slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I. Herkennen van psychische problemen bij studenten PowerPoint Presentation
Download Presentation
I. Herkennen van psychische problemen bij studenten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

I. Herkennen van psychische problemen bij studenten - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Studeren met steun voor studenten met psychische problemen. I. Herkennen van psychische problemen bij studenten. Programma Workshop. Welkom en kennismaking Doelstelling workshop Omvang psychische problemen Vroegtijdig reageren op signalen; waarom eigenlijk?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

I. Herkennen van psychische problemen bij studenten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Studeren met steun voor studenten met psychische problemen

I. Herkennen van psychische problemen bij studenten

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

programma workshop
Programma Workshop
 • Welkom en kennismaking
 • Doelstelling workshop
 • Omvang psychische problemen
 • Vroegtijdig reageren op signalen; waarom eigenlijk?
 • Reageren op studenten met psychische problemen
 • Pauze
 • Oefeningen
 • Evaluatie en afsluiting

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide4

Doelstelling Workshop

Onderwijskundig personeel:

 • bekend maken met, en
 • herkennen van psychische problemen bij studenten, en
 • wat te doen?

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

bespreek met uw buurman het volgende
Bespreek met uw buurman het volgende:
 • In de pauze komen een paar studenten naar u toe. Ze uiten hun zorgen naar u over een medestudente die steeds meer afvalt en ook tijdens de lunchpauze nauwelijks mee-eet. Ze ziet er steeds slechter uit.
 • Wat gaat u doen?
 • Wat denkt u dat er aan de hand is?

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

wat kan er aan de hand zijn
Wat kan er aan de hand zijn?
 • De studente heeft last van chronische gastritis

(Een ontstekingsproces van het maagslijmvlies gekenmerkt door

o.a. het volgende symptomen: een vol gevoel, geen eetlust)

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

signaleren
Signaleren

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

een ander voorbeeld student jan
Een ander voorbeeld: Student Jan
 • Is onrustiger dan eerder het geval was
 • Gaat al snel na de les weg
 • Zit regelmatig te staren
 • Heeft zijn hoofd er niet bij
 • Is energiek, maar ziet er moe uit
 • Heeft nu hele andere kleding aan dan zijn onverzorgde uiterlijk eerder

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide9

Jan

Jan is verliefd !!

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

carla
Carla
 • Zit er de laatste tijd stilletjes bij
 • Neemt minder initiatief dan ze eerder deed
 • Ziet er vermoeider uit
 • Heeft haar hoofd er niet bij
 • Gaat contact uit de weg
 • Heeft nu hele andere kleding aan dan haar verzorgde uiterlijk eerder

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

carla is somber
Carla is somber

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

omvang studenten met psychische problemen
Omvang studenten met psychische problemen
 • 6% van de studenten in het HBO en WO (18.000-22.000)*
 • 4% geeft aan extra ondersteuning nodig te hebben om de studie vol te houden

* Verwey-Jonker instituut, 2001

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

waarom aandacht voor studenten met psychische problemen
Waarom aandacht voor studenten met psychische problemen?
 • Jong volwassenheid heeft een hoger risico om psychische problemen te krijgen?
 • De meeste psychische aandoeningen ontstaan tussen 17 – 25 jaar

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

factoren die de geestelijke gezondheid van studenten be nvloeden
Factoren die de geestelijke gezondheid van studenten beïnvloeden
 • Ouderlijk huis verlaten
 • Voor zichzelf zorgen
 • Hoge verwachtingen / hoge eisen
 • Gebrek aan sturing / eigen verantwoordelijkheid
 • Sociale contacten / sociaal isolement
 • Seksuele relaties / identiteit
 • Financiële problemen
 • Drugs en alcohol
 • Gebrek aan slaap
 • Er met niemand over praten

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

herkennen van signalen 1
Herkennen van signalen 1
 • Slechte concentratie
 • Afname in de kwaliteit van het werk
 • Achterdocht - dat tot ongepast gedrag of tot agressie kan leiden
 • Depressiviteit
 • Angst, spanning, gebrek aan motivatie
 • Irritatie, agitatie of gebrek aan emotie

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide16

Herkennen van signalen 2

 • Terugtrekken van of opvallende verandering in het contact met studiegenoten
 • Verminderde aanwezigheid of een veranderd patroon van aanwezigheid
 • Praten of schrijven over dingen die onbegrijpelijk zijn of ongewoon zijn
 • Wanen of hallucinaties – die zich kunnen voordoen als ongerichtheid, “afwezig zijn” of gebrek aan betrokkenheid

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide17

Herkennen van signalen 3

Bij het beoordelen van het gedrag moet

de context van het gedrag in

ogenschouw worden genomen.

Algemene uitingen geven aan dat er “iets

aan de hand is“, maar er zijn meerdere

factoren naast psychische aspecten die

de oorzaak kunnen zijn.

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide18

Herkennen van signalen 4

Ondanks dat er andere oorzaken kunnen

zijn, kunnen de genoemde uitingen een

teken zijn van een psychische ziekte;

het is daarbij belangrijk om niet te

lichtvaardig conclusies te trekken.

Als je er onzeker over bent adviseer dan

toch om hulp te zoeken.

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide19

Omgaan met de student met psychische problemen 1

 • Vertrouwelijk gesprek aangaan over uw observaties
 • U kunt de eerste zijn die zich realiseert dat er iets niet in orde is
 • Niet in aanwezigheid van anderen =>

stigmatisering, achterdocht, afname zelfwaardering

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

omgaan met de student met psychische problemen 2
Omgaan met de student met psychische problemen 2
 • Uit uw bezorgdheid; laat de diagnose en behandeling over aan anderen
 • Achterhaal of de student kennis heeft van beschikbare hulpverlenings- en ondersteuningsmogelijkheden
 • Als het gedrag van de student onacceptabel is in de klas, bespreek dit dan privé met de student =>
 • Het is uw verantwoordelijkheid dat andere studenten niet de dupe worden van ongepast gedrag

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

verwijzen 1
Verwijzen 1

Wanneer verwijs ik een student met

psychische problemen?

 • Als de communicatie verstoord raakt
 • Wanneer je je bezorgd maakt over de veiligheid van de student
 • Als de problemen je deskundigheid en/of tijdsinvestering te boven gaan
 • Je je ongemakkelijk voelt met een bepaald onderwerp
 • Je over-betrokken raakt bij de problemen van de student
 • Je onzeker bent over wat te doen

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

verwijzen 2
Verwijzen 2

Naar wie verwijs ik een student met

psychische problemen?

 • Decaan
 • Studentpsycholoog
 • Huisarts
 • GGz-instelling
 • Steunpunt “Studie & Handicap”

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

stelling
Stelling

De stageplaats moet weten

van de psychische

problemen van de student

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide24

Pauze

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide25

Casus

Hand out

Oefening

Nabespreking

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide26

Achtergrondinformatie

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide27

Publicaties 1

Brochures over:

 • Succesvol studeren met ADHD
 • Succesvol studeren met borderline
 • Succesvol studeren met een stemmingsstoornis
 • Succesvol studeren met een eetstoornis
 • Succesvol studeren met schizofrenie
 • Succesvol studeren met psychiatrische problematiek. Ervaringen van studenten

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide28

Publicaties 2

Brochures over:

 • Openheid geven
 • Omgaan met stress
 • Om ondersteuning vragen
 • Om aanpassingen vragen
 • Feedback geven

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide29

Publicaties 3

www.begeleidleren.nl

www.handicap-studie.nl

www.nfgv.nl

www.ggzgroningen.nl

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

slide30

Evaluatie en afsluiting

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen

tot slot
Tot Slot

Stoplicht op rood, oranje of groen, er is op dit gebied van alles te doen!

Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen