Download
ciele projektu itec cyklus c4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ciele projektu iTEC Cyklus C4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ciele projektu iTEC Cyklus C4

Ciele projektu iTEC Cyklus C4

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Ciele projektu iTEC Cyklus C4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ciele projektu iTEC Cyklus C4 RNDr. Viera Blahová národný pedagogický koordinátor Elfa Webinar 14.3.2013

  2. Navrhujeme triedu budúcnostiInovatívne technológie pre pútavú triedu itec.eun.org Škola, trieda, učiteľ, žiak Čo je charakteristické pre učenie sa v triede Ako má vyzerať trieda budúcnosti, čo sa zmení Čo si myslia žiaci, čo chcú zmeniť Čo si myslia učitelia, čo chcú zmeniť Čo budeme inovovať Technológie – cieľ, prostriedok

  3. Cieľové skupiny Žiaci, učitelia – materiály, softvéry, iTEC komunita učiteľov Výskumníci – tvorba materiálov, školenia, dnes prebieha školenie v Oulu – 2 učiteľky, v Bruseli boli 2 učiteľky, v máji bude ďalšie v Bruseli Firmy – tvorba softvérov, dnes je školenie SMART HLG - Riadiaca sféra, ministerstvo – odporúčania, aké zmeny treba urobiť, aby sa mohla uskutočniť zmena k triedam budúcnosti

  4. Zapojené krajiny Austria, Belgium, CzechRepublic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Turkey and UnitedKingdom. 1000 tried

  5. UČITEĽ a iTEC Vzdelávacie príbehy a aktivity: nápady ako si naplánovať vyučovacie hodiny Team Up nástroj na prácu v tíme: zatiaľ prototyp na manažment tímov Prostredie: Platformy, ktoré odporúča iTEC ako VLE Widgety: malé webové utilitky, ovládacie prvky malých programov Školenia iTEC komunita učiteľov TeacherCommunity, Forum, hľadáme moderátora pre slovenskú komunitu učiteľov!

  6. Prínos Mať účasť na tvorbe a definícii inovatívnych vzdelávacích príbehov; Vyskúšať tvorivé vzdelávacie aktivity a príbehy v praxi v triede; Podeliť sa a vymeniť si skúsenosti s inými iTECučiteľmi prostredníctvom blogov, prezentácií, na diskusnom fóre alebo na workshopoch; Získať školenia prezenčné alebo onlinewebináre. Moderné, zmysluplné vyučovanie, Nadšení aktívni žiaci

  7. Ďakujem za pozornosť