Download
succes met taal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succes met taal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succes met taal

Succes met taal

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Succes met taal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succes met taal

 2. Programma • Voorstellen • Woordenschat • Samenwerken • Stimuleren van taalontwikkeling HOE?? woordenschat

 3. Woordenschat • belangrijkste voorspeller voor • schoolsucces • belangrijkste voorwaarde voor • schoolsucces woordenschat

 4. woordenschat

 5. woordenschat

 6. woordenschat

 7. 6 • “Eenbalstgebruikt men omz’nkwugteflorken. • Tijdens het woezelenheb je daarommeestaleen • balstnodig. woordenschat

 8. Als we de kwansels van de groepels willen zoffelen hebben we een kwanselzoffel of een blurk nodig. groepel= potlood kwansel = punt woordenschat

 9. Weetjes: • Onderzoek laat zien, dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen • Wanneer meer dan 5% van de woorden in een tekst niet gekend wordt, kost het veel moeite om de tekst te begrijpen/onmogelijk • Een geringe woordenschat leidt tot vermijdingsgedrag bij lezen! • Een beperkte woordenschat leidt bijna altijd tot slechte schoolresultaten • Bron: Taalpilots woordenschat

 10. Er zijn diverse predicties af te leiden uit de deficiethypothese. Een daarvan is dat er vooral in het cognitief academisch domein linguïstische deficiënties optreden. De semantische ontwikkeling blijft achter en kinderen…………………….. woordenschat

 11. woordenschat

 12. woordenschat

 13. Taalontwikkeling woordenschat

 14. Het aantal woorden dat receptief beheerst wordt door eentalige Nederlandse kinderen, vervolgens het aantal Nederlandse woorden dat receptief beheerst wordt door meertalige kinderen. 4 jaar: 3000 en 1000 5 jaar: 3800 en 1800 6 jaar: 4500 en 2600 7 jaar: 5200 en 3400 8 jaar: 6000 en 4200 9 jaar: 8500 en 5000 10 jaar: 11000 en 6000 11 jaar: 14000 en 8000 12 jaar: 17000 en 10000 bron: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs woordenschat

 15. Grote verschillen 1 staat tot 5? 615 of 2153 per uur? 10000 of 17000? 1 x of 6 – 10? woordenschat

 16. Hoe leren kinderen woorden woordenschat

 17. Hoe worden woorden opgeslagen? woordenschat

 18. Een rijke leeromgeving • Filmpje dvd woordenschat

 19. 3 Gulden Regels • 1. Herhaal een woord en betekenis • 7 keer • 2. Maak gebruik van zowel zien als • horen • 3. Maak ook gebruik van andere • zintuigen bij de betekenisverlening woordenschat

 20. woordenschat

 21. Interactief voorlezen https://www.youtube.com/watch?v=ck5V7a4WKp4 woordenschat

 22. Belang van lezen voor de woordenschat 5 min. per week lezen - 21000 woorden per jaar 10 min. per dag lezen - 622000 woorden per jaar 15 min. per dag lezen - 1.146.000 woorden per jaar > 1 uur per dag lezen, - > 4.358.000 woorden per jaar woordenschat

 23. Schooltaal • https://www.youtube.com/watch?v=X-PgamXIWRQ Het taalgebruik van de omgeving is het meest bepalend voor de taalontwikkeling van jonge kinderen woordenschat

 24. woordenschat

 25. Succes met taal • Vragen woordenschat