Algoritmu pieraksts - PowerPoint PPT Presentation

algoritmu pieraksts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algoritmu pieraksts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algoritmu pieraksts

play fullscreen
1 / 12
Algoritmu pieraksts
311 Views
Download Presentation
ayame
Download Presentation

Algoritmu pieraksts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Algoritmu pieraksts Informātika 7. klasei

 2. Kas ir algoritms? • precīzs norādījums izpildītājam veikt kādu darbību virkni, lai sasniegtu mērķi (atrisinātu uzdevumu)

 3. Kūkas cepšana • Kas ir kūkas cepšanas algoritms? • Kas ir šī algoritma rezultāts? • Kas ir šī algoritma izpildītājs? • Kā var pierakstīt šo algoritmu?

 4. Labs algoritms ir • Rezultatīvs • Precīzs • Nepārprotams • Ar noteiktu darbību secību • Reāli izpildāms • Domāts konkrētai izpildītāju grupai • Plaši lietojams visās paredzētajās situācijās

 5. Vai tas ir algoritms? • Uzzīmē taisnleņķa trijstūri un apzīmē tā šaurā leņķa virsotni ar A. Rezultatīvs Precīzs Nepārprotams Ar noteiktu darbību secību Reāli izpildāms Domāts konkrētai izpildītāju grupai Plaši lietojams visās paredzētajās situācijās

 6. Vai tas ir algoritms? • Aizej tur – nezin kur, atnes to – nezin ko. Rezultatīvs Precīzs Nepārprotams Ar noteiktu darbību secību Reāli izpildāms Domāts konkrētai izpildītāju grupai Plaši lietojams visās paredzētajās situācijās

 7. Vai tas ir algoritms? • Saliec savu labo roku elkonī. Pieskaries ar savas labās rokas elkoni savai labajai ausij. Rezultatīvs Precīzs Nepārprotams Ar noteiktu darbību secību Reāli izpildāms Domāts konkrētai izpildītāju grupai Plaši lietojams visās paredzētajās situācijās

 8. sākums Datu apstrāde jā sazarojums nē Beigas Blokshēmas • Algoritma pieraksta veids, kurā izmanto grafiskos elementus

 9. Uzzīmēt blokshēmu vienādojuma 6x+24=0 atrisināšanai Sākums 6x = -24 x = -24 : 6 x = -4 Beigas

 10. Uzzīmēt blokshēmu vienādojuma ax+b=0 atrisināšanai Sākums Ievada a un b x = -b / a Izvada x Beigas

 11. http://games.inbox.lv/ • Sameklējiet spēli Priests Devils • Uzzīmējiet shēmu algoritmam, kā pārkļūt visiem otrā krastā Drīkst mānīties par savu vecumu :)

 12. Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”(Vien. Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)Valmieras Valsts ģimnāzijasinformātikas skolotājaINDRA KAŽOKALīgums Nr 09-02/1/2008-1586