Download
citr tov cyklus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Citrátový cyklus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Citrátový cyklus

Citrátový cyklus

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Citrátový cyklus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Citrátový cyklus Krebsův cyklus

  2. acetylkoenzym A vzniká jako meziprodukt metabolismů živin • vzniká štěpením sacharidů, bílkovin, lipidů • v mitochondriích se oxiduje až na CO2 • současně probíhá redukce koenzymů oxidoreduktas

  3. Vznik acetylkoenzymu A • vzniká např. oxidační dekarboxylací kyseliny pyrohroznové CH3-CO-COOH + HS-CoA + NAD+ → CH3-CO~S-CoA + CO2 + NADH+H+ • může také vznikat β-oxidací mastných kyselin nebo z AMK

  4. Průběh citrátového cyklu

  5. Energetika citrátového cyklu CH3-CO~S-CoA + 3H2O → 2CO2 + 8H + HS-CoA • energetický význam je malý (vzniká jen jedna makroergní vazba GTP) • význam spočívá v napojení na dýchací řetěz v němž se oxidují redukované koenzymy • oxidací jedné molekuly NADH vznikají 3 ATP, oxidací FADH2 2ATP

  6. Výtěžek citrátového cyklu • vztaženo na jednu molekulu acetylkoenzymu A: 3 NADH + H+→ 3*3 = 9 ATP 1 FADH2 → 1*2 = 2 ATP 1 GTP → 1 ATP Celkem: 12 ATP