cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie. 1. Inleiding. Informatie uit Engelstalige literatuur (vnl UK - US) is voorhanden maar niet generaliseerbaar naar studenten met dyslexie in Vlaanderen : Verschil in transcripties van fonologie naar orthografie :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie' - halla-skinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie
Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide2

1. Inleiding

Informatie uit Engelstalige literatuur (vnl UK - US) is voorhanden

maar niet generaliseerbaar naar studenten met dyslexie in

Vlaanderen :

 • Verschil in transcripties van fonologie naar orthografie :

gelinkt aan de verwervingssnelheid van leesvaardigheid en prevalentie van dyslexie

 • Verschil in definiëring en cut-off scores :

invloed op variabiliteit van de onderzoeksgroepen

 • Verschil in onderwijscontext

invloed op variabiliteit van de onderzoeksgroepen

Wat is cognitief profiel van studenten met dyslexie in het HO in

Vlaanderen?

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide3

2. Testmateriaal

Lezen

 • Woorden

Een-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1999)

 • Pseudowoorden

De Klepel (van den Bos & Scheepstra, 1992)

 • Engelse woorden

One-Minute-Test ( Kleijnen & Loerts, 2006)

 • Stilleestekst

Tekenbeet (Protocol Dyslexie Nederland, 2004)

 • Voorleestekst

Faalangst (GL&SCHR, 2009)

 • Automatisering

(GL&SCHR, 2009)

 • Tekstbegrip

Irstels (GL&SCHR, 2009)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide4

2. Testmateriaal

Spelling

 • Woorden

Woordspelling (GL&SCHR, 2009)

 • Engelse woorden

WRAT(Wilksinson, 2003)

 • Zinnendictee

Algemene Toets Gevorderde Spelling Nederlands (AT-GSN)

(Ghesquière, niet uitgegeven)

 • Proofreading

Overige Spellingsregels (GL&SCHR, 2009)

 • Schrijfvaardigheid

Spontaal schrijfproduct op basis van stilleestekst Tekenbeet

(Protocol Dyslexie Nederland, 2004)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide5

2. Testmateriaal

Schrijfvaardigheid

Spontaan schrijfproduct op basis van stilleestekst Tekenbeet

(Protocol Dyslexie Nederland, 2004)

Lexicale decisie en decoderen

(IDAA, van der Leij et al, 2012)

 • Lexicale decisie
 • Flitstypen woorden
 • Flitstypen pseudowoorden
 • Flitstypen Engelse woorden

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide6

2. Testmateriaal

Algemene intelligentie

 • Kaufmann Intelligentietest voor volwassenen en adolescenten (KAIT)

(Dekker, Dekker & Mulder, 2004)

Fluid IQ scoreCrystallized IQ score

Probleem oplossend vermogen Cultureel bepaald

Onafhankelijk van cultuur of opleiding Afhankelijk van opleiding en geletterdheid

Total IQ score

som van FIQ en CIQ

en uitgestelde schalen

WAIS-III-NL

Hertestingseffect

Strengere tijdslimieten

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide7

2. Testmateriaal

Algemene intelligentie

 • Kaufmann Intelligentietest voor volwassenen en adolescenten (KAIT)

(Dekker, Dekker & Mulder, 2004)

FIQCIQ

- Symbolen leren - Persoonlijkheden

- Logisch redeneren - Auditief begrip

- Geheime codes - Dubbele betekenissen

- Blokpatronen - Definities

- Uitgestelde productie Symbolen leren

- Uitgestelde productie Auditief begrip

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide8

2. Testmateriaal

Fonologisch bewustzijn

 • Spoonerisms vb. gele kast – kele gast

(GL&SCHR, 2009 )

 • Omkeringen vb. tur – rut

(GL&SCHR, 2009)

(IDAA, van der Leij et al, 2012)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide9

2. Testmateriaal

Verwerkingssnelheid, aandacht en concentratie

 • Cijfer Doorstreep Test (CDT)

(Dekker, Dekker, & Mulder, 2007)

Volgehouden aandacht 3 minuten lang

Aandachtscontrole onderstrepen – doorstrepen

Selectieve aandacht cijfers 3,4,7

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide10

2. Testmateriaal

Geheugen

 • Verbaal geheugen
  • Fonologisch korte termijngeheugen (GL&SCHR, 2009)
  • Semantisch korte termijngeheugen (GL&SCHR, 2009)
  • Uitgesteld geheugen voor auditieve informatie (Dekker, Dekker & Mulder, 2004)
 • Werkgeheugen (GL&SCHR, 2009)
 • Visuo-spatieel korte termijngeheugen
  • Visueel korte termijn geheugen (GL&SCHR, 2009)
  • Uitgesteld geheugen voor symbolen (Dekker, Dekker & Mulder, 2004)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide11

2. Testmateriaal

Woordenschat

 • Woordenschat

(GL&SCHR, 2009)

 • Definities

(KAIT, 2004)

 • Dubbele betekenissen

(KAIT, 2004)

Morfologie en syntaxis

  • corrigeren van zinsconstructies, stijlfiguren en woordvormen

(GL&SCHR, 2009)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide12

2. Testmateriaal

Snel benoemen

 • Letters
 • Cijfers
 • Objecten
 • Kleuren

(GL&SCHR, 2009)

Hoofdrekenen

 • Tempo Test Rekenen (TTR) (de Vos, 1992)

Schrijfsnelheid

(GL&SCHR, 2009)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide13

2. Testmateriaal

Snel benoemen (GL&SCHR, 2009)

 • Letters
 • Cijfers
 • Objecten
 • Kleuren

Hoofdrekenen

 • Tempo Test Rekenen (de Vos, 1992)

Schrijfsnelheid (GL&SCHR, 2009)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide14

2. Testmateriaal

Studiehouding en motivatie

Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) – Nederlandsebewerking

(Lacante & Lens, 1999)

Zelfrapportering

Attitude

Motivatie

Tijdsbeheer

Faalangst

Concentratie

Informatieverwerking

Hoofdideeën selecteren

Studietechnieken

Zelftesting

Teststrategieën

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide15

2. Testmateriaal

Persoonlijkheid

NEO Personality Inventory - revised (NEO-PI-R)

(Hoekstra,H.A.,Ormel,J.,& de Fruyt,F. 2007)

Zelfrapportering

Persoonlijkheidsprofiel gebaseerd op ‘Big Five’

 • Extraversie
 • Neuroticisme
 • Altruïsme
 • Openheid
 • Consciëntieusheid

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide16

3. Resultaten

Statistische analyses

T-toetsen voor niet-gekoppelde steekproeven

Significantieniveau α = .05

Effectgrootte Cohen’s d

Kleine effectgrootte 0.2 ≤ d ≤ 0.5

Medium effectgrootte 0.5 ≤ d ≤ 0.8 praktische

Groot effectgrootte 0.8 ≤ d relevantie

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide17

3. Resultaten: algemeen

Lezen en spelling

Duidelijk blijvende problemen met lezen en spelling

spelling grootste effect grootte in hele studie

spelling < lezen

woordniveau ≈ zinsniveau

woordlezen (d=1.97) < pseudowoordlezen (d=1.57)

woordlezen (d=1.9) < tekstlezen (d=1.3)

Nederlands < Engels

snelheid < accuraatheid

tekstbegrip licht verschillend (d =0.47)

stillezen > luidop lezen

Lagere accuraatheid-scores op lexicale decisie en flitstypen woorden, pseudowoorden en Engelse woorden

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide18

3. Resultaten: algemeen

Cognitieve vaardigheden

Blijvende problemen met fonologisch bewustzijn (snelheid< accuraatheid)

Blijvende problemen met snelbenoemen(letters = cijfers < kleuren< objecten)

Problemen met hoofdrekenen (: < + < x < -)

Tragere verwerkingssnelheid

Lagere gekristalliseerde intelligentie (door problemen met lexicale ophaling)

Problemen met werkgeheugen

Geen verschil in vloeiende intelligentie

Geen verschil in auditief begrip

Geheugenspans zijn vergelijkbaar (vooral visueel, bij verbale component kleine verschillen)

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide19

3. Resultaten: spelling

Spellingspatronen voor woord- en zinnendictees

Drie soorten fouten

 • Fonologische fouten: geschreven woord wordt anders uitgesproken dan doelwoord bv. gangstser ipv gangster
 • Grammaticale fouten: woord wordt niet fout uitgesproken maar breekt wel taalspecifieke grammaticale regels (bv. meervouden, open gesloten LG, vormen van samengestelde woorden)
 • bv. raamen ipv ramen, krap ipv krab
 • Orthografische fouten: leenwoorden, moeten onthouden worden

bv. blouw ipv blauw, compjuter ipv computer

Twee soorten dictees

Woorddictee zinnendictee

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide20

3. Resultaten: spelling

Maken studenten HO met dyslexie specifieke fouten?

Wat is de toegevoegde waarde van een zinnendictee tov een woorddictee in een assessment?

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide21

3. Resultaten: spelling

 • Spellingspatronen voor woord- en zinnendictees

Hoger aantal fouten in de drie categorieën voor studenten met dyslexie

Foutenpatronen tussen groepen zijn vergelijkbaar

- in woorddictee voornamelijk orthografische fouten

- in zinnendictee voornamelijk grammaticale fouten

Proportioneel gezien meer fonologische en orthografische en minder

grammaticale bij dyslexie in beide dictees

(compensatie door meer profiteren van morfologische kennis of aangeleerd?)

Moeite met woordtekens, leestekens

Letter transpositiefouten niet meer voorkomend bij studenten met dyslexie

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide22

3. Resultaten: spelling

Spellingspatronen

Op zich draagt een zinnendictee niets nieuws bij MAAR...

in een zinnendictee komen syntactische regels meer aan bod dus meer kans op uitlokken van fouten hierop

in dit woordictee komen meer spellingsuitzonderingen voor dus meer kans op uitlokken van orthografische fouten

=> Beide dictees hebben specifieke eigenschappen maar de geobserveerde fouten patronen zijn niet eigen aan dyslexie

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide23

3. Resultaten: schrijfvaardigheid

Schrijfvaardigheid

- Evaluaties in HO zijn vaak gekoppeld aan de beoordeling van schriftelijk verslagen

of antwoorden.

- Door gebruik van spellingscontrole en text-naar-spraaksoftware kunnen

spellingsfouten wel verholpen worden

 • Worden geschreven teksten van studenten met dyslexie anders geëvalueerd door
 • naïeve lezers dan die van controlestudenten –los van handschrift en spelling?
 • Is er een verschil in de beoordeling van het handschrift tussen de twee groepen?
 • Is er een verschil in kwaliteit op woord-, zins- en tekstniveau tussen de twee
 • groepen?

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide24

3. Resultaten: schrijfvaardigheid

Opdracht

 • Tekst “Tekenbeet” 1 x stillezen en samenvatten
 • Geen beperking qua tijd of lengte
 • Niet terugkijken naar de tekst
 • Beoordeling van geschreven tekst
 • Tekst werd ingetypt
 • Spellingsfouten werden verwijderd maar orginele interpunctie en syntax
 • Subjectieve beoordeling
  • Tekstkwaliteit beoordeeld door leerkrachten (n=10)
   • laatste jaar SE (talen en wetenschappen)
   • Niet geïnformeerd over doel van studie
   • 5 testteksten
 • Objectieve beoordeling
   • Tekstanalysesoftware van Hogent

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide25

3. Resultaten: schrijfvaardigheid

 • Beoordeling van geschreven tekst
 • Subjectieve beoordeling:
 • Algemene score op 10
 • 5 punt Likert scale voor
  • Beknoptheid
  • Tekststructuur
  • Leesbaarheid
  • Woordenschatgebruik
  • Zinstructuur
  • Handschrift
 • Objectieve beoordeling o.a.
  • TTR
  • Aantal syllabes per woord, aantal (unieke) woorden
  • Gemiddelde lengte van woorden
  • Aantal zinnen

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide26

3. Resultaten: schrijfvaardigheid

Resultaten van subjectieve beoordeling

Leerkrachten evalueren teksten van studenten met dyslexie tov die van

 • controlestudenten als volgt :

- lagere algemene scores op 10 (d =.39)

- slechtere tekststructuur (Likert schaal) (d=0.61)

- minder aangenaam om te lezen (Likert schaal) (d= .56)

Er is geen verschil in evaluatie van handschrift, woordenschatgebruik,

zinstructuur en beknoptheid

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide27

3. Resultaten: schrijfvaardigheid

Resultaten van objectieve beoordeling

Geen verschil in

- aantal LG per woord

- aantal woorden

- aantal unieke woorden

- type/token ratio

- aantal zinnen

- gemiddeld aantal woorden per zin

 • Studenten met dyslexie maken meer spellingsfouten, fouten op hoofdlettergebruik
 • en interpunctie, en woordordefouten
 • Studenten met dyslexie vermijden lange woorden in tekst

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

slide28

Besluit

Een gemiddelde student met dyslexie die zich inschrijft in het hoger onderwijs ondervindt problemen met lezen en spelling -detecteerbaar op woordniveau- heeft zwakke fonologische en orthografische vaardigheden, moeite met hoofdrekenen en snelbenoemen.Verbale vaardigheden die lexicale ophaling vereisen, zijn mogelijks ook aangetast. Er zijn geen problemen met taken die vloeiende intelligentie meten.

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie