studeervaardigheden (LASSI 3 componenten) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 22. 4. Onderzoeksvraag 2: Predictoren voor dropout Logistische modellen in groep dyslexie Belangrijke predictoren: - opleidingsniveau ouders (vooral vader) , kans op dropout - geslacht: meisjes meer kans op dropout - altruïsme , dropout - extraverte studenten meer kans op dropout - comorbide stoornis, minder kans op dropout - doelstrategieën , kans op dropout - professionele bachelor minder dan academische bachelor - conscientieusheid , kans op dropout - neurotischer, meer kans op dropout Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 23. 4. Onderzoeksvraag 2: Predictoren voor diploma • Logistische modellen in groep dyslexie • Variabelen in model • Familiale en achtergrondfactoren • comorbide stoornis (0 of 1) • gebruik faciliteiten (0 of 1; zelfrapportage) • hoogste opleidingsniveau ouders (lager SO, hoger SO, Hogeschool, Universiteit) • diploma secundair (ASO, KSO, TSO, BSO) • professionele of academische bachelor opleiding • onderwijsinstelling (4) • studiegebied (8 ) • geslacht (M of V) • SE x dyslexie • Extraversie x dyslexie • Intelligentie (CIQ en FIQ) • Persoonlijkheid (5) • Studeervaardigheden (LASSI 3 componenten) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 24. 4. Onderzoeksvraag 2: Predictoren voor diploma Logistische modellen in groep dyslexie Belangrijke predictoren: - opleidingsniveau ouders (vooral vader) , kans op slagen - geslacht: meisjes meer kans op slagen - comorbide stoornis, minder kans op slagen - gebruik faciliteiten heeft positieve invloed op slagen - extraverte studenten meer kans op slagen (dys nog meer dan controles) - doelstrategieën , kans op slagen ( faalangst?) - affectieve strategieën , kans op slagen - begripsmonitoring , kans op slagen - dyslectiche studenten profiteren meer van ASO opleiding Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 25. 4. Conclusies Dyslexie heeft een negatieve invloed op het academisch traject (vooral dropout) maar ... het beeld is niet volledig negatief. Een substantieel deel (57% van de doorzetters) van de studenten met dyslexie slaagt in HO. ... dit is een onderschatting want een deel van de doorzetters die nog niet afstudeerden en van de studenten die veranderd zijn van studie, zal in de komende jaren afstuderen. ... de cijfers geven aan dat faciliteitengebruik een positieve invloed heeft op studieduur ... er zijn punten waar nog kan aan gewerkt worden -begeleiding bij studiekeuze en overgang secundair naar HO - ontwikkeling van studievaardigheden - sensibilisering van studenten (gebruik faciliteiten, belang persoonlijkheid en motivatie in HO) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 26. 4. Conclusies • Vervolgideeën: • opvolgen van de studenten die nog niet afstudeerden • onderzoek naar oorzaken van het verschil in dropout kan richting geven aan de begeleiding • Bij bevraging: • verkeerde studiekeuze (inhoudelijk) • te weinig voorkennis • moeite met planning: tijdsgebrek • niveau te hoog • onderzoek naar verloop faciliteitengebruik Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

 27. Diagnostisch protocol voor studenten met een vermoeden van dyslexie Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 28. Inleiding Verschillende deelnemers = Verschillende verwachtingen Verschillende aanmeldingsredenen voor en verwachtingen van een diagnostisch onderzoek. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 29. Handelingsgerichte diagnostiek Systematische analyse van de problemen/moeilijkheden (= hulpvraag) Onderkennend: wat is er aan de hand? Om welk type probleem of stoornis gaat het? Verklarend: Waarom zijn deze problemen er? Welke factoren van de cliënt en omgeving houden ze in stand? Adviserend: Hoe kunnen we de cliënt/patiënt zo goed mogelijk ondersteunen? Welke vorm van begeleiding of behandeling is gewenst? Gericht zich op relevante risico- en protectieve factoren van kind en zijn omgeving (onderwijs, opvoeding, …) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 30. Handelingsgerichte diagnostiek Model van Pameijer en van Beukering (2004) omvat 5 fasen: Intake Strategie Onderzoek Indicering Advisering Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 31. Casus: intake Jeroen heeft zich ingeschreven in eerste academische bachelor informatica. Van het tweede tot het vierde leerjaar heeft hij logopedie gevolgd voor lees- en spellingmoeilijkheden die hardnekkig bleven bestaan. Op de lagere school kreeg Jeroen maatregelen. Ook in het middelbaar werd er rekening gehouden met zijn probleem. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 32. Casus: intake Jeroen deed een aanvraag voor een bijzonder statuur. Hij kon echter enkel de verslagen van de logopedist voorleggen. Dit werd onvoldoende geacht en men verwees hem voor bijkomend diagnostisch onderzoek. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 33. Casus: intake Jeroen is altijd een goede student geweest. Hij volgde wetenschappen-wiskunde. Hij was hier erg sterk in. Zijn taalvakken waren altijd opvallend minder. In het derde en vierde middelbaar had hij een vakantietaak voor Frans. Ook zaakvakken als geschiedenis gaan hem minder goed af. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 34. Casus: intake Hoewel Jeroen altijd goede punten had, is hij niet zo’n goede student. Hij heeft nooit veel moeten doen en is inzichtelijk erg sterk. Teksten verwerken of van buiten leren gaan hem niet goed af. Hij vindt van zichzelf dat hij een zwak geheugen heeft. Hij is ook snel afgeleid als hij studeert, zegt hij zelf. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 35. Casus: intake Jeroen leest helemaal niet graag en nog steeds erg traag. Hij moet vaak teksten meermaals lezen om te weten wat er instaat. Ook met spelling heeft hij nog veel moeite. Hij gebruikt meestal zijn computer en spellingcontrole hiervoor. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 36. Casus: strategie Hulpvragen? Heeft Jeroen dyslexie? Hoe kan Jeroen zijn studies efficiënter aanpakken? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 37. Casus: strategie Heeft Jeroen dyslexie? Ja/Nee Attest/Geen attest Maatregelen/geen maatregelen Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 38. Casus: strategie Hoe pakt Jeroen zijn studies efficiënter aan met zijn dyslexie? Sterktezwakteanalyse Advies op maat Meer zelfregulatie/zelfcontrole? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 39. Casus: onderzoek Onderkennende diagnose • Achterstandscriterium • Hardnekkigheidscriterium • Exclusiecriterium Verklarende diagnose • Fonologisch bewustzijn • Werkgeheugen Handelingsgerichte diagnose Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 40. Casus: onderkennende diagnose Nieuw diagnostisch protocol voor het achterstandscriterium • Op basis van de 10 variabelen met grootste EF (Callens, Tops, & Brysbaert, 2012) • Tienvoudige crossvalidering • Predictie naar toekomstige groepen van studenten met dyslexie Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 41. Top tien variabelen Totaal IQ Vloeiend IQ Gekristalliseerd IQ Woordenschat Probleemoplossenddenken Kortetermijngeheugen Langetermijngeheugen Fonologischeverwerking Verwerkingssnelheid Hoofdrekenen • Cognitie • Attitude en motivatie • Concentratie en faalangst • Tijdbeheer • Informatieverwerking • Hoofdideeënselecteren • Studietechnieken • Teststrategieën • Metacognitie • Lezen • Tekstbegrip • Woordenlezen • Pseudowoordenlezen • Engelsewoordenlezen • Tekstlezen • Stillezen • Spelling • Woordspelling • Spellingregels • Engelsewoordspelling • Zinnendictee • Morfologie en syntaxis • Schrijven • Extraversie • Neuroticisme • Openheid • Altruïsme • Conscientieusheid • Persoonlijkheid Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 42. Top tien variabelen Totaal IQ Vloeiend IQ Gekristalliseerd IQ Woordenschat Probleemoplossenddenken Kortetermijngeheugen Langetermijngeheugen Fonologischeverwerking Verwerkingssnelheid Hoofdrekenen • Lezen • Tekstbegrip • Woordenlezen • Pseudowoordenlezen • Engelsewoordenlezen • Tekstlezen • Stillezen • Spelling • Woordspelling • Spellingregels • Engelsewoordspelling • Zinnendictee • Morfologie en syntaxis • Schrijven • Attitude en motivatie • Concentratie en faalangst • Tijdbeheer • Informatieverwerking • Hoofdideeënselecteren • Studietechnieken • Teststrategieën • Cognitie • Metacognitie • Woordenlezen 91 % • Woordspelling • Extraversie • Neuroticisme • Openheid • Altruïsme • Conscientieusheid • Persoonlijkheid • Fonologischeverwerking Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 43. Casus: onderkennende diagnose 1. Een Minuut Test (Brus & Voeten, 1999) • Aantal correct gelezen woorden op 1 minuut 2. Woordspelling GL&SCHR (De Pessemier & Andries, 2009) • Gewogen score • Metacognitieve component 3. Omkeringen Tijd GL&SCHR (De Pessemier & Andries, 2009) • Fonologische verwerking • Snelheid Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 44. Casus: onderkennende diagnose Formule (= kans dat iemand dyslexie heeft) P(dys) = exp (18,63 – 0,14* WS– 0,09* EMT + 0,04* OT) / (1 + exp (18,63 – 0,14* WS– 0,09* EMT + 0,04* OT)) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 45. Casus: onderkennende diagnose crr.ugent.be/archives/1116 Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 46. Casus: indicering Achterstandscriterium • 91% kans op dyslexie Hardnekkigheidscriterium • Jeroen volgde 2 jaar logopedie • Jeroen heeft nog steeds lees- en spellingproblemen Exclusiecriterium • Geen andere contextfactoren (SES, onderwijs, …) • Gemiddelde intelligentie (FIQ = 109; CIQ = 80) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 47. Nieuwe tests voor dyslexie Tot 2009 was er een lacune aan diagnostisch materiaal voor jongvolwassenen • GL&SCHR (2009) • IDAA (2012) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 48. GL&SCHR (De Pessemier & Andries, 2009) 3 hoofdtests • Woordspelling • Overige spellingregels • Voorleestekst 9 deeltests • Spoonerims • Omkeringen • Automatiseringssnelheid • Uitspraaksnelheid • Snel benoemen • Leesluistertekst • Kortetermijn- en werkgeheugen • Morfologie en syntaxis • Woordenschat Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 49. IDAA (Universiteit van Amsterdam – Code Thomas More) Vragenlijst Bommetjes (reactiesnelheid) Woordomkeringen Flitslezen woorden Flitstypen pseudowoorden Flitstypen woorden (Nederlands én Engels)  IDAA-Q (IDAA-Quotiënt) Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol

 50. Diagnostisch protocol met IDAA IDAA-Q alleen = 87% IDAA-Q en omkeringen:= 88,5% Woordspelling + EMT + Omkeringen (tijd) + TTR (mix) + IDAA-Q = 93% Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs“ – Diagnostisch protocol