Cyklus trikarboxylov ch kyselin citr tov cyklus krebs v cyklus
Download
1 / 56

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. Citrátsynthasa. Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem. Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát. Uplatňuje se enolforma acetylCoA !. AKONITASA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.' - cole-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Citr tsynthasa
Citrátsynthasa Krebsův cyklus.

 • Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem.

 • Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát.

 • Uplatňuje se enolforma acetylCoA !


Akonitasa
AKONITASA Krebsův cyklus.

 • Akonitasa katalyzuje reversibilní izomeraci citrátu na isocitrát.

 • Meziproduktem je cis-akonitát.

 • Akonitasa obsahuje komplex [4Fe-4S] podílející se na odštěpení OH skupiny

  z citrátu.


Nad dependentn isocitr tdehydrogenasa
NAD Krebsův cyklus.+ dependentní isocitrátdehydrogenasa.

 • Enzym katalyzuje oxidadivní dekarboxylaci isocitrátu na

  a-oxoglutarát.

 • Oxid uhličitý se odštěpuje z původní molekuly oxaloacetátu,

  ne z acetylCoA.

 • Produkuje se NADH + H+.

 • Koenzymy jsou Mg nebo Mg ionty.


A oxoglutar tdehydrogenasa
a Krebsův cyklus.-Oxoglutarátdehydrogenasa.

 • Katalyzuje oxidativní dekarboxylaci a-oxoglutarátu za tvorby druhé molekuly CO2 a NADH.

 • Analogická reakce

  s pyruvátdehydrogenasovým komplexem.

  Molekula CO2 má také původ

  v oxaloacetátu.


Sukcinylcoasynthetasa sukcin tthiokinasa
SukcinylCoAsynthetasa (sukcinátthiokinasa) Krebsův cyklus.

 • Katalyzuje štěpení vazby s vysokou energií (sukcinylCoA) spojené se syntézou GTP.

 • Savčí enzym katalyzuje tvorbu GTP, rostlinné a bakteriální enzymy ATP.

 • Meziproduktem je sukcinylfosfát.


Sukcin tdehydrogenasa sd
Sukcinátdehydrogenasa (SD). Krebsův cyklus.

 • Enzym katalyzuje stereospecifickou dehydrogenaci sukcinátu na fumarát.

 • Enzym je kompetitivně inhibován malonátem,…..

 • Na enzym je kovalentně vázán přes His FAD – prosthetická skupina.

 • Produkuje se FADH2 – který musí být rychle reoxidován. Elektrony se přenáší do mitochondriálního elektronového transportního řetězce.

 • SD je jediný enzym CC vázaný na membránu. Ostatních sedm je volně v matrix mitochondrie.


Fumarasa
Fumarasa Krebsův cyklus.

 • Fumarasa katalyzuje hydrataci dvojné vazby fumarátu za tvorby malátu.

 • Hydratace probíhá přes karbanion jako přechodový stav.

 • Nejdříve se aduje OH- a poté H+.


Mal tdehydrogenasa
Malátdehydrogenasa. Krebsův cyklus.

 • Enzym katalyzuje koncovou reakci CC – regeneraci oxaloacetátu.

 • Přenos hydridového aniontu na NAD+ probíhá analogicky jako u laktátdehydrogenasy

  a alkoholdehydrogenasy.

 • Změna standardní volné energie této rekce

  je + 29, 7 kJ/mol. Z toho důvodu je koncentrace oxaloacetátu v buňce velmi nízká vzhledem

  k malátu. Další reakce katalyzovaná citrátsynthasou je silně exergonní (-31, 5 kJ/mol).


Glyoxyl tov cyklus
Glyoxylátový cyklus. Krebsův cyklus.

 • Rostliny, bakterie a plísně mají enyzmy, které katalyzují převod acetylCoA na oxaloacetát

  a tím do glukoneogeneze.

 • Isocitrátlyasa a malátsynthasa.

 • Cyklus probíhá zčásti v mitochondrii a zčásti

  v glyoxysomech (na mebránu vázané organely).

 • Výsledkem cyklu je převod dvou acetylCoA na sukcinát

  v glyoxysomu, který je převeden na malát v mitochondrii

  a využit ke glukoneogenezi.

 • Glyoxysomy nemají akonitasu – převedení citrátu na isocitrát probíhá pravděpodobně v cytosolu.

 • Malát je transportován do cytosolu, kde je malátdehydrogenasou převeden na oxaloacetát a dále vstupuje do glukoneogeneze.


ad