Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation

173 Views Download Presentation
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mēs slavējam Tevi un godinām Tevi,Tev lūgšanas upurus pienesam mēs.Tu ceļu mums rādi un gaismā mūs vadi,Tev vienam lai skan slava, Mūžīgais Tēvs!

  2. Pauž stunda un diena par Tevi ikviena,Kāds varens Tu valdnieks, cik brīnišķīgs sargs.Mūs sargāji briesmās un saudzēji liesmās,Tu klāt mums biji vētrās, negaiss kad bargs.

  3. Mēs slavējam Tevi, ka Dēlu Tu devi,Kas Debesu durvis mums atdarīja.Kāds prieks, kāda laime būt dievbērnu saimē,Lai Glābējam skan slava, pateicība!