Datu apstrādes līdzekļu vēsture - PowerPoint PPT Presentation

inform cijas defin cija un pamat pa bas inform cijas m rvien bas datu apstr des l dzek u v sture n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datu apstrādes līdzekļu vēsture PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datu apstrādes līdzekļu vēsture

play fullscreen
1 / 54
Datu apstrādes līdzekļu vēsture
422 Views
Download Presentation
dorie
Download Presentation

Datu apstrādes līdzekļu vēsture

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informācijas definīcija un pamatīpašības.Informācijas mērvienības.Datu apstrādes līdzekļu vēsture.

 2. Datu apstrādes līdzekļu vēsture

 3. Pamatiedzieni • Informācija • Ziņojums • Informācijas veidi • Informācijas īpašības • Datu vide (datu nesējs) • Dators • Informātika • Datorizācija • Algoritms

 4. Informācijas apstrāde datorā

 5. Datora darbības principiālā shēma

 6. Informācijas kodēšana.Informācijas pārveidošanas process. Kodēšanas uzdevumi.

 7. Pamatiedzieni • Kodēšana • Skaitīšanas sistēma • divnieku jeb bināro (binary) skaitīšanas sistēma • Bits, baits

 8. Skaitīšanas sistēmas dalās uzpozicionālām un nepozicionālām. • Arābu cipari 11 • Romiešu cipari II

 9. (100011)2 = 543210 = 1*25 + 0*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = = 32+0+0+0+2+1=(35)10

 10. Biti un kodēto nozīmju skaits

 11. Biti, baiti un atvasinātās mērvienības • 1 bits - mazākā informācijas mērvienība • 8 biti = 1 B (baits) • 1024 baiti = 210 B = 1 KB (kilobaits) • 1024 kilobaiti = 220 B = 1 MB (megabaits) • 1024 megabaiti = 230 B = 1 GB (gigabaits) • 1024 gigabaiti = 240 B = 1 TB (terabaits)

 12. Citas mērvienības • Pikselis (pixel) jeb punkts (dot, point), lielums ir 1/72 collas. • Colla (inch)ir 2,54 centimetri. • Dpi (dots per inch). • Bps (bits per second).

 13. Teksta kodēšana • ASCII kodu tabula(American Standard Code for Information Interchange) - Amerikas informācijas apmaiņass standartizēto kodu - ieviesa 1963. gadā. • Unicode kodu tabula, kurā tika iekļauti daudzu valodu nacionālie simboli.

 14. Attēlu kodēšanaBitmap (.bmp)

 15. Attēlu kodēšanaJPEG

 16. Attēlu kodēšanaMetafile (.wmf) Microsoft Office attēlu kolekcija

 17. Skaņas kodēšana FM (Frequency modulation)

 18. Skaņas kodēšana • Viļņu tabulas sintēzes metode(wave table) • MP3 kodēšanas metode

 19. Arhīvu faili • LZH, ARJ vai ARC - vecāki failu arhīvu veidi; • TAR, Z, GZ, ZAZ, TGZ - operētājsistēmas Unix interneta faili; • CAB - Microsoft programmu uzstādīšanas (setup) faili; • Uencoded, XXencoded, BinHex, MIME - bināro failu pārraidei internetā; • RAR, ZIP - vieni no populārākajiem arhīvu veidiem Windows vidē.

 20. Datoru arhitektūra, darbības principi un pamatraksturlielumi.

 21. Datora galvenās sastāvdaļas • sistēmas bloks (informācijas apstrādes un glabāšanas ierīces); • ievadierīces; • izvadierīces.

 22. Sistēmas bloks

 23. Procesors(Central Processor Unit - CPU) • tips • frekvence • 500MHz pusmiljardu op/sek. • 2.5GHz 2.5 miljardu op/sek. • aritmētiski loģiskā ierīce (ALI) • vadības ierīce (VI)

 24. Procesoru cīņas • Intel (Integrated Electronics) ir pats lielākais procesoru ražotājs kopš personālo datoru revolūcijas. Piedāvā plašo Pentium procesoru saimi. • AMD (Advanced Micro Devices). Šī firma kādreiz ražoja Intel procesorus? Bet tad izveidoja savu procesoru – balstoties uz Intel tehnoloģiju.

 25. Procesori – kas tiek piedāvāts • Pentium M (Intel) • Pentium 4 (Intel) • Pentium III (Intel) • Athlon (AMD) • Duron (AMD) • Celeron (Intel)

 26. Pamatplate, mātes plate

 27. Pamatplates galvenie raksturojošie lielumi ir: • sistēmas kopne (maģistrale); • mikroshēmu komplekts (čipseti); • slotu skaits un tipi. • māterplatē var būt iebūvetas: • skaņas • grafiskās, • tīkla un • moderna sakaru nodrošinošās ierīces.

 28. Nepārtrauktās barošanas bloks (Uninterruptible Power Source – UPS )

 29. Iekārtu kontrolieri un kartes • Disku ierīču kontrolieris • Video karte • Skaņas kartes • Tīkla kartes • Citas kartes

 30. Video karte, TV karte 64-128MB

 31. Skaņas karte 16 bitu skaņas karti

 32. Arpusējās datoru ierīces.Ievadierīces. Izvadierīces. Atmiņas ierīces.Datu pārraides ierīces (modemi).Multimedia ierīces.

 33. Atmiņa • iekšējā(atrodas uz pamatplates) • ārējā • Atmiņu galvenie raksturojošie lielumi ir: • tips; • apjoms megabaitos (MB).

 34. Iekšējā atmiņa • operatīvajā (brīvpieejas) atmiņā (Random Access Memory - RAM), 64, 128, 256,1024MB • kešatmiņu (cache) • pastāvīgajā atmiņā (Read Only Memory - ROM). Mikroshēmu ar šo atmiņu sauc par BIOS (Basic Input Output System).

 35. Ārējā atmiņa • Diskešu ierīce • Cietais disks • Kompaktdisks • Citi informācijas nesēji • Ārējās atmiņas galvenie raksturlielumi: • ietilpība jeb informācijas apjoms; • ātrdarbība; • informācijas glabāšanas drošums (informācijas nenolasīšanas vai pazušanas iespējas).

 36. Informācijas nesēji

 37. Ievadierīces • Tastatūra • Pele • Kursorbumba • Kursorsvira(joystick) • Jutīgās (sensoru) virsmas • Gaismas zīmulis • Grafiskā planšete • Skeneris • Skaņas ievadīšanas ierīces (mikrofoni) • Ciparkameras • Videokameras

 38. Izvadierīces • Monitors • Printeri • Ploteri • Skaņu izvades ierīces • Citas izvadierīces

 39. Datu pārraides ierīces Modems: • Iekšējais (internal) • Ārējais (external)

 40. Multivide • Informācijas attēlošana un apstrāde ar vairāk nekā vienas vides palīdzību. • Tajā var būt ietverta tekstuālā, grafiskā, audio- un videoinformācija, kā arī animācija. • Multivide ir hipervides apakškopa. • Hipervide apvieno multivides elementus ar hipertekstu.

 41. Multimediju perefērijas ierīces • Mikrofoni • Skaļruņi • Spēļu ierīces • MP3 atskaņotaji • Digitālās videokameras • ...

 42. Operetājsistēmas.Datoru nodrošinājumu programmas struktūra. OS pamatuzdevumi un funkcijas.

 43. Programmatūras iedalījums

 44. Sistēmas programmatūra • Operētājsistēma • Draiveri • Operētājsistēmas nodrošina: • lietojumprogrammu izpildi; • datora resursu (procesora, atmiņas, ārējo iekārtu) vadību; • cilvēka kontaktu ar datoru.

 45. Vispazīstamākās personālo datoru operētājsistēmas • Unix, • Linux, • OS/2, • Novell, • MS DOS (Microsoft Disk Operating System) • Windows 95, NT, 98, 2000, Millennium, XP

 46. Lietojumprogrammas • teksta redaktorus, Microsoft Word, Word Perfect, Lotus Pro; • grafiskās paketes, Paint, CorelDraw, Microsoft Image Composer; • attēlu apstrādes paketes, Adobe PhotoDeluxe; • projektēšanas paketes, ACAD; • elektroniskās tabulas, Microsoft Excel, Lotus 123; • prezentāciju programmas, Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance; • datu bāzes, Microsoft Access, Visual Fox, Delphi; • darbam ar internetu, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator;

 47. Bezmaksas un gandrīs bezmaksas • Freeware (brīvprogrammatura) • Shareware (izplatāmprogrammatūru) • Donationware (ziedojumprogrammatāra) • Beta version (beta versija) www.microsoft.com/word www.microsoft.com/excel www.microsoft.com/powerpoint 60 dienas

 48. Programmēšanas rīki • Basic • Pascal • C, C++ • Delphi • …

 49. Vīrusi un antivīrusi