Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā - PowerPoint PPT Presentation

atkritumu apsaimnieko anas it nodro in jums vienot pa vald bu sist m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā

play fullscreen
1 / 15
Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā
213 Views
Download Presentation
gella
Download Presentation

Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums vienotā pašvaldību sistēmā 07.06.2013 Māris Ziema

 2. Saturs • Par ZZ Dats • ZZ Dats Vienota pašvaldību sistēma (VPS) • Atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums • Kā atkritumu apsaimniekošanas IT nodrošinājums iekļaujas VPS • Atkritumu apsaimniekošana un e-pakalpojumi

 3. ZZ Dats • Uzņēmums ar 18 gadu pieredzi pašvaldību programmatūras izstrādes jomā • jau ilgstoši uztur un attīsta visu Latvijas pašvaldību vienotu sistēmu • pieredzējusi un kompetenta komanda • Vienota pašvaldību sistēma atbilst visām informācijas drošības prasībām, ko apliecina informācijas drošības pārvaldības sertifikāts - ISO/IEC 27001:2005

 4. GVEDIS NINO NEKIP JUPIS PARIS u.c. Valsts nozīmes reģistri un citas sistēmas VPS

 5. kas ir ZZ Dats VPS • Visas Latvijas pašvaldības izmanto ZZ Dats vienotu pašvaldību sistēmu (VPS), kuras galvenās apakšsistēmas ir: • resursu vadības un budžeta plānošanas sistēma (grāmatvedība) G-VEDIS, pašreiz vairāk kā 350 lietotāju pašvaldībās • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma NINO, vairāk kā 1700 lietotāju • sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas sistēma SOPA, vairāk kā 1900 lietotāju • dzimtsarakstu un dzīvesvietas deklarēšanas sistēmas PERS/DZIMTS, vairāk kā 2000 lietotāju • atkritumu “ražotāju” kontroles sistēma PARIS, attīstības stadijā

 6. ZZ Dats VPS Vienota pašvaldību informācijas sistēma Kase Bankas PARIS JUPIS NINO Valsts kase NEKIP NOMA APUS Valsts reģistri IR UR KR AR Zemesgrāmata u.c. KADRI BRIDZIS SOPA Resursu vadības un budžeta plānošanas sistēma ePakalpojumi.lv

 7. Intereses attiecībā uz atkritumiem Iedzīvotāju un pašvaldības: • tīra vide • savlaicīgi un regulāri izvesti visi atkritumi (mana privātā pieredze) • resursu taupīšana, otrreizēja izmantošana, “zaļa” saimniekošana • atkritumu šķirošana un pārstrāde • mazākas izvešanas izmaksas Atkritumu izvedēju komercuzņēmumu: • ilglaicīga komercdarbība ar stabilu peļņu

 8. Atkritumu “ražotāju” kontroles sistēma PARIS Galvenās funkcijas: • ļoti ciešas saites ar atkritumu izvedēju • uzskaitīt visus atkritumu “ražotājus” • kontrolēt “ražotāja” līgumu esamību ar atkritumu izvedēju • kontrolēt konteineru skaitu un izvietojumu • kontrolēt izvešanas kalendāru un maršrutus • analizēt “riskus” un veikt preventīvas darbības • plaši iesaistīt iedzīvotājus • naudas plūsma caur pašvaldību (pašreiz neatļauj normatīvie akti)

 9. Kā sistēma atkritumi iekļaujas ZZ Dats VPS • Vienota datu bāze un visu nepieciešamo valsts reģistru izmantošana • Iedzīvotāju un mājsaimniecību uzskaite • Uzņēmumu un juridisko personu uzskaite • Nekustamo fizisko objektu un īpašumu uzskaite • Ražošanas objektu un ofisu uzskaite • ĢIS izmantošana

 10. Risku analīze un preventīvās darbības • mājsaimniecības un atkritumu izvešanas līgumu esamība • iedzīvotāju blīvums un atkritumu izvešanas intensitāte • izvešanas maršruti un regularitāte • iedzīvotāju iesaiste

 11. Alternatīvs variants Atkritumu izvešanas naudas plūsma iet caur pašvaldību (normatīvie akti): • priekšrocības: • pašvaldība var nodrošināt precīzu kontroli un vadību • uzlabojas vides tīrība • pašvaldība kļūst “zaļāka” • trūkumi: • jāmaina normatīvie akti • pašvaldībai ir papildus administratīvais slogs • pašvaldībai ir papildus izmaksas

 12. naudas plūsma caur pašvaldību Kase maksa par atkritumu izvešanu Bankas ePakalpojumi.lv Maksājumu modulis maksājumi rēķini un cita informācija Resursu vadības un budžeta plānošanas sistēma PARIS rēķini un maksājumi atkritumu izvedējs

 13. portāls www.epakalpojumi.lv • Universāls e-pakalpojumu risinājums • Atpazīstams, uzticams, SEO optimizēts portāls (Nr.1 meklētājos pēc daudziem atslēgas vārdiem). 3. līmeņa https sertifikāts • Dizains atbilstošs mūsdienu prasībām - pielāgots arī mobilām ierīcēm (metro stils) • Lietotāju apmācībai iestrādāts demonstrācijas režīms • Daudzvalodu atbalsts • Sagatavots mobilo aplikāciju lietošanai • Kur.ir speciāls risinājums informācijas sniegšanai sociālajos tīklos (maijā tiks iedarbināts jauns API modulis http://kur.ir/api)

 14. atkritumu e-pakalpojumi Iedzīvotājiem un uzņēmējiem – “ražotājiem”: • informācija par izvešanas grafiku un maršrutu • informācija par konteineru atrašanās vietām • līgumu slēgšana un norēķini • savs konta stāvoklis (cik izvests, cik samaksāts u.c.) • iespēja mainīt izvešanas grafiku, “lokans”grafiks • ziņošana par nesankcionētu atkritumu izmešanu • piemēsloto vietu uzrādīšana • vides tīrības vērtējums

 15. Diskusija un jautājumi