Download
dada och surrealism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dada och surrealism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dada och surrealism

Dada och surrealism

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Dada och surrealism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dada och surrealism

 2. Hugo Ball på Cabaret Voltaire 1916

 3. Hans Arp Utan titel 1916

 4. Sophie Tauber Arp Dadahuvud 1920

 5. Sophie Tauber-Arp Erika Tauber 1922

 6. Sophie Tauber Arp Gul form 1935

 7. Otto Dix Pragerstrasse 1920

 8. Raoul Hausmann Elasticum 1920

 9. Raoul Hausmann Självporträtt 1920

 10. Hannah Höch Skär med kökskniven Genom Weimarrepublikens Ölmage 1919

 11. Hannah Höch Flirt 1926

 12. John Heartfield Krig och balans 1932

 13. John Heartfield 1932

 14. Kurt Schwitters Bild med ljus mitt 1919

 15. Kurt Schwitters Merzbau 1933

 16. Första dada-utställningen 1920 i Berlin

 17. Marcel Duchamp Fontän 1917

 18. Marcel Duchamp Cykelhjul 1913

 19. Francis Picabia Kärleksparad 1917

 20. Francis Picabia Väckarklocka 1917

 21. Francis Picabia Maskin 1918