Atļaujas saņemšanas algoritms - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atļaujas saņemšanas algoritms PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atļaujas saņemšanas algoritms

play fullscreen
1 / 14
Atļaujas saņemšanas algoritms
313 Views
Download Presentation
declan-harding
Download Presentation

Atļaujas saņemšanas algoritms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes loma LatvijasRepublikasvaldības un BaltkrievijasRepublikasvaldībasVienošanās par LatvijasRepublikas un BaltkrievijasRepublikaspierobežasteritorijuiedzīvotājusavstarpējobraucienuvienkāršošanu ietvaros

 2. Atļaujas saņemšanas algoritms Pagasts Pašvaldība Pagasts BR konsulāts Daugavpilī LR Valsts robežsardze Baltkrievijas Republikas kompetentās iestādes Pagasts Pašvaldība Pagasts Pašvaldība

 3. Atļaujas saņemšanas algoritms pēc grozījumu ieviešanās Pagasts Pašvaldība Pagasts BR konsulāts Daugavpilī LR Valsts robežsardze Baltkrievijas Republikas Kompetentās iestādes Pagasts Pašvaldība Pagasts Pašvaldība

 4. Atļaujas saņemšanas algoritms pēc grozījumu ieviešanās Волость Самоуправление Волость BR konsulāts Daugavpilī Пограничная охрана ЛР Baltkrievijas Republikas kompetentās iestādes Волость Самоуправление Волость Самоуправление

 5. Atļaujas saņemšanas algoritms pēc grozījumu ieviešanās Волость Самоуправление Волость BR konsulāts Daugavpilī Пограничная охрана ЛР Baltkrievijas Republikas Kompetentās iestādes Волость Самоуправление Волость Самоуправление

 6. Pierobežas teritoriju karte

 7. Robežšķērsošanas vietas Meikšānu RPP Vorzovas RPP Indras RKP Pāternieku RKP Kaplavas RPP Piedrujas RPP Silenes RKP

 8. Vietējās pierobežas satiksmes atļauja, kuru izdod Latvijas Republikas pierobežas iedzīvotājiem

 9. Vietējās pierobežas satiksmes atļauja, kuru izdod Baltkrievijas Republikas pierobežas iedzīvotājiem

 10. Pierobežas iedzīvotāju uzturēšanas laiks kaimiņvalsts pierobežas teritorijā Latvijas Republikas pierobežas iedzīvotāju kopējais uzturēšanās ilgums Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas derīguma termiņa laikā nedrīkst pārsniegt 90 (deviņdesmit) dienas 6 (sešu) mēnešu laikā. Baltkrievijas Republikas pierobežas iedzīvotāju kopējais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikas pierobežas teritorijā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas derīguma termiņa laikā nedrīkst pārsniegt 90 (deviņdesmit) dienas no iebraukšanas dienas.

 11. Pušu likumdošanas ievērošana Vienas Puses valsts pierobežas teritorijas iedzīvotājiem, kas saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem uzturas otras Puses valsts pierobežas teritorijā, ir jāievēro uzturēšanās valsts tiesību akti. Vienas puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kas pārkāpuši ar šo Vienošanos noteikto kārtību vai ieceļošanas, izceļošanas un uzturēšanās noteikumus otras Puses valsts pierobežas teritorijā, ir atbildīgi saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem.

 12. Atbildība par Latvijas Republikas likumdošanas neievērošanu Par izbraukšanu ārpus pierobežas teritorijas paredzēta administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.13 panta: Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas, uzturēšanās atļaujas vai derīga ceļošanas dokumenta — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro. Par kontrabandas preču ievešanu Latvijas Republikā paredzēta administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 panta: Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantoto transportlīdzekli vai bez konfiskācijas.

 13. Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju apstrādāto sarakstu skaits (iedz.) Vidēji gadā tiek iesniegti saraksti uz 10 000 Latvijas un 2 000 Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem Kopš 2011.gada tika iesniegti saraksti uz 27 766 Latvijas un 5 001 Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem

 14. Paldies par uzmanību