Download
flere v kstiv rks ttere i danmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Flere vækstiværksættere i Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Flere vækstiværksættere i Danmark

Flere vækstiværksættere i Danmark

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Flere vækstiværksættere i Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Flere vækstiværksætterei Danmark Oplæg på rådgiverkonference den 20. november 2008 V/ Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd

  2. Danmark står over for en række udfordringer Globaliseringen intensiveres …det giver store udfordringer • Nye vækst-økonomier i fx Asien opruster markant på viden og teknologi • Alle aktiviteter kan flyttes ud af Danmark: Fra ”Made in China” til ”Created in China” • Stadig flere lande kan levere stort set de samme produkter og serviceydelser som Danmark kan • Danmark kan ikke konkurrere på prisen og nu bliver vi også udfordret på kvaliteten • Den danske økonomi er dybt integreret i verdens økonomien og påvirkes bl.a. af: • Global vækstopbremsning • Tiltagende inflation • Finansiel uro • Udbredt mangel på arbejdskraft • Lav produktivitetsvækst Alle aktiviteter kan flyttes ud af landet: Fra ”made in China” til ”Created in China”

  3. De økonomiske fremtidsudsigter gør ikke udfordringen mindre… Forventet økonomisk vækst i EU og USA • Eksporten udgør en betydelig del af det danske BNP. Den lave økonomiske vækst blandt vores vigtigste samhandelspartnere vil derfor påvirke den danske økonomi • OECD spår negativ vækst i Danmark i 2009 på - 0,5 pct.

  4. Er Danmark tilstrækkeligt rustet til den globale kamp? • Flere lande opruster deres globaliseringsindsats – bl.a. i forhold til F&U og rekruttering af kompetencer i udlandet. • Virksomhedslederne overalt i verden opfatter knapheden på nøglekompetencer som en af de største trusler mod fortsat vækst • Virksomhederne efterspørger især kreative og innovative medarbejdere med global erfaring • (Kilde: PwC). • Kun ca. 30 pct. af de færdigudannede har en uddannelse indenfor natur, teknik og sundhed • De danske højtuddannede arbejder færre timer end i andre lande. • Rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft er relativt lav i Danmark. • I efteråret 2007 oplevede danske virksomheder 66.000 forgæves rekrutteringer (~50 pct. faglærte, ~30 pct. ufaglærte og ~20 pct. med videregående uddannelse). + Udfordringer Kilde: AMS og DA (2007) Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Uddannelse af kompetent arbejdskraft Muligheder Bedre anvendelse af arbejdskraften

  5. Danmark skal være et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund Iværksættere skaber dynamik og udvikling: • Iværksættere skaber innovation, øger konkurrencen • og hæver produktiviteten i samfundet • Op mod 17 pct. af væksten i produktiviteten kan • tilskrives lukning af virksomheder og start af nye • Iværksættere skaber årligt omkring 20 pct. af alle nye jobs • i Danmark En fordobling af antallet af vækstiværksættere vil kunne øge BNP med godt 10 mia. kr.

  6. En sammenhængende indsats for iværksætterne • Enighed om fælles strategiske målsætninger • Aktører og systemer skal trække i samme retning

  7. Styrket rådgivning til iværksætterne Private rådgivere er essentielle, hvis Danmark skal have flere vækstiværksættere • Men der er plads til forbedringer: • Tænk i netværk og samarbejde • Det handler ikke bare om kroner og ører • Fokus på videniværksættere

  8. Tak for opmærksomheden